Skip to content

Upgrade to 2.0.0

Mihkel Putrinš requested to merge upgrade into master
  • Uuendatud sõltuvused;
  • Refaktooritud vastavalt vahepeal muutunud electroni ökosüsteemile

Merge request reports