Commit a254bf01 authored by Pärtel Lippus's avatar Pärtel Lippus

v1.0.1 mõned näpukad parandatud, lisatud seadeid

parent e0d02d3c
Foneetikakorpuse haldamisplugin plugin_PhonCorpTools
v.1.0.0
v.1.0.1
PAIGALDAMINE
......
......@@ -32,6 +32,7 @@ segmKontrolliTegevus = 0
# Loeme seadete kataloogist valemärkide nimekirja
seaded$ = preferencesDirectory$ + "/plugin_PhonCorpTools/seaded/"
valemargid$ = readFile$: seaded$ + "valemargid.txt"
zoomAknaLaius = number(readFile$: seaded$ + "Editori_akna_laius.txt")
# Loeme seadete kataloogist kihinimed
margenduskihid$ = readFile$: seaded$+"margenduskihid.txt"
......@@ -148,7 +149,7 @@ procedure kontrolliTextGridi
@avaEditor
editor: "TextGrid " + fail$
Select: .sAlg, .sLop
Zoom: .sAlg-0.020, .sLop+0.020
Zoom: .sAlg-zoomAknaLaius, .sLop+zoomAknaLaius
beginPause: "Probleem " + string$(k) + ". kihil"
comment: k_nimi$ + " segm " + string$(j) + " sisaldab: "+ viga$
segmKontrolliTegevus = endPause: "Katkesta", "Edasi", 2,1
......
......@@ -30,6 +30,7 @@ segmKontrolliTegevus = 0
# Loeme seadete kataloogist valemärkide nimekirja
seaded$ = preferencesDirectory$ + "/plugin_PhonCorpTools/seaded/"
valemargid$ = readFile$: seaded$ + "valemargid.txt"
zoomAknaLaius = number(readFile$: seaded$ + "Editori_akna_laius.txt")
# kontrollime, kas on vajalikud märgenduskihid
selectObject: "TextGrid "+ fail$
......@@ -169,7 +170,7 @@ procedure kontrolliTextGridi: .mis$
@avaEditor
editor: "TextGrid " + fail$
Select: .sAlg, .sLop
Zoom: .sAlg-0.020, .sLop+0.020
Zoom: .sAlg-zoomAknaLaius, .sLop+zoomAknaLaius
beginPause: "Piirid nihkes"
comment: string$(iSona) + ". " + sona$ + " " + .mis$ + " pole kohakuti!"
segmKontrolliTegevus = endPause: "Katkesta", "Edasi", 2,1
......
......@@ -25,6 +25,10 @@ clearinfo
vealogi$ = fail$ + " Sõna-pausi vastavuse häälikutasandiga kontrolli logi:"+newline$
segmKontrolliTegevus = 0
# Loeme seadete kataloogist
seaded$ = preferencesDirectory$ + "/plugin_PhonCorpTools/seaded/"
zoomAknaLaius = number(readFile$: seaded$ + "Editori_akna_laius.txt")
selectObject: "TextGrid " + fail$
kihte = Get number of tiers
......@@ -110,7 +114,7 @@ procedure kontrolliTextGridi: .mis$
@avaEditor
editor: "TextGrid " + fail$
Select: .sAlg, .sLop
Zoom: .sAlg-0.020, .sLop+0.020
Zoom: .sAlg-zoomAknaLaius, .sLop+zoomAknaLaius
beginPause: "Sõna-pausi vastavus"
comment: string$(iSona) + ". " + sona$ + ": " + .mis$
segmKontrolliTegevus = endPause: "Katkesta", "Edasi", 2,1
......
......@@ -32,6 +32,7 @@ seaded$ = preferencesDirectory$ + "/plugin_PhonCorpTools/seaded/"
vokaalid$ = readFile$: seaded$ + "SAMPA_vokaalid.txt"
konsonandid$ = readFile$: seaded$ + "SAMPA_konsonandid.txt"
kvaliteet$ = readFile$: seaded$ + "SAMPA_kvaliteet.txt"
zoomAknaLaius = number(readFile$: seaded$ + "Editori_akna_laius.txt")
# kontrollime, kas on vajalikud märgenduskihid
selectObject: "TextGrid "+ fail$
......@@ -217,7 +218,7 @@ procedure kontrolliTextGridi: .viga, .mis$
@avaEditor
editor: "TextGrid " + fail$
Select: .sAlg, .sLop
Zoom: .sAlg-0.050, .sLop+0.050
Zoom: .sAlg-zoomAknaLaius, .sLop+zoomAknaLaius
beginPause: "Häälikutasandi kontroll"
comment: "§" + string$(.viga) + " SEGM "+string$(j) + " ---" + segm$ + "---" + .mis$ + "!"
segmKontrolliTegevus = endPause: "Katkesta", "Edasi", 2,1
......
......@@ -31,6 +31,7 @@ seaded$ = preferencesDirectory$ + "/plugin_PhonCorpTools/seaded/"
vokaalid$ = readFile$: seaded$ + "SAMPA_vokaalid.txt"
konsonandid$ = readFile$: seaded$ + "SAMPA_konsonandid.txt"
kvaliteet$ = readFile$: seaded$ + "SAMPA_kvaliteet.txt"
zoomAknaLaius = number(readFile$: seaded$ + "Editori_akna_laius.txt")
# kontrollime, kas on vajalikud märgenduskihid
selectObject: "TextGrid "+ fail$
......@@ -214,7 +215,7 @@ procedure kontrolliTextGridi: .mis$
@avaEditor
editor: "TextGrid " + fail$
Select: .sAlg, .sLop
Zoom: .sAlg-0.020, .sLop+0.020
Zoom: .sAlg-zoomAknaLaius, .sLop+zoomAknaLaius
beginPause: tasand$
comment: string$(i) + ". " + tasand$ + ": " + .mis$
segmKontrolliTegevus = endPause: "Katkesta", "Edasi", 2,1
......
B##################################################################
......
......@@ -14,6 +14,7 @@ segmKontrolliTegevus = 0
# Loeme seadete kataloogist täidetud pauside nimekirja
seaded$ = preferencesDirectory$ + "/plugin_PhonCorpTools/seaded/"
nimekiri$ = readFile$: seaded$ + "taidet_pausid_lisamargid_nimekiri.txt"
zoomAknaLaius = number(readFile$: seaded$ + "Editori_akna_laius.txt")
# kontrollime, kas on vajalikud märgenduskihid
selectObject: "TextGrid "+ fail$
......@@ -74,7 +75,7 @@ procedure kontrolliTextGridi: .mis$
@avaEditor
editor: "TextGrid " + fail$
Select: .sAlg, .sLop
Zoom: .sAlg-0.040, .sLop+0.040
Zoom: .sAlg-zoomAknaLaius, .sLop+zoomAknaLaius
beginPause: "Lisamärkide kontroll"
comment: string$(i) + ". " + " " + .mis$
segmKontrolliTegevus = endPause: "Katkesta", "Edasi", 2,1
......
......@@ -15,6 +15,7 @@ segmKontrolliTegevus = 0
# Loeme seadete kataloogist liitsõnade nimekirja
seaded$ = preferencesDirectory$ + "/plugin_PhonCorpTools/seaded/"
nimekiri = Read from file: seaded$ + "liitsonade_nimekiri.txt"
zoomAknaLaius = number(readFile$: seaded$ + "Editori_akna_laius.txt")
# kontrollime, kas on vajalikud märgenduskihid
selectObject: "TextGrid "+ fail$
......@@ -94,7 +95,7 @@ procedure kontrolliTextGridi: .i, .mis$
@avaEditor
editor: "TextGrid " + fail$
Select: .sAlg, .sLop
Zoom: .sAlg-0.040, .sLop+0.040
Zoom: .sAlg-zoomAknaLaius, .sLop+zoomAknaLaius
beginPause: "Liitsõnade kontroll"
comment: string$(.i) + ". " + " " + .mis$
segmKontrolliTegevus = endPause: "Katkesta", "Edasi", 2,1
......
......@@ -30,6 +30,7 @@ seaded$ = preferencesDirectory$ + "/plugin_PhonCorpTools/seaded/"
vokaalid$ = readFile$: seaded$ + "SAMPA_vokaalid.txt"
konsonandid$ = readFile$: seaded$ + "SAMPA_konsonandid.txt"
kvaliteet$ = readFile$: seaded$ + "SAMPA_kvaliteet.txt"
zoomAknaLaius = number(readFile$: seaded$ + "Editori_akna_laius.txt")
# kontrollime, kas on vajalikud märgenduskihid
selectObject: "TextGrid "+ fail$
......@@ -94,7 +95,7 @@ procedure kontrolliTextGridi: .mis$
@avaEditor
editor: "TextGrid " + fail$
Select: .sAlg, .sLop
Zoom: .sAlg-0.050, .sLop+0.050
Zoom: .sAlg-zoomAknaLaius, .sLop+zoomAknaLaius
beginPause: "Häälikutasandi kontroll"
comment: string$(s) + " ---" + segm$ + "---" + .mis$
segmKontrolliTegevus = endPause: "Katkesta", "Edasi", 2,1
......
......@@ -30,6 +30,7 @@ seaded$ = preferencesDirectory$ + "/plugin_PhonCorpTools/seaded/"
vokaalid$ = readFile$: seaded$ + "SAMPA_vokaalid.txt"
konsonandid$ = readFile$: seaded$ + "SAMPA_konsonandid.txt"
kvaliteet$ = readFile$: seaded$ + "SAMPA_kvaliteet.txt"
zoomAknaLaius = number(readFile$: seaded$ + "Editori_akna_laius.txt")
# kontrollime, kas on vajalikud märgenduskihid
selectObject: "TextGrid "+ fail$
......@@ -108,7 +109,7 @@ procedure kontrolliTextGridi: .mis$
@avaEditor
editor: "TextGrid " + fail$
Select: .sAlg, .sLop
Zoom: .sAlg-0.050, .sLop+0.050
Zoom: .sAlg-zoomAknaLaius, .sLop+zoomAknaLaius
beginPause: "Pikk vokaal järgsilbis"
comment: string$(i) + ". ---" + .mis$ + "--- on märgitud pikaks"
choice ("mis_teha", 1)
......@@ -117,6 +118,7 @@ procedure kontrolliTextGridi: .mis$
option ("märgi_venitatuks")
segmKontrolliTegevus = endPause: "Katkesta", "Edasi", 2,1
endeditor
selectObject: "TextGrid " + fail$
if mis_teha = 1
vealogi$ = vealogi$ + string$(.sona) + " " + .sona$ + ": "+string$(i) + " ---" + .mis$ + "---" + newline$
elsif mis_teha = 2
......
......@@ -32,6 +32,7 @@ seaded$ = preferencesDirectory$ + "/plugin_PhonCorpTools/seaded/"
vokaalid$ = readFile$: seaded$ + "SAMPA_vokaalid.txt"
konsonandid$ = readFile$: seaded$ + "SAMPA_konsonandid.txt"
kvaliteet$ = readFile$: seaded$ + "SAMPA_kvaliteet.txt"
zoomAknaLaius = number(readFile$: seaded$ + "Editori_akna_laius.txt")
# kontrollime, kas on vajalikud märgenduskihid
selectObject: "TextGrid "+ fail$
......@@ -149,7 +150,7 @@ procedure kontrolliTextGridi: .mis$
@avaEditor
editor: "TextGrid " + fail$
Select: .sAlg, .sLop
Zoom: .sAlg-0.050, .sLop+0.050
Zoom: .sAlg-zoomAknaLaius, .sLop+zoomAknaLaius
beginPause: "Sõnalõpu geminaat"
comment: string$(sn) + sona1$ + .mis$
choice ("mis_teha", 1)
......
......@@ -31,6 +31,7 @@ seaded$ = preferencesDirectory$ + "/plugin_PhonCorpTools/seaded/"
vokaalid$ = readFile$: seaded$ + "SAMPA_vokaalid.txt"
konsonandid$ = readFile$: seaded$ + "SAMPA_konsonandid.txt"
kvaliteet$ = readFile$: seaded$ + "SAMPA_kvaliteet.txt"
zoomAknaLaius = number(readFile$: seaded$ + "Editori_akna_laius.txt")
# kontrollime, kas on vajalikud märgenduskihid
selectObject: "TextGrid "+ fail$
......@@ -113,7 +114,7 @@ procedure kontrolliTextGridi: .mis$
@avaEditor
editor: "TextGrid " + fail$
Select: .sAlg, .sLop
Zoom: .sAlg-0.050, .sLop+0.050
Zoom: .sAlg-zoomAknaLaius, .sLop+zoomAknaLaius
beginPause: "e_r konsonandiks"
comment: string$(sona) + " " + sona$ + ": " + string$(i) + " kas " + .mis$ + " on J?"
choice ("mis_teha", 2)
......
ManPagesTextFile
"Foneetikakorpuse haldamispakett" "Pärtel Lippus" 20140918 0
<intro> "Praati plugin, mis sisaldab paki skripte foneetikakorpuse märgenduste kontrollimiseks ja täiendamiseks. Skriptid on jagatud kahte menüüsse: Parandus ja Lisa. Parandusskriptid kontrollivad märgendust ja leiavad süsteemseid vigasid, lisamisskriptid lisavad uusi märgenduskihte."
<intro> "Praati plugin, mis sisaldab paki skripte foneetikakorpuse märgenduste kontrollimiseks ja täiendamiseks. Skriptid on jagatud kahte menüüsse: Kontroll ja Lisa. Parandusskriptid kontrollivad märgendust ja leiavad süsteemseid vigasid, lisamisskriptid lisavad uusi märgenduskihte."
<entry> "1. Parandusskriptid"
<entry> "1. Kontrollskriptid"
<normal> "Parandusskriptide kasutamiseks peaks TextGrid olema Editoris avatud. Faile ei avata ega salvestata, need skriptid kõlbavad kasutamiseks ka mitte foneetikakorpuse failide peal, kui märgenduspõhimõtted ühtivad. Üldiselt eeldatakse, et 1. tasandil on sõnad (ortograafia, lisamärgid $/.xx, täidetud pausid $.xx ja pausid $\# ), 2. häälikud (sampa), 3. CV ($C = kons, $V = vok), 4. silbid."
......
plugin_PhoCorpTools
v.1.0.1 - 10.06.2015
Parandatud mõned näpukad, lisatud võimalus muuta kontrollskriptides vea korral Editoris zoomitava akna suurust seadete alt.
v.1.0.0 - 8.06.2015
Esimene versiooninumbriga avalik pluginapakk.
\ No newline at end of file
0.7
\ No newline at end of file
......@@ -19,9 +19,10 @@
form KorpuseHalduse seaded
optionmenu Seadista: 1
option Margenduskihte
option Märgenduskihte
option Katalooge
option Symboleid
option Sümboleid
option Plugina seaded
endform
# plugina seadete kataloog
......@@ -34,6 +35,8 @@ elsif seadista = 2
goto KATALOOG
elsif seadista = 3
goto SYMBOLID
elsif seadista = 4
goto PLUGIN
endif
### KUhugi siia peaks panema ka märgenduskihtide seaded, või peaks see olema eraldi skriptiga?
......@@ -176,5 +179,31 @@ endif
goto END
####SYMBOLID LÕPP
### Plugina seaded
label PLUGIN
# Loeme sisse seaded
editori_akna_laius = number(readFile$: seaded$ + "Editori_akna_laius.txt")
label PLUGIN_DIALOOG
beginPause: "Plugina seaded"
comment: "Kontrollskriptides näidatava Editori konteksti laius (sekundites):"
positive: "editori_akna_laius", editori_akna_laius
salvesta = endPause: "Tühista", "Salvesta", "Algseaded", 1,1
if salvesta = 1
goto END
elsif salvesta = 2
writeFile: seaded$+"Editori_akna_laius.txt", editori_akna_laius
goto END
elsif salvesta = 3
# Algseadete taastamine
editori_akna_laius = number(readFile$: seaded$ + "alg_Editori_akna_laius.txt")
goto PLUGIN_DIALOOG
endif
####PLUGINA SEADED LÕPP
label END
###SKRIPTI LÕPP###
\ No newline at end of file
0.5
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment