Commit eafca461 authored by Krista Liin's avatar Krista Liin
Browse files

UTF-8 kodeeringusse konverteeritud ja XML tagide suhtes valideeritud versioon

parent 11ed4e8c
#!/bin/sh
mkdir /Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8
mkdir /Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2004
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/EV_algtekst_2004/E43.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2004/E43.txt"
iconv -f ISO-8859-9 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/EV_algtekst_2004/E57.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2004/E57.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/EV_algtekst_2004/G2.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2004/G2.txt"
iconv -f ISO-8859-9 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/EV_algtekst_2004/F6.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2004/F6.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/EV_algtekst_2004/F7.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2004/F7.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/EV_algtekst_2004/G3.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2004/G3.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/EV_algtekst_2004/E56.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2004/E56.txt"
iconv -f ISO-8859-9 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/EV_algtekst_2004/E42.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2004/E42.txt"
iconv -f ISO-8859-9 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/EV_algtekst_2004/E54.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2004/E54.txt"
iconv -f ISO-8859-9 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/EV_algtekst_2004/E40.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2004/E40.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/EV_algtekst_2004/F5.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2004/F5.txt"
iconv -f ISO-8859-9 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/EV_algtekst_2004/G1.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2004/G1.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/EV_algtekst_2004/E9.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2004/E9.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/EV_algtekst_2004/E14a.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2004/E14a.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/EV_algtekst_2004/E8.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2004/E8.txt"
iconv -f ISO-8859-9 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/EV_algtekst_2004/F4.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2004/F4.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/EV_algtekst_2004/E41.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2004/E41.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/EV_algtekst_2004/E55.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2004/E55.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/EV_algtekst_2004/E51.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2004/E51.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/EV_algtekst_2004/E45.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2004/E45.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/EV_algtekst_2004/E8a.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2004/E8a.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/EV_algtekst_2004/E44.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2004/E44.txt"
iconv -f ISO-8859-9 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/EV_algtekst_2004/E50.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2004/E50.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/EV_algtekst_2004/E46.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2004/E46.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/EV_algtekst_2004/E52.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2004/E52.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/EV_algtekst_2004/E23a.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2004/E23a.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/EV_algtekst_2004/E19a.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2004/E19a.txt"
iconv -f ISO-8859-9 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/EV_algtekst_2004/E4a.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2004/E4a.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/EV_algtekst_2004/E53.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2004/E53.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/EV_algtekst_2004/E47.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2004/E47.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/EV_algtekst_2004/E20.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2004/E20.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/EV_algtekst_2004/E34.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2004/E34.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/EV_algtekst_2004/E12a.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2004/E12a.txt"
iconv -f ISO-8859-9 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/EV_algtekst_2004/E35.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2004/E35.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/EV_algtekst_2004/E21.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2004/E21.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/EV_algtekst_2004/E37.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2004/E37.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/EV_algtekst_2004/E23.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2004/E23.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/EV_algtekst_2004/E24a.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2004/E24a.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/EV_algtekst_2004/E22.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2004/E22.txt"
iconv -f ISO-8859-9 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/EV_algtekst_2004/E36.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2004/E36.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/EV_algtekst_2004/E32.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2004/E32.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/EV_algtekst_2004/E26.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2004/E26.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/EV_algtekst_2004/E25a.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2004/E25a.txt"
iconv -f ISO-8859-9 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/EV_algtekst_2004/E33a.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2004/E33a.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/EV_algtekst_2004/E2a.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2004/E2a.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/EV_algtekst_2004/E27.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2004/E27.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/EV_algtekst_2004/E33.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2004/E33.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/EV_algtekst_2004/E25.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2004/E25.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/EV_algtekst_2004/E31.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2004/E31.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/EV_algtekst_2004/E19.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2004/E19.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/EV_algtekst_2004/E18.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2004/E18.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/EV_algtekst_2004/E30.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2004/E30.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/EV_algtekst_2004/E24.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2004/E24.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/EV_algtekst_2004/E29.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2004/E29.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/EV_algtekst_2004/E15.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2004/E15.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/EV_algtekst_2004/E10a.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2004/E10a.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/EV_algtekst_2004/E14.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2004/E14.txt"
iconv -f ISO-8859-9 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/EV_algtekst_2004/E28.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2004/E28.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/EV_algtekst_2004/E16.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2004/E16.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/EV_algtekst_2004/E26a.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2004/E26a.txt"
iconv -f ISO-8859-9 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/EV_algtekst_2004/E30a.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2004/E30a.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/EV_algtekst_2004/E17.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2004/E17.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/EV_algtekst_2004/E13.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2004/E13.txt"
iconv -f ISO-8859-9 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/EV_algtekst_2004/E31a.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2004/E31a.txt"
iconv -f ISO-8859-9 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/EV_algtekst_2004/E12.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2004/E12.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/EV_algtekst_2004/E10.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2004/E10.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/EV_algtekst_2004/E38.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2004/E38.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/EV_algtekst_2004/E39.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2004/E39.txt"
iconv -f ISO-8859-9 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/EV_algtekst_2004/E11.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2004/E11.txt"
iconv -f ISO-8859-9 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/EV_algtekst_2004/E62.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2004/E62.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/EV_algtekst_2004/E3.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2004/E3.txt"
iconv -f ISO-8859-9 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/EV_algtekst_2004/E36a.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2004/E36a.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/EV_algtekst_2004/E2.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2004/E2.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/EV_algtekst_2004/E63.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2004/E63.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/EV_algtekst_2004/E7a.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2004/E7a.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/EV_algtekst_2004/E49.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2004/E49.txt"
iconv -f ISO-8859-9 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/EV_algtekst_2004/E61.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2004/E61.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/EV_algtekst_2004/E1.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2004/E1.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/EV_algtekst_2004/E60.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2004/E60.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/EV_algtekst_2004/E48.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2004/E48.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/EV_algtekst_2004/E64.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2004/E64.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/EV_algtekst_2004/E58.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2004/E58.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/EV_algtekst_2004/E40a.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2004/E40a.txt"
iconv -f ISO-8859-9 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/EV_algtekst_2004/E5.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2004/E5.txt"
iconv -f ISO-8859-9 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/EV_algtekst_2004/E17a.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2004/E17a.txt"
iconv -f ISO-8859-9 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/EV_algtekst_2004/E4.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2004/E4.txt"
iconv -f ISO-8859-9 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/EV_algtekst_2004/E59.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2004/E59.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/EV_algtekst_2004/E6.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2004/E6.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/EV_algtekst_2004/E7.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2004/E7.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/EV_algtekst_2004/E37a.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2004/E37a.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/EV_algtekst_2004/E21a.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2004/E21a.txt"
mkdir /Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2005
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2005/Y31.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2005/Y31.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2005/Y25.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2005/Y25.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2005/Y19.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2005/Y19.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2005/Y18.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2005/Y18.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2005/Y24.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2005/Y24.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2005/Y30.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2005/Y30.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2005/Y26.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2005/Y26.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2005/Y32.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2005/Y32.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2005/Y33.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2005/Y33.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2005/Y27.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2005/Y27.txt"
iconv -f ISO-8859-9 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2005/Y23.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2005/Y23.txt"
iconv -f Windows-1252 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2005/Y37.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2005/Y37.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2005/Y36.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2005/Y36.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2005/Y22.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2005/Y22.txt"
iconv -f Windows-1254 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2005/Y34.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2005/Y34.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2005/Y20.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2005/Y20.txt"
iconv -f ISO-8859-9 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2005/Y21.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2005/Y21.txt"
iconv -f ISO-8859-9 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2005/Y35.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2005/Y35.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2005/Y52.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2005/Y52.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2005/Y46.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2005/Y46.txt"
iconv -f ISO-8859-9 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2005/Y7.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2005/Y7.txt"
iconv -f ISO-8859-9 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2005/Y6.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2005/Y6.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2005/Y47.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2005/Y47.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2005/Y53.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2005/Y53.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2005/Y45.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2005/Y45.txt"
iconv -f ISO-8859-9 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2005/Y51.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2005/Y51.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2005/Y79.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2005/Y79.txt"
iconv -f Windows-1254 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2005/Y4.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2005/Y4.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2005/Y5.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2005/Y5.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2005/Y78.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2005/Y78.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2005/Y50.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2005/Y50.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2005/Y44.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2005/Y44.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2005/Y83.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2005/Y83.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2005/Y68.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2005/Y68.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2005/Y40.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2005/Y40.txt"
iconv -f Windows-1252 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2005/Y54.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2005/Y54.txt"
iconv -f ISO-8859-9 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2005/Y1.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2005/Y1.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2005/Y55.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2005/Y55.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2005/Y41.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2005/Y41.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2005/Y69.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2005/Y69.txt"
iconv -f Windows-1252 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2005/Y82.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2005/Y82.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2005/Y80.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2005/Y80.txt"
iconv -f Windows-1254 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2005/Y57.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2005/Y57.txt"
iconv -f Windows-1252 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2005/Y43.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2005/Y43.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2005/Y2.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2005/Y2.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2005/Y3.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2005/Y3.txt"
iconv -f Windows-1252 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2005/Y42.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2005/Y42.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2005/Y56.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2005/Y56.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2005/Y81.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2005/Y81.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2005/Y73.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2005/Y73.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2005/Y67.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2005/Y67.txt"
iconv -f Windows-1252 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2005/Y66.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2005/Y66.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2005/Y72.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2005/Y72.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2005/Y64.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2005/Y64.txt"
iconv -f Windows-1254 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2005/Y70.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2005/Y70.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2005/Y58.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2005/Y58.txt"
iconv -f Windows-1254 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2005/Y59.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2005/Y59.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2005/Y71.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2005/Y71.txt"
iconv -f Windows-1254 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2005/Y65.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2005/Y65.txt"
iconv -f Windows-1252 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2005/Y49.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2005/Y49.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2005/Y61.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2005/Y61.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2005/Y75.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2005/Y75.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2005/Y8.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2005/Y8.txt"
iconv -f Windows-1254 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2005/Y9.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2005/Y9.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2005/Y74.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2005/Y74.txt"
iconv -f Windows-1254 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2005/Y60.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2005/Y60.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2005/Y48.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2005/Y48.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2005/Y76.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2005/Y76.txt"
iconv -f ISO-8859-9 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2005/Y62.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2005/Y62.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2005/Y63.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2005/Y63.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2005/Y77.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2005/Y77.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2005/Y10.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2005/Y10.txt"
iconv -f Windows-1252 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2005/Y38.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2005/Y38.txt"
iconv -f Windows-1252 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2005/Y39.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2005/Y39.txt"
iconv -f ISO-8859-9 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2005/Y11.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2005/Y11.txt"
iconv -f ISO-8859-9 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2005/Y13.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2005/Y13.txt"
iconv -f Windows-1252 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2005/Y12.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2005/Y12.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2005/Y16.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2005/Y16.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2005/Y17.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2005/Y17.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2005/Y29.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2005/Y29.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2005/Y15.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2005/Y15.txt"
iconv -f Windows-1254 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2005/Y14.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2005/Y14.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2005/Y28.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2005/Y28.txt"
mkdir /Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/S7.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/S7.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/S6.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/S6.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/D20.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/D20.txt"
iconv -f ISO-8859-9 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/S4.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/S4.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/S5.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/S5.txt"
iconv -f ISO-8859-9 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/D8.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/D8.txt"
iconv -f Windows-1254 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/D19.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/D19.txt"
iconv -f ISO-8859-9 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/S1.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/S1.txt"
iconv -f Windows-1254 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/D18.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/D18.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/C42.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/C42.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/D9.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/D9.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/C40.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/C40.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/S2.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/S2.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/S3.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/S3.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/C41.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/C41.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/A1.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/A1.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/C9.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/C9.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/X3.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/X3.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/C32.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/C32.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/C26.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/C26.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/T1.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/T1.txt"
iconv -f Windows-1254 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/C27.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/C27.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/X2.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/X2.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/C8.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/C8.txt"
iconv -f ISO-8859-9 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/A2.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/A2.txt"
iconv -f ISO-8859-9 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/X19.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/X19.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/C19.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/C19.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/C25.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/C25.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/C31.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/C31.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/T3.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/T3.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/T2.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/T2.txt"
iconv -f ISO-8859-9 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/C30.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/C30.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/C24.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/C24.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/X1.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/X1.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/C18.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/C18.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/X18.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/X18.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/A3.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/A3.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/A7.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/A7.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/C20.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/C20.txt"
iconv -f ISO-8859-9 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/T11.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/T11.txt"
iconv -f Windows-1254 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/X5.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/X5.txt"
iconv -f Windows-1254 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/T6.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/T6.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/T7.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/T7.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/X4.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/X4.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/T10.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/T10.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/C21.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/C21.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/A6.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/A6.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/B8.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/B8.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/A4.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/A4.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/C37.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/C37.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/C23.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/C23.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/T12.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/T12.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/X6.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/X6.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/T5.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/T5.txt"
iconv -f ISO-8859-9 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/T4.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/T4.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/X7.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/X7.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/C36.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/C36.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/A5.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/A5.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/B9.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/B9.txt"
iconv -f ISO-8859-9 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/B4.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/B4.txt"
iconv -f Windows-1254 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/A11.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/A11.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/A8.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/A8.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/X13.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/X13.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/C13.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/C13.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/T9.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/T9.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/T8.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/T8.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/C12.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/C12.txt"
iconv -f Windows-1254 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/X12.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/X12.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/A9.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/A9.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/A10.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/A10.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/B5.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/B5.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/C1.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/C1.txt"
iconv -f ISO-8859-9 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/B7.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/B7.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/C3.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/C3.txt"
iconv -f ISO-8859-9 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/A12.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/A12.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/X10.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/X10.txt"
iconv -f ISO-8859-9 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/C38.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/C38.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/C10.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/C10.txt"
iconv -f Windows-1254 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/X9.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/X9.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/C11.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/C11.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/X8.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/X8.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/C39.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/C39.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/X11.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/X11.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/A13.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/A13.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/C2.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/C2.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/B6.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/B6.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/A17.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/A17.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/B2.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/B2.txt"
iconv -f ISO-8859-9 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/C6.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/C6.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/X15.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/X15.txt"
iconv -f ISO-8859-9 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/C15.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/C15.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/C29.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/C29.txt"
iconv -f ISO-8859-9 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/C28.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/C28.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/C14.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/C14.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/X14.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/X14.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/C7.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/C7.txt"
iconv -f ISO-8859-9 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/B3.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/B3.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/A16.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/A16.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/A14.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/A14.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/C5.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/C5.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/B1.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/B1.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/X16.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/X16.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/C16.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/C16.txt"
iconv -f Windows-1254 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/C17.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/C17.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/X17.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/X17.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/C4.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/C4.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/A15.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/A15.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/B10.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/B10.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/D7.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/D7.txt"
iconv -f Windows-1254 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/D16.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/D16.txt"
iconv -f Windows-1254 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/D17.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/D17.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/D6.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/D6.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/B11.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/B11.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/B13.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/B13.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/D4.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/D4.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/D15.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/D15.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/D14.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/D14.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/D5.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/D5.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/B12.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/B12.txt"
iconv -f ISO-8859-9 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/B16.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/B16.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/D1.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/D1.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/D10.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/D10.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/S8.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/S8.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/D11.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/D11.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/B17.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/B17.txt"
iconv -f Windows-1254 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/B15.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/B15.txt"
iconv -f Windows-1254 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/D2.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/D2.txt"
iconv -f ISO-8859-9 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/D13.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/D13.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/D12.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/D12.txt"
iconv -f ISO-8859-9 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/D3.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/D3.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2004/B14.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2004/B14.txt"
mkdir /Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2006
iconv -f Windows-1252 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/EV_algtekst_2006/VeakorpusV2.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2006/VeakorpusV2.txt"
iconv -f Windows-1252 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/EV_algtekst_2006/VeakorpusV.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2006/VeakorpusV.txt"
mkdir /Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2006
iconv -f Windows-1254 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2006/X3.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2006/X3.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2006/X2.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2006/X2.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2006/X1.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2006/X1.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2006/X5.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2006/X5.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2006/X4.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2006/X4.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2006/X6.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2006/X6.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2006/X7.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2006/X7.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2006/X10.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2006/X10.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2006/X9.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2006/X9.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2006/X8.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2006/X8.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/RP_algtekst_2006/X11.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/RP_algtekst_2006/X11.txt"
mkdir /Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2006G
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/EV_algtekst_2006G/G2.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2006G/G2.txt"
iconv -f Windows-1254 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/EV_algtekst_2006G/G3.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2006G/G3.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/EV_algtekst_2006G/G1.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2006G/G1.txt"
iconv -f ISO-8859-9 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/EV_algtekst_2006G/G4.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2006G/G4.txt"
iconv -f Windows-1254 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/EV_algtekst_2006G/G5.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2006G/G5.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/EV_algtekst_2006G/G7.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2006G/G7.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/EV_algtekst_2006G/G6.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2006G/G6.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/EV_algtekst_2006G/G18.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2006G/G18.txt"
iconv -f Windows-1254 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/EV_algtekst_2006G/G19.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2006G/G19.txt"
iconv -f ISO-8859-9 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/EV_algtekst_2006G/G17.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2006G/G17.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/EV_algtekst_2006G/G16.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2006G/G16.txt"
iconv -f ISO-8859-9 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/EV_algtekst_2006G/G14.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2006G/G14.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/EV_algtekst_2006G/G15.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2006G/G15.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/EV_algtekst_2006G/G11.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2006G/G11.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/EV_algtekst_2006G/G10.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2006G/G10.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/EV_algtekst_2006G/G12.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2006G/G12.txt"
iconv -f ISO-8859-9 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/EV_algtekst_2006G/G13.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2006G/G13.txt"
iconv -f Windows-1254 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/EV_algtekst_2006G/G8.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2006G/G8.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/EV_algtekst_2006G/G9.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/EV_algtekst_2006G/G9.txt"
mkdir /Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/IR_algtekst_2007
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/IR_algtekst_2007/Q6, uus.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/IR_algtekst_2007/Q6, uus.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/IR_algtekst_2007/Q7.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/IR_algtekst_2007/Q7.txt"
iconv -f Windows-1252 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/IR_algtekst_2007/Q5.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/IR_algtekst_2007/Q5.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/IR_algtekst_2007/Q4.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/IR_algtekst_2007/Q4.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/IR_algtekst_2007/Q1 uus.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/IR_algtekst_2007/Q1 uus.txt"
iconv -f Windows-1257 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/IR_algtekst_2007/Q3.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/IR_algtekst_2007/Q3.txt"
iconv -f Windows-1252 -t utf-8 "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/source/IR_algtekst_2007/Q2.txt" > "/Users/rabauti/repos/tu/tu_corp_tartu_paralleel/repair_encoding/utf8/IR_algtekst_2007/Q2.txt"
<taustainfo>
<tyyp> vastused </tyyp>
<autor>
<id> E1 </id>
<emakeel> vene </emakeel> <tase> kesk </tase> <kommentaar> </kommentaar>
</autor>
<parandaja>
<nimi>Elle Vaimann</nimi>
<emakeel>eesti</emakeel> <kommentaar></kommentaar>
</parandaja>
</taustainfo>
<tekst>
<eksimus>
<algne>
Seda väidet on väga kerge põhjendada: puud raagus, lõpmatud väljad lumehange täis, loodus näis välja elutuna.
</algne>
<parandus>
Seda väidet on väga kerge põhjendada: puud on raagus, lõpmatud väljad lumehangi täis, loodus näib elutuna.
</parandus>
<parandus>
Seda väidet on väga kerge põhjendada: puud on raagus, lõpmatud väljad lumehangesid täis, loodus näib olevat elutu.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus>
<algne>
Ma arvan, et väikeses maakohas elamise puudusi on rohkem, kui eelisi. Eelistusteks on vaikus ja looduse rohkus.
</algne>
<parandus>
Ma arvan, et väikese maakohas elamisel on puudusi rohkem kui eeliseid. Eelisteks on vaikus ja ümbritsev loodus.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus>
<algne>
Muidugi on poliitilisi ja majanduslike raskusi, kuid üldjoontes on siin hea elada.
</algne>
<parandus>
Muidugi on poliitilisi ja majanduslikke raskusi, kuid üldjoontes on siin hea elada.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus>
<algne>
Haritute inimeste seas on alati meeldiv elada.
</algne>
<parandus>
Haritud inimeste seas on alati meeldiv elada.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus>
<algne>
Väga kahju, et viimaste aastate jooksul on ka haridus rahaga sõltuvuses.
</algne>
<parandus>
Väga kahju, et viimaste aastate jooksul on ka haridus muutund rahast sõltuvaks.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus>
<algne>
Koolides on võõrkeelte õpetamise tase väga tõusnud.
</algne>
<parandus>
Koolides on võõrkeelte õpetamise tase väga palju tõusnud.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus>
<algne>
Kõigil Eestimaa elanikel on siin elada hea, muidu nad oleksid oma kodupaika uue vastu vahetanud.
</algne>
<parandus>
Kõigil Eestimaa elanikel on siin hea elada, muidu oleksid nad oma kodupaiga uue vastu vahetanud.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
<taustainfo>
<tyyp> kirjand </tyyp>
<autor>
<id> E10 </id>
<emakeel> soome </emakeel> <tase> määramata </tase> <kommentaar> </kommentaar>
</autor>
<parandaja>
<nimi>Elle Vaimann</nimi>
<emakeel>eesti</emakeel> <kommentaar></kommentaar>
</parandaja>
</taustainfo>
<tekst>
<eksimus>
<algne>
Ma usun, et novelli tegevus toimub umbes neljakümnendate aastate lõpus või viiekümnendate alguses. Usun nii sellepärast, et novellis on mainitud hobused.
</algne>
<parandus>
Ma usun, et novelli tegevus toimub umbes neljakümnendate aastate lõpus või viiekümnendate alguses. Arvan nii sellepärast, et novellis on mainitud hobuseid.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus>
<algne>
Tol ajal oli maal üldiselt kasutusel hobused.
</algne>
<parandus>
Tol ajal olid maal üldiselt kasutusel hobused.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus>
<algne>
Räägiti rajoonidest, tööle suunamisest, kolhoosidest, sellest kuidas auto tuli kutsuda kolhoosist ja isetegevuse ülevaatusest; sellist sõna ei oska seostada millegi muu ajaga.
</algne>
<parandus>
Räägiti rajoonidest, tööle suunamisest, kolhoosidest, sellest, kuidas kolhoosist tuli auto kutsuda, ja isetegevuse ülevaatusest; sellist sõnavara ei oska seostada ühegi muu ajaga.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus>
<algne>
Halvaks selle teeb see, et sellises olukorras on oma elu elamine võimatu, mingit privaatsust ei ole.
</algne>
<parandus>
Halb on see, et sellises olukorras on oma elu elamine võimatu, mingit privaatsust ei ole.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus>
<algne>
Mehele selgus Evi plaanid ja põhjused, miks ta oli tulnud.
</algne>
<parandus>
Mehele said selgeks Evi plaanid ja põhjused, miks ta oli tulnud.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus>
<algne>
Usun, et ta oli vihane ka enda peale ja sellepärast, kõik see kokku sai ta saatma Evi autost välja.
</algne>
<parandus>
Usun, et ta oli vihane ka enda peale ja kõik see kokku viis selleni, et ta saatis Evi autost välja.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
<taustainfo>
<tyyp> kirjand </tyyp>
<autor>
<id> E10a </id>
<emakeel> soome </emakeel> <tase> määramata </tase> <kommentaar> </kommentaar>
</autor>
<parandaja>
<nimi>Elle Vaimann</nimi>
<emakeel>eesti</emakeel> <kommentaar></kommentaar>
</parandaja>
</taustainfo>
<tekst>
<eksimus>
<algne>
Leitakse raha ehitada nn eurovanglat, et vangidel oleksid paremad ja inimlikumad eluolud.
</algne>
<parandus>
Leitakse raha ehitada nn eurovanglat, et vangidel oleksid paremad ja inimlikumad tingimused.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus>
<algne>
Muidugi on nemad ka inimesed aga, kas on õige pidada nende heaolu tähtsamaks kui vaesuses elava vanamemme?
</algne>
<parandus>
Muidugi on nemad ka inimesed, aga kas on õige pidada nende heaolu tähtsamaks kui vaesuses elava vanamemme oma?
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus>
<algne>
Mõeldakse vist, et kui tuleb Euroopa Liit, saab elu kohe paremaks.
</algne>
<parandus>
Mõeldakse vist, et kui tuleb Euroopa Liit, läheb elu kohe paremaks.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>