Skip to content
P

plugin_PhonCorpTools

Project ID: 34

Praat plugin, mis koondab TÜ eesti keele sponataanse kõne foneetilise korpuse korrastamiseks loodud Praati skripte.