Commit fec138af authored by rabauti's avatar rabauti
Browse files

lisatud puuduvad <kommentaar> märgendid

parent 49fd5308
...@@ -45760,6 +45760,8 @@ ja õpetatakse eesti keelt. ...@@ -45760,6 +45760,8 @@ ja õpetatakse eesti keelt.
<parandus id="RP2004_C41_e0002_p1"> <parandus id="RP2004_C41_e0002_p1">
Lilian ei tea veel täpselt, mida ta elust tahab, tema maailmavaade ei ole veel välja kujunenud, see sõltub teiste inimeste käitumisest. Lilian ei tea veel täpselt, mida ta elust tahab, tema maailmavaade ei ole veel välja kujunenud, see sõltub teiste inimeste käitumisest.
</parandus> </parandus>
<kommentaar id="RP2004_C41_e0002_k1">
</kommentaar>
</eksimus> </eksimus>
   
<eksimus emakeel="vene" id="RP2004_C41_e0003" tase="kesk" tyyp="vastused"> <eksimus emakeel="vene" id="RP2004_C41_e0003" tase="kesk" tyyp="vastused">
...@@ -45769,6 +45771,8 @@ ja õpetatakse eesti keelt. ...@@ -45769,6 +45771,8 @@ ja õpetatakse eesti keelt.
<parandus id="RP2004_C41_e0003_p1"> <parandus id="RP2004_C41_e0003_p1">
Kui viiendas klassis hakkas talle ajaloo õpetaja meeldima, hakkas ta samal ajal tundma ka huvi ajaloo vastu. Kui viiendas klassis hakkas talle ajaloo õpetaja meeldima, hakkas ta samal ajal tundma ka huvi ajaloo vastu.
</parandus> </parandus>
<kommentaar id="RP2004_C41_e0003_k1">
</kommentaar>
</eksimus> </eksimus>
   
<eksimus emakeel="vene" id="RP2004_C41_e0004" tase="kesk" tyyp="vastused"> <eksimus emakeel="vene" id="RP2004_C41_e0004" tase="kesk" tyyp="vastused">
...@@ -45778,6 +45782,8 @@ ja õpetatakse eesti keelt. ...@@ -45778,6 +45782,8 @@ ja õpetatakse eesti keelt.
<parandus id="RP2004_C41_e0004_p1"> <parandus id="RP2004_C41_e0004_p1">
Võib-olla see ei olegi ainult Liliani karakteri erijoon, vaid temaealistele inimestele tavaline asi. Võib-olla see ei olegi ainult Liliani karakteri erijoon, vaid temaealistele inimestele tavaline asi.
</parandus> </parandus>
<kommentaar id="RP2004_C41_e0004_k1">
</kommentaar>
</eksimus> </eksimus>
   
<eksimus emakeel="vene" id="RP2004_C41_e0005" tase="kesk" tyyp="vastused"> <eksimus emakeel="vene" id="RP2004_C41_e0005" tase="kesk" tyyp="vastused">
...@@ -45787,6 +45793,8 @@ ja õpetatakse eesti keelt. ...@@ -45787,6 +45793,8 @@ ja õpetatakse eesti keelt.
<parandus id="RP2004_C41_e0005_p1"> <parandus id="RP2004_C41_e0005_p1">
Minu meelest on Lilian omamoodi "filosoof", talle meeldib mõtelda ja arutleda ning tema vaated ja mõtted ajaloo ning kultuuri kohta on üsna huvitavad. Minu meelest on Lilian omamoodi "filosoof", talle meeldib mõtelda ja arutleda ning tema vaated ja mõtted ajaloo ning kultuuri kohta on üsna huvitavad.
</parandus> </parandus>
<kommentaar id="RP2004_C41_e0005_k1">
</kommentaar>
</eksimus> </eksimus>
   
<eksimus emakeel="vene" id="RP2004_C41_e0006" tase="kesk" tyyp="vastused"> <eksimus emakeel="vene" id="RP2004_C41_e0006" tase="kesk" tyyp="vastused">
...@@ -45796,6 +45804,8 @@ ja õpetatakse eesti keelt. ...@@ -45796,6 +45804,8 @@ ja õpetatakse eesti keelt.
<parandus id="RP2004_C41_e0006_p1"> <parandus id="RP2004_C41_e0006_p1">
Mingis mõttes on need aga väga naiivsed. Minu arvates on põhjus selles, et Lilian on maal üles kasvanud ning pole teistsugust maailma näinud. Mingis mõttes on need aga väga naiivsed. Minu arvates on põhjus selles, et Lilian on maal üles kasvanud ning pole teistsugust maailma näinud.
</parandus> </parandus>
<kommentaar id="RP2004_C41_e0006_k1">
</kommentaar>
</eksimus> </eksimus>
   
<eksimus emakeel="vene" id="RP2004_C41_e0007" tase="kesk" tyyp="vastused"> <eksimus emakeel="vene" id="RP2004_C41_e0007" tase="kesk" tyyp="vastused">
...@@ -45805,6 +45815,8 @@ ja õpetatakse eesti keelt. ...@@ -45805,6 +45815,8 @@ ja õpetatakse eesti keelt.
<parandus id="RP2004_C41_e0007_p1"> <parandus id="RP2004_C41_e0007_p1">
Suureks üllatuseks oli kultuuri- ning ajalooteemalise arutluse järel lugeda, et neiu tahab leida noormeest, kes juhiks autot, hoiaks edaspidi korras elumaja ning suvilat jne. Suureks üllatuseks oli kultuuri- ning ajalooteemalise arutluse järel lugeda, et neiu tahab leida noormeest, kes juhiks autot, hoiaks edaspidi korras elumaja ning suvilat jne.
</parandus> </parandus>
<kommentaar id="RP2004_C41_e0007_k1">
</kommentaar>
</eksimus> </eksimus>
   
<eksimus emakeel="vene" id="RP2004_C41_e0008" tase="kesk" tyyp="vastused"> <eksimus emakeel="vene" id="RP2004_C41_e0008" tase="kesk" tyyp="vastused">
...@@ -45814,6 +45826,8 @@ ja õpetatakse eesti keelt. ...@@ -45814,6 +45826,8 @@ ja õpetatakse eesti keelt.
<parandus id="RP2004_C41_e0008_p1"> <parandus id="RP2004_C41_e0008_p1">
Õpetaja ütles talle ükskord: "Püüa kõigest väest, siis saad üle igast mäest." Õpetaja ütles talle ükskord: "Püüa kõigest väest, siis saad üle igast mäest."
</parandus> </parandus>
<kommentaar id="RP2004_C41_e0008_k1">
</kommentaar>
</eksimus> </eksimus>
   
<eksimus emakeel="vene" id="RP2004_C41_e0009" tase="kesk" tyyp="vastused"> <eksimus emakeel="vene" id="RP2004_C41_e0009" tase="kesk" tyyp="vastused">
...@@ -45823,6 +45837,8 @@ ja õpetatakse eesti keelt. ...@@ -45823,6 +45837,8 @@ ja õpetatakse eesti keelt.
<parandus id="RP2004_C41_e0009_p1"> <parandus id="RP2004_C41_e0009_p1">
Need sõnad andsid tõuke ajaloo õppimiseks. Need sõnad andsid tõuke ajaloo õppimiseks.
</parandus> </parandus>
<kommentaar id="RP2004_C41_e0009_k1">
</kommentaar>
</eksimus> </eksimus>
   
<eksimus emakeel="vene" id="RP2004_C41_e0010" tase="kesk" tyyp="vastused"> <eksimus emakeel="vene" id="RP2004_C41_e0010" tase="kesk" tyyp="vastused">
...@@ -45832,6 +45848,8 @@ ja õpetatakse eesti keelt. ...@@ -45832,6 +45848,8 @@ ja õpetatakse eesti keelt.
<parandus id="RP2004_C41_e0010_p1"> <parandus id="RP2004_C41_e0010_p1">
Minu arvates on see lastele tavaline asi - kui neile meeldib õpetaja, meeldib ka õppeaine, mida see õpetaja õpetab. Minu arvates on see lastele tavaline asi - kui neile meeldib õpetaja, meeldib ka õppeaine, mida see õpetaja õpetab.
</parandus> </parandus>
<kommentaar id="RP2004_C41_e0010_k1">
</kommentaar>
</eksimus> </eksimus>
   
<eksimus emakeel="vene" id="RP2004_C41_e0011" tase="kesk" tyyp="vastused"> <eksimus emakeel="vene" id="RP2004_C41_e0011" tase="kesk" tyyp="vastused">
...@@ -45841,6 +45859,8 @@ ja õpetatakse eesti keelt. ...@@ -45841,6 +45859,8 @@ ja õpetatakse eesti keelt.
<parandus id="RP2004_C41_e0011_p1"> <parandus id="RP2004_C41_e0011_p1">
Õpetajast sõltub väga palju, just tema äratab huvi ühe või teise aine vastu ning teeb nii, et lastel tekiks himu midagi õppida. Õpetajast sõltub väga palju, just tema äratab huvi ühe või teise aine vastu ning teeb nii, et lastel tekiks himu midagi õppida.
</parandus> </parandus>
<kommentaar id="RP2004_C41_e0011_k1">
</kommentaar>
</eksimus> </eksimus>
   
<eksimus emakeel="vene" id="RP2004_C42_e0001" tase="kesk" tyyp="kirjand"> <eksimus emakeel="vene" id="RP2004_C42_e0001" tase="kesk" tyyp="kirjand">
...@@ -45850,6 +45870,8 @@ ja õpetatakse eesti keelt. ...@@ -45850,6 +45870,8 @@ ja õpetatakse eesti keelt.
<parandus id="RP2004_C42_e0001_p1"> <parandus id="RP2004_C42_e0001_p1">
Kaasaegne televisioon pakub inimestele palju erinevaid asju: ajaloolisi ning kultuurilisi telesaateid, filme, seriaale, teatrietendusi ja palju muud. Kaasaegne televisioon pakub inimestele palju erinevaid asju: ajaloolisi ning kultuurilisi telesaateid, filme, seriaale, teatrietendusi ja palju muud.
</parandus> </parandus>
<kommentaar id="RP2004_C42_e0001_k1">
</kommentaar>
</eksimus> </eksimus>
   
<eksimus emakeel="vene" id="RP2004_C42_e0002" tase="kesk" tyyp="kirjand"> <eksimus emakeel="vene" id="RP2004_C42_e0002" tase="kesk" tyyp="kirjand">
...@@ -45859,6 +45881,8 @@ ja õpetatakse eesti keelt. ...@@ -45859,6 +45881,8 @@ ja õpetatakse eesti keelt.
<parandus id="RP2004_C42_e0002_p1"> <parandus id="RP2004_C42_e0002_p1">
On olemas palju kanaleid ning igaüks neist püüab televaatajaid enda juurde meelitada. On olemas palju kanaleid ning igaüks neist püüab televaatajaid enda juurde meelitada.
</parandus> </parandus>
<kommentaar id="RP2004_C42_e0002_k1">
</kommentaar>
</eksimus> </eksimus>
   
<eksimus emakeel="vene" id="RP2004_C42_e0003" tase="kesk" tyyp="kirjand"> <eksimus emakeel="vene" id="RP2004_C42_e0003" tase="kesk" tyyp="kirjand">
...@@ -45868,6 +45892,8 @@ ja õpetatakse eesti keelt. ...@@ -45868,6 +45892,8 @@ ja õpetatakse eesti keelt.
<parandus id="RP2004_C42_e0003_p1"> <parandus id="RP2004_C42_e0003_p1">
Kuid ikka muutub meie televisioon iga aastaga ikka rohkem ning rohkem ajaviitevõimaluseks. Kuid ikka muutub meie televisioon iga aastaga ikka rohkem ning rohkem ajaviitevõimaluseks.
</parandus> </parandus>
<kommentaar id="RP2004_C42_e0003_k1">
</kommentaar>
</eksimus> </eksimus>
   
<eksimus emakeel="vene" id="RP2004_C42_e0004" tase="kesk" tyyp="kirjand"> <eksimus emakeel="vene" id="RP2004_C42_e0004" tase="kesk" tyyp="kirjand">
...@@ -45877,6 +45903,8 @@ ja õpetatakse eesti keelt. ...@@ -45877,6 +45903,8 @@ ja õpetatakse eesti keelt.
<parandus id="RP2004_C42_e0004_p1"> <parandus id="RP2004_C42_e0004_p1">
Sellest võiks ka hästi aru saada. Sellest võiks ka hästi aru saada.
</parandus> </parandus>
<kommentaar id="RP2004_C42_e0004_k1">
</kommentaar>
</eksimus> </eksimus>
   
<eksimus emakeel="vene" id="RP2004_C42_e0005" tase="kesk" tyyp="kirjand"> <eksimus emakeel="vene" id="RP2004_C42_e0005" tase="kesk" tyyp="kirjand">
...@@ -45886,6 +45914,8 @@ ja õpetatakse eesti keelt. ...@@ -45886,6 +45914,8 @@ ja õpetatakse eesti keelt.
<parandus id="RP2004_C42_e0005_p1"> <parandus id="RP2004_C42_e0005_p1">
Meie elu muutub aja jooksul üha raskemaks. Ta võtab inimeselt palju tervist ning närve. Meie elu muutub aja jooksul üha raskemaks. Ta võtab inimeselt palju tervist ning närve.
</parandus> </parandus>
<kommentaar id="RP2004_C42_e0005_k1">
</kommentaar>
</eksimus> </eksimus>
   
<eksimus emakeel="vene" id="RP2004_C42_e0006" tase="kesk" tyyp="kirjand"> <eksimus emakeel="vene" id="RP2004_C42_e0006" tase="kesk" tyyp="kirjand">
...@@ -45895,6 +45925,8 @@ ja õpetatakse eesti keelt. ...@@ -45895,6 +45925,8 @@ ja õpetatakse eesti keelt.
<parandus id="RP2004_C42_e0006_p1"> <parandus id="RP2004_C42_e0006_p1">
Kasvanud tööpuudus, inflatsioon, vähesed sotsiaalsed tagatised - kõik see mõjutab inimest halvasti. Kasvanud tööpuudus, inflatsioon, vähesed sotsiaalsed tagatised - kõik see mõjutab inimest halvasti.
</parandus> </parandus>
<kommentaar id="RP2004_C42_e0006_k1">
</kommentaar>
</eksimus> </eksimus>
   
<eksimus emakeel="vene" id="RP2004_C42_e0007" tase="kesk" tyyp="kirjand"> <eksimus emakeel="vene" id="RP2004_C42_e0007" tase="kesk" tyyp="kirjand">
...@@ -45904,6 +45936,8 @@ ja õpetatakse eesti keelt. ...@@ -45904,6 +45936,8 @@ ja õpetatakse eesti keelt.
<parandus id="RP2004_C42_e0007_p1"> <parandus id="RP2004_C42_e0007_p1">
Maailmas valitseb üldine ebakindlus, inimene ei tea, mis toimub homme ning kas ta seda homset päeva üldse näeb. Maailmas valitseb üldine ebakindlus, inimene ei tea, mis toimub homme ning kas ta seda homset päeva üldse näeb.
</parandus> </parandus>
<kommentaar id="RP2004_C42_e0007_k1">
</kommentaar>
</eksimus> </eksimus>
   
<eksimus emakeel="vene" id="RP2004_C42_e0008" tase="kesk" tyyp="kirjand"> <eksimus emakeel="vene" id="RP2004_C42_e0008" tase="kesk" tyyp="kirjand">
...@@ -45913,6 +45947,8 @@ ja õpetatakse eesti keelt. ...@@ -45913,6 +45947,8 @@ ja õpetatakse eesti keelt.
<parandus id="RP2004_C42_e0008_p1"> <parandus id="RP2004_C42_e0008_p1">
Säärase ebakindluse tõttu otsivad inimesed midagi püsivat, kindlat. Säärase ebakindluse tõttu otsivad inimesed midagi püsivat, kindlat.
</parandus> </parandus>
<kommentaar id="RP2004_C42_e0008_k1">
</kommentaar>
</eksimus> </eksimus>
   
<eksimus emakeel="vene" id="RP2004_C42_e0009" tase="kesk" tyyp="kirjand"> <eksimus emakeel="vene" id="RP2004_C42_e0009" tase="kesk" tyyp="kirjand">
...@@ -45922,6 +45958,8 @@ ja õpetatakse eesti keelt. ...@@ -45922,6 +45958,8 @@ ja õpetatakse eesti keelt.
<parandus id="RP2004_C42_e0009_p1"> <parandus id="RP2004_C42_e0009_p1">
Tihti leiavad nad seda televisioonist, mis pakub suurel hulgal filme ning seriaale "heast elust". Tihti leiavad nad seda televisioonist, mis pakub suurel hulgal filme ning seriaale "heast elust".
</parandus> </parandus>
<kommentaar id="RP2004_C42_e0009_k1">
</kommentaar>
</eksimus> </eksimus>
   
<eksimus emakeel="vene" id="RP2004_C42_e0010" tase="kesk" tyyp="kirjand"> <eksimus emakeel="vene" id="RP2004_C42_e0010" tase="kesk" tyyp="kirjand">
...@@ -45931,6 +45969,8 @@ ja õpetatakse eesti keelt. ...@@ -45931,6 +45969,8 @@ ja õpetatakse eesti keelt.
<parandus id="RP2004_C42_e0010_p1"> <parandus id="RP2004_C42_e0010_p1">
Lülitades teleri sisse, näeb inimene, et selle igavese "Santa Barbara" "surematud" tegelased on jälle kõik oma raskused ületanud ning mõneks ajaks rahu ning õnne saavutanud. Lülitades teleri sisse, näeb inimene, et selle igavese "Santa Barbara" "surematud" tegelased on jälle kõik oma raskused ületanud ning mõneks ajaks rahu ning õnne saavutanud.
</parandus> </parandus>
<kommentaar id="RP2004_C42_e0010_k1">
</kommentaar>
</eksimus> </eksimus>
   
<eksimus emakeel="vene" id="RP2004_C42_e0011" tase="kesk" tyyp="kirjand"> <eksimus emakeel="vene" id="RP2004_C42_e0011" tase="kesk" tyyp="kirjand">
...@@ -45940,6 +45980,8 @@ ja õpetatakse eesti keelt. ...@@ -45940,6 +45980,8 @@ ja õpetatakse eesti keelt.
<parandus id="RP2004_C42_e0011_p1"> <parandus id="RP2004_C42_e0011_p1">
See annab lootuse, et ka siin, "tõelises" elus saab kõik korda. See annab lootuse, et ka siin, "tõelises" elus saab kõik korda.
</parandus> </parandus>
<kommentaar id="RP2004_C42_e0011_k1">
</kommentaar>
</eksimus> </eksimus>
   
<eksimus emakeel="vene" id="RP2004_C42_e0012" tase="kesk" tyyp="kirjand"> <eksimus emakeel="vene" id="RP2004_C42_e0012" tase="kesk" tyyp="kirjand">
...@@ -45949,6 +45991,8 @@ ja õpetatakse eesti keelt. ...@@ -45949,6 +45991,8 @@ ja õpetatakse eesti keelt.
<parandus id="RP2004_C42_e0012_p1"> <parandus id="RP2004_C42_e0012_p1">
Juhtub ka nii, et võõraid probleeme jälgides unustavad inimesed hetkeks oma raskused ja ebaõnnestumised. Juhtub ka nii, et võõraid probleeme jälgides unustavad inimesed hetkeks oma raskused ja ebaõnnestumised.
</parandus> </parandus>
<kommentaar id="RP2004_C42_e0012_k1">
</kommentaar>
</eksimus> </eksimus>
   
<eksimus emakeel="vene" id="RP2004_C42_e0013" tase="kesk" tyyp="kirjand"> <eksimus emakeel="vene" id="RP2004_C42_e0013" tase="kesk" tyyp="kirjand">
...@@ -45961,6 +46005,8 @@ ja õpetatakse eesti keelt. ...@@ -45961,6 +46005,8 @@ ja õpetatakse eesti keelt.
<parandus id="RP2004_C42_e0013_p2"> <parandus id="RP2004_C42_e0013_p2">
Kõik see, mis teeb inimestele rõõmu ega sega teisi, ei saa minu arvates halb olla. Kõik see, mis teeb inimestele rõõmu ega sega teisi, ei saa minu arvates halb olla.
</parandus> </parandus>
<kommentaar id="RP2004_C42_e0013_k1">
</kommentaar>
</eksimus> </eksimus>
   
<eksimus emakeel="vene" id="RP2004_C42_e0014" tase="kesk" tyyp="kirjand"> <eksimus emakeel="vene" id="RP2004_C42_e0014" tase="kesk" tyyp="kirjand">
...@@ -45970,6 +46016,8 @@ ja õpetatakse eesti keelt. ...@@ -45970,6 +46016,8 @@ ja õpetatakse eesti keelt.
<parandus id="RP2004_C42_e0014_p1"> <parandus id="RP2004_C42_e0014_p1">
See on juba väga halb, aga kes teab, kuidas seda tendentsi muuta... See on juba väga halb, aga kes teab, kuidas seda tendentsi muuta...
</parandus> </parandus>
<kommentaar id="RP2004_C42_e0014_k1">
</kommentaar>
</eksimus> </eksimus>
   
<eksimus emakeel="vene" id="RP2004_C42_e0015" tase="kesk" tyyp="kirjand"> <eksimus emakeel="vene" id="RP2004_C42_e0015" tase="kesk" tyyp="kirjand">
...@@ -45979,6 +46027,8 @@ ja õpetatakse eesti keelt. ...@@ -45979,6 +46027,8 @@ ja õpetatakse eesti keelt.
<parandus id="RP2004_C42_e0015_p1"> <parandus id="RP2004_C42_e0015_p1">
Minu meelest on praegune televisioon samal ajal ka ajaraiskamine, sest meelelahutus ja ajaraiskamine käivad praegu tihti käsikäes. Minu meelest on praegune televisioon samal ajal ka ajaraiskamine, sest meelelahutus ja ajaraiskamine käivad praegu tihti käsikäes.
</parandus> </parandus>
<kommentaar id="RP2004_C42_e0015_k1">
</kommentaar>
</eksimus> </eksimus>
   
<eksimus emakeel="vene" id="RP2004_C42_e0016" tase="kesk" tyyp="kirjand"> <eksimus emakeel="vene" id="RP2004_C42_e0016" tase="kesk" tyyp="kirjand">
...@@ -45988,6 +46038,8 @@ ja õpetatakse eesti keelt. ...@@ -45988,6 +46038,8 @@ ja õpetatakse eesti keelt.
<parandus id="RP2004_C42_e0016_p1"> <parandus id="RP2004_C42_e0016_p1">
Minu elus oli ka niisugune ajajärk, kui televisioon võttis minult väga palju aega. Minu elus oli ka niisugune ajajärk, kui televisioon võttis minult väga palju aega.
</parandus> </parandus>
<kommentaar id="RP2004_C42_e0016_k1">
</kommentaar>
</eksimus> </eksimus>
   
<eksimus emakeel="vene" id="RP2004_C42_e0017" tase="kesk" tyyp="kirjand"> <eksimus emakeel="vene" id="RP2004_C42_e0017" tase="kesk" tyyp="kirjand">
...@@ -45997,6 +46049,8 @@ ja õpetatakse eesti keelt. ...@@ -45997,6 +46049,8 @@ ja õpetatakse eesti keelt.
<parandus id="RP2004_C42_e0017_p1"> <parandus id="RP2004_C42_e0017_p1">
Mina ise seda ei märganud ning imestasin kogu aeg, miks mul nii vähe vaba aega oli. Mina ise seda ei märganud ning imestasin kogu aeg, miks mul nii vähe vaba aega oli.
</parandus> </parandus>
<kommentaar id="RP2004_C42_e0017_k1">
</kommentaar>
</eksimus> </eksimus>
   
<eksimus emakeel="vene" id="RP2004_C42_e0018" tase="kesk" tyyp="kirjand"> <eksimus emakeel="vene" id="RP2004_C42_e0018" tase="kesk" tyyp="kirjand">
...@@ -46006,6 +46060,8 @@ ja õpetatakse eesti keelt. ...@@ -46006,6 +46060,8 @@ ja õpetatakse eesti keelt.
<parandus id="RP2004_C42_e0018_p1"> <parandus id="RP2004_C42_e0018_p1">
Selline märkamatu "ajasöömine" on minu meelest üks televisiooni halvematest külgedest. Selline märkamatu "ajasöömine" on minu meelest üks televisiooni halvematest külgedest.
</parandus> </parandus>
<kommentaar id="RP2004_C42_e0018_k1">
</kommentaar>
</eksimus> </eksimus>
   
<eksimus emakeel="vene" id="RP2004_C42_e0019" tase="kesk" tyyp="kirjand"> <eksimus emakeel="vene" id="RP2004_C42_e0019" tase="kesk" tyyp="kirjand">
...@@ -46015,6 +46071,8 @@ ja õpetatakse eesti keelt. ...@@ -46015,6 +46071,8 @@ ja õpetatakse eesti keelt.
<parandus id="RP2004_C42_e0019_p1"> <parandus id="RP2004_C42_e0019_p1">
Praegu pakub televisioon siiski enesetäiendamiseks sobivaid saateid vähemal määral kui näiteks filme või seriaale, kuid nagu öeldakse, kes otsib, see leiab. Praegu pakub televisioon siiski enesetäiendamiseks sobivaid saateid vähemal määral kui näiteks filme või seriaale, kuid nagu öeldakse, kes otsib, see leiab.
</parandus> </parandus>
<kommentaar id="RP2004_C42_e0019_k1">
</kommentaar>
</eksimus> </eksimus>
   
<eksimus emakeel="vene" id="RP2004_C42_e0020" tase="kesk" tyyp="kirjand"> <eksimus emakeel="vene" id="RP2004_C42_e0020" tase="kesk" tyyp="kirjand">
...@@ -46024,6 +46082,8 @@ ja õpetatakse eesti keelt. ...@@ -46024,6 +46082,8 @@ ja õpetatakse eesti keelt.
<parandus id="RP2004_C42_e0020_p1"> <parandus id="RP2004_C42_e0020_p1">
Kaasaegsed lapsed vaatavad telerit mitu korda rohkem, kui loevad raamatuid. Kaasaegsed lapsed vaatavad telerit mitu korda rohkem, kui loevad raamatuid.
</parandus> </parandus>
<kommentaar id="RP2004_C42_e0020_k1">
</kommentaar>
</eksimus> </eksimus>
   
<eksimus emakeel="vene" id="RP2004_C42_e0021" tase="kesk" tyyp="kirjand"> <eksimus emakeel="vene" id="RP2004_C42_e0021" tase="kesk" tyyp="kirjand">
...@@ -46033,6 +46093,8 @@ ja õpetatakse eesti keelt. ...@@ -46033,6 +46093,8 @@ ja õpetatakse eesti keelt.
<parandus id="RP2004_C42_e0021_p1"> <parandus id="RP2004_C42_e0021_p1">
Võib-olla ei saa seda soovi siiski praegu ellu viia. Võib-olla ei saa seda soovi siiski praegu ellu viia.
</parandus> </parandus>
<kommentaar id="RP2004_C42_e0021_k1">
</kommentaar>
</eksimus> </eksimus>
   
<eksimus emakeel="komi" id="RP2004_C5_e0001" tase="kesk" tyyp="kirjand"> <eksimus emakeel="komi" id="RP2004_C5_e0001" tase="kesk" tyyp="kirjand">
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment