Commit fec138af authored by rabauti's avatar rabauti
Browse files

lisatud puuduvad <kommentaar> märgendid

parent 49fd5308
......@@ -45760,6 +45760,8 @@ ja õpetatakse eesti keelt.
<parandus id="RP2004_C41_e0002_p1">
Lilian ei tea veel täpselt, mida ta elust tahab, tema maailmavaade ei ole veel välja kujunenud, see sõltub teiste inimeste käitumisest.
</parandus>
<kommentaar id="RP2004_C41_e0002_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
 
<eksimus emakeel="vene" id="RP2004_C41_e0003" tase="kesk" tyyp="vastused">
......@@ -45769,6 +45771,8 @@ ja õpetatakse eesti keelt.
<parandus id="RP2004_C41_e0003_p1">
Kui viiendas klassis hakkas talle ajaloo õpetaja meeldima, hakkas ta samal ajal tundma ka huvi ajaloo vastu.
</parandus>
<kommentaar id="RP2004_C41_e0003_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
 
<eksimus emakeel="vene" id="RP2004_C41_e0004" tase="kesk" tyyp="vastused">
......@@ -45778,6 +45782,8 @@ ja õpetatakse eesti keelt.
<parandus id="RP2004_C41_e0004_p1">
Võib-olla see ei olegi ainult Liliani karakteri erijoon, vaid temaealistele inimestele tavaline asi.
</parandus>
<kommentaar id="RP2004_C41_e0004_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
 
<eksimus emakeel="vene" id="RP2004_C41_e0005" tase="kesk" tyyp="vastused">
......@@ -45787,6 +45793,8 @@ ja õpetatakse eesti keelt.
<parandus id="RP2004_C41_e0005_p1">
Minu meelest on Lilian omamoodi "filosoof", talle meeldib mõtelda ja arutleda ning tema vaated ja mõtted ajaloo ning kultuuri kohta on üsna huvitavad.
</parandus>
<kommentaar id="RP2004_C41_e0005_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
 
<eksimus emakeel="vene" id="RP2004_C41_e0006" tase="kesk" tyyp="vastused">
......@@ -45796,6 +45804,8 @@ ja õpetatakse eesti keelt.
<parandus id="RP2004_C41_e0006_p1">
Mingis mõttes on need aga väga naiivsed. Minu arvates on põhjus selles, et Lilian on maal üles kasvanud ning pole teistsugust maailma näinud.
</parandus>
<kommentaar id="RP2004_C41_e0006_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
 
<eksimus emakeel="vene" id="RP2004_C41_e0007" tase="kesk" tyyp="vastused">
......@@ -45805,6 +45815,8 @@ ja õpetatakse eesti keelt.
<parandus id="RP2004_C41_e0007_p1">
Suureks üllatuseks oli kultuuri- ning ajalooteemalise arutluse järel lugeda, et neiu tahab leida noormeest, kes juhiks autot, hoiaks edaspidi korras elumaja ning suvilat jne.
</parandus>
<kommentaar id="RP2004_C41_e0007_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
 
<eksimus emakeel="vene" id="RP2004_C41_e0008" tase="kesk" tyyp="vastused">
......@@ -45814,6 +45826,8 @@ ja õpetatakse eesti keelt.
<parandus id="RP2004_C41_e0008_p1">
Õpetaja ütles talle ükskord: "Püüa kõigest väest, siis saad üle igast mäest."
</parandus>
<kommentaar id="RP2004_C41_e0008_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
 
<eksimus emakeel="vene" id="RP2004_C41_e0009" tase="kesk" tyyp="vastused">
......@@ -45823,6 +45837,8 @@ ja õpetatakse eesti keelt.
<parandus id="RP2004_C41_e0009_p1">
Need sõnad andsid tõuke ajaloo õppimiseks.
</parandus>
<kommentaar id="RP2004_C41_e0009_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
 
<eksimus emakeel="vene" id="RP2004_C41_e0010" tase="kesk" tyyp="vastused">
......@@ -45832,6 +45848,8 @@ ja õpetatakse eesti keelt.
<parandus id="RP2004_C41_e0010_p1">
Minu arvates on see lastele tavaline asi - kui neile meeldib õpetaja, meeldib ka õppeaine, mida see õpetaja õpetab.
</parandus>
<kommentaar id="RP2004_C41_e0010_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
 
<eksimus emakeel="vene" id="RP2004_C41_e0011" tase="kesk" tyyp="vastused">
......@@ -45841,6 +45859,8 @@ ja õpetatakse eesti keelt.
<parandus id="RP2004_C41_e0011_p1">
Õpetajast sõltub väga palju, just tema äratab huvi ühe või teise aine vastu ning teeb nii, et lastel tekiks himu midagi õppida.
</parandus>
<kommentaar id="RP2004_C41_e0011_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
 
<eksimus emakeel="vene" id="RP2004_C42_e0001" tase="kesk" tyyp="kirjand">
......@@ -45850,6 +45870,8 @@ ja õpetatakse eesti keelt.
<parandus id="RP2004_C42_e0001_p1">
Kaasaegne televisioon pakub inimestele palju erinevaid asju: ajaloolisi ning kultuurilisi telesaateid, filme, seriaale, teatrietendusi ja palju muud.
</parandus>
<kommentaar id="RP2004_C42_e0001_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
 
<eksimus emakeel="vene" id="RP2004_C42_e0002" tase="kesk" tyyp="kirjand">
......@@ -45859,6 +45881,8 @@ ja õpetatakse eesti keelt.
<parandus id="RP2004_C42_e0002_p1">
On olemas palju kanaleid ning igaüks neist püüab televaatajaid enda juurde meelitada.
</parandus>
<kommentaar id="RP2004_C42_e0002_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
 
<eksimus emakeel="vene" id="RP2004_C42_e0003" tase="kesk" tyyp="kirjand">
......@@ -45868,6 +45892,8 @@ ja õpetatakse eesti keelt.
<parandus id="RP2004_C42_e0003_p1">
Kuid ikka muutub meie televisioon iga aastaga ikka rohkem ning rohkem ajaviitevõimaluseks.
</parandus>
<kommentaar id="RP2004_C42_e0003_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
 
<eksimus emakeel="vene" id="RP2004_C42_e0004" tase="kesk" tyyp="kirjand">
......@@ -45877,6 +45903,8 @@ ja õpetatakse eesti keelt.
<parandus id="RP2004_C42_e0004_p1">
Sellest võiks ka hästi aru saada.
</parandus>
<kommentaar id="RP2004_C42_e0004_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
 
<eksimus emakeel="vene" id="RP2004_C42_e0005" tase="kesk" tyyp="kirjand">
......@@ -45886,6 +45914,8 @@ ja õpetatakse eesti keelt.
<parandus id="RP2004_C42_e0005_p1">
Meie elu muutub aja jooksul üha raskemaks. Ta võtab inimeselt palju tervist ning närve.
</parandus>
<kommentaar id="RP2004_C42_e0005_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
 
<eksimus emakeel="vene" id="RP2004_C42_e0006" tase="kesk" tyyp="kirjand">
......@@ -45895,6 +45925,8 @@ ja õpetatakse eesti keelt.
<parandus id="RP2004_C42_e0006_p1">
Kasvanud tööpuudus, inflatsioon, vähesed sotsiaalsed tagatised - kõik see mõjutab inimest halvasti.
</parandus>
<kommentaar id="RP2004_C42_e0006_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
 
<eksimus emakeel="vene" id="RP2004_C42_e0007" tase="kesk" tyyp="kirjand">
......@@ -45904,6 +45936,8 @@ ja õpetatakse eesti keelt.
<parandus id="RP2004_C42_e0007_p1">
Maailmas valitseb üldine ebakindlus, inimene ei tea, mis toimub homme ning kas ta seda homset päeva üldse näeb.
</parandus>
<kommentaar id="RP2004_C42_e0007_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
 
<eksimus emakeel="vene" id="RP2004_C42_e0008" tase="kesk" tyyp="kirjand">
......@@ -45913,6 +45947,8 @@ ja õpetatakse eesti keelt.
<parandus id="RP2004_C42_e0008_p1">
Säärase ebakindluse tõttu otsivad inimesed midagi püsivat, kindlat.
</parandus>
<kommentaar id="RP2004_C42_e0008_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
 
<eksimus emakeel="vene" id="RP2004_C42_e0009" tase="kesk" tyyp="kirjand">
......@@ -45922,6 +45958,8 @@ ja õpetatakse eesti keelt.
<parandus id="RP2004_C42_e0009_p1">
Tihti leiavad nad seda televisioonist, mis pakub suurel hulgal filme ning seriaale "heast elust".
</parandus>
<kommentaar id="RP2004_C42_e0009_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
 
<eksimus emakeel="vene" id="RP2004_C42_e0010" tase="kesk" tyyp="kirjand">
......@@ -45931,6 +45969,8 @@ ja õpetatakse eesti keelt.
<parandus id="RP2004_C42_e0010_p1">
Lülitades teleri sisse, näeb inimene, et selle igavese "Santa Barbara" "surematud" tegelased on jälle kõik oma raskused ületanud ning mõneks ajaks rahu ning õnne saavutanud.
</parandus>
<kommentaar id="RP2004_C42_e0010_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
 
<eksimus emakeel="vene" id="RP2004_C42_e0011" tase="kesk" tyyp="kirjand">
......@@ -45940,6 +45980,8 @@ ja õpetatakse eesti keelt.
<parandus id="RP2004_C42_e0011_p1">
See annab lootuse, et ka siin, "tõelises" elus saab kõik korda.
</parandus>
<kommentaar id="RP2004_C42_e0011_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
 
<eksimus emakeel="vene" id="RP2004_C42_e0012" tase="kesk" tyyp="kirjand">
......@@ -45949,6 +45991,8 @@ ja õpetatakse eesti keelt.
<parandus id="RP2004_C42_e0012_p1">
Juhtub ka nii, et võõraid probleeme jälgides unustavad inimesed hetkeks oma raskused ja ebaõnnestumised.
</parandus>
<kommentaar id="RP2004_C42_e0012_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
 
<eksimus emakeel="vene" id="RP2004_C42_e0013" tase="kesk" tyyp="kirjand">
......@@ -45961,6 +46005,8 @@ ja õpetatakse eesti keelt.
<parandus id="RP2004_C42_e0013_p2">
Kõik see, mis teeb inimestele rõõmu ega sega teisi, ei saa minu arvates halb olla.
</parandus>
<kommentaar id="RP2004_C42_e0013_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
 
<eksimus emakeel="vene" id="RP2004_C42_e0014" tase="kesk" tyyp="kirjand">
......@@ -45970,6 +46016,8 @@ ja õpetatakse eesti keelt.
<parandus id="RP2004_C42_e0014_p1">
See on juba väga halb, aga kes teab, kuidas seda tendentsi muuta...
</parandus>
<kommentaar id="RP2004_C42_e0014_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
 
<eksimus emakeel="vene" id="RP2004_C42_e0015" tase="kesk" tyyp="kirjand">
......@@ -45979,6 +46027,8 @@ ja õpetatakse eesti keelt.
<parandus id="RP2004_C42_e0015_p1">
Minu meelest on praegune televisioon samal ajal ka ajaraiskamine, sest meelelahutus ja ajaraiskamine käivad praegu tihti käsikäes.
</parandus>
<kommentaar id="RP2004_C42_e0015_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
 
<eksimus emakeel="vene" id="RP2004_C42_e0016" tase="kesk" tyyp="kirjand">
......@@ -45988,6 +46038,8 @@ ja õpetatakse eesti keelt.
<parandus id="RP2004_C42_e0016_p1">
Minu elus oli ka niisugune ajajärk, kui televisioon võttis minult väga palju aega.
</parandus>
<kommentaar id="RP2004_C42_e0016_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
 
<eksimus emakeel="vene" id="RP2004_C42_e0017" tase="kesk" tyyp="kirjand">
......@@ -45997,6 +46049,8 @@ ja õpetatakse eesti keelt.
<parandus id="RP2004_C42_e0017_p1">
Mina ise seda ei märganud ning imestasin kogu aeg, miks mul nii vähe vaba aega oli.
</parandus>
<kommentaar id="RP2004_C42_e0017_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
 
<eksimus emakeel="vene" id="RP2004_C42_e0018" tase="kesk" tyyp="kirjand">
......@@ -46006,6 +46060,8 @@ ja õpetatakse eesti keelt.
<parandus id="RP2004_C42_e0018_p1">
Selline märkamatu "ajasöömine" on minu meelest üks televisiooni halvematest külgedest.
</parandus>
<kommentaar id="RP2004_C42_e0018_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
 
<eksimus emakeel="vene" id="RP2004_C42_e0019" tase="kesk" tyyp="kirjand">
......@@ -46015,6 +46071,8 @@ ja õpetatakse eesti keelt.
<parandus id="RP2004_C42_e0019_p1">
Praegu pakub televisioon siiski enesetäiendamiseks sobivaid saateid vähemal määral kui näiteks filme või seriaale, kuid nagu öeldakse, kes otsib, see leiab.
</parandus>
<kommentaar id="RP2004_C42_e0019_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
 
<eksimus emakeel="vene" id="RP2004_C42_e0020" tase="kesk" tyyp="kirjand">
......@@ -46024,6 +46082,8 @@ ja õpetatakse eesti keelt.
<parandus id="RP2004_C42_e0020_p1">
Kaasaegsed lapsed vaatavad telerit mitu korda rohkem, kui loevad raamatuid.
</parandus>
<kommentaar id="RP2004_C42_e0020_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
 
<eksimus emakeel="vene" id="RP2004_C42_e0021" tase="kesk" tyyp="kirjand">
......@@ -46033,6 +46093,8 @@ ja õpetatakse eesti keelt.
<parandus id="RP2004_C42_e0021_p1">
Võib-olla ei saa seda soovi siiski praegu ellu viia.
</parandus>
<kommentaar id="RP2004_C42_e0021_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
 
<eksimus emakeel="komi" id="RP2004_C5_e0001" tase="kesk" tyyp="kirjand">
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment