P

plugin_PhonCorpTools

Praat plugin, mis koondab TÜ eesti keele sponataanse kõne foneetilise korpuse korrastamiseks loodud Praati skripte.