V

Varblane

Tööriistad, millega eesti korpused saavad Korpi ja vastupidi. Tools to convert Estonian corpora in Korp format and vice versa.