Commit eafca461 authored by Krista Liin's avatar Krista Liin
Browse files

UTF-8 kodeeringusse konverteeritud ja XML tagide suhtes valideeritud versioon

parent 11ed4e8c
This diff is collapsed.
<taustainfo>
<tyyp> vastused </tyyp>
<autor>
<id> E1 </id>
<emakeel> vene </emakeel> <tase> kesk </tase> <kommentaar> </kommentaar>
</autor>
<parandaja>
<nimi>Elle Vaimann</nimi>
<emakeel>eesti</emakeel> <kommentaar></kommentaar>
</parandaja>
</taustainfo>
<tekst>
<eksimus>
<algne>
Seda väidet on väga kerge põhjendada: puud raagus, lõpmatud väljad lumehange täis, loodus näis välja elutuna.
</algne>
<parandus>
Seda väidet on väga kerge põhjendada: puud on raagus, lõpmatud väljad lumehangi täis, loodus näib elutuna.
</parandus>
<parandus>
Seda väidet on väga kerge põhjendada: puud on raagus, lõpmatud väljad lumehangesid täis, loodus näib olevat elutu.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus>
<algne>
Ma arvan, et väikeses maakohas elamise puudusi on rohkem, kui eelisi. Eelistusteks on vaikus ja looduse rohkus.
</algne>
<parandus>
Ma arvan, et väikese maakohas elamisel on puudusi rohkem kui eeliseid. Eelisteks on vaikus ja ümbritsev loodus.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus>
<algne>
Muidugi on poliitilisi ja majanduslike raskusi, kuid üldjoontes on siin hea elada.
</algne>
<parandus>
Muidugi on poliitilisi ja majanduslikke raskusi, kuid üldjoontes on siin hea elada.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus>
<algne>
Haritute inimeste seas on alati meeldiv elada.
</algne>
<parandus>
Haritud inimeste seas on alati meeldiv elada.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus>
<algne>
Väga kahju, et viimaste aastate jooksul on ka haridus rahaga sõltuvuses.
</algne>
<parandus>
Väga kahju, et viimaste aastate jooksul on ka haridus muutund rahast sõltuvaks.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus>
<algne>
Koolides on võõrkeelte õpetamise tase väga tõusnud.
</algne>
<parandus>
Koolides on võõrkeelte õpetamise tase väga palju tõusnud.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus>
<algne>
Kõigil Eestimaa elanikel on siin elada hea, muidu nad oleksid oma kodupaika uue vastu vahetanud.
</algne>
<parandus>
Kõigil Eestimaa elanikel on siin hea elada, muidu oleksid nad oma kodupaiga uue vastu vahetanud.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
<taustainfo>
<tyyp> kirjand </tyyp>
<autor>
<id> E10 </id>
<emakeel> soome </emakeel> <tase> määramata </tase> <kommentaar> </kommentaar>
</autor>
<parandaja>
<nimi>Elle Vaimann</nimi>
<emakeel>eesti</emakeel> <kommentaar></kommentaar>
</parandaja>
</taustainfo>
<tekst>
<eksimus>
<algne>
Ma usun, et novelli tegevus toimub umbes neljakümnendate aastate lõpus või viiekümnendate alguses. Usun nii sellepärast, et novellis on mainitud hobused.
</algne>
<parandus>
Ma usun, et novelli tegevus toimub umbes neljakümnendate aastate lõpus või viiekümnendate alguses. Arvan nii sellepärast, et novellis on mainitud hobuseid.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus>
<algne>
Tol ajal oli maal üldiselt kasutusel hobused.
</algne>
<parandus>
Tol ajal olid maal üldiselt kasutusel hobused.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus>
<algne>
Räägiti rajoonidest, tööle suunamisest, kolhoosidest, sellest kuidas auto tuli kutsuda kolhoosist ja isetegevuse ülevaatusest; sellist sõna ei oska seostada millegi muu ajaga.
</algne>
<parandus>
Räägiti rajoonidest, tööle suunamisest, kolhoosidest, sellest, kuidas kolhoosist tuli auto kutsuda, ja isetegevuse ülevaatusest; sellist sõnavara ei oska seostada ühegi muu ajaga.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus>
<algne>
Halvaks selle teeb see, et sellises olukorras on oma elu elamine võimatu, mingit privaatsust ei ole.
</algne>
<parandus>
Halb on see, et sellises olukorras on oma elu elamine võimatu, mingit privaatsust ei ole.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus>
<algne>
Mehele selgus Evi plaanid ja põhjused, miks ta oli tulnud.
</algne>
<parandus>
Mehele said selgeks Evi plaanid ja põhjused, miks ta oli tulnud.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus>
<algne>
Usun, et ta oli vihane ka enda peale ja sellepärast, kõik see kokku sai ta saatma Evi autost välja.
</algne>
<parandus>
Usun, et ta oli vihane ka enda peale ja kõik see kokku viis selleni, et ta saatis Evi autost välja.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
<taustainfo>
<tyyp> kirjand </tyyp>
<autor>
<id> E10a </id>
<emakeel> soome </emakeel> <tase> määramata </tase> <kommentaar> </kommentaar>
</autor>
<parandaja>
<nimi>Elle Vaimann</nimi>
<emakeel>eesti</emakeel> <kommentaar></kommentaar>
</parandaja>
</taustainfo>
<tekst>
<eksimus>
<algne>
Leitakse raha ehitada nn eurovanglat, et vangidel oleksid paremad ja inimlikumad eluolud.
</algne>
<parandus>
Leitakse raha ehitada nn eurovanglat, et vangidel oleksid paremad ja inimlikumad tingimused.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus>
<algne>
Muidugi on nemad ka inimesed aga, kas on õige pidada nende heaolu tähtsamaks kui vaesuses elava vanamemme?
</algne>
<parandus>
Muidugi on nemad ka inimesed, aga kas on õige pidada nende heaolu tähtsamaks kui vaesuses elava vanamemme oma?
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus>
<algne>
Mõeldakse vist, et kui tuleb Euroopa Liit, saab elu kohe paremaks.
</algne>
<parandus>
Mõeldakse vist, et kui tuleb Euroopa Liit, läheb elu kohe paremaks.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus>
<algne>
Kõige parem elu on muidugi nendel, kellel on võimalik need kaks hea elu retsepti ühistada.
</algne>
<parandus>
Kõige parem elu on muidugi nendel, kellel on võimalik need kaks hea elu retsepti ühendada.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
<taustainfo>
<tyyp> kirjand </tyyp>
<autor>
<id> E11 </id>
<emakeel> läti </emakeel> <tase> määramata </tase> <kommentaar> </kommentaar>
</autor>
<parandaja>
<nimi>Elle Vaimann</nimi>
<emakeel>eesti</emakeel> <kommentaar></kommentaar>
</parandaja>
</taustainfo>
<tekst>
<eksimus>
<algne>
Aastakümnendi suhtes võib muidugi eksida, aga siiski arvan, et see on olnud üsna pärast sõda. Kuid samas ajal kui elujärk on juba paranenud.
</algne>
<parandus>
Aastakümnendi suhtes võib muidugi eksida, aga siiski arvan, et see oli üsna varsti pärast sõda. Kuid samas ajal, kui elujärg oli juba paranenud.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus>
<algne>
Rohkem puuduseid peale anonüümsuse puudumist ja ehk veidi igavat elu ma küll ei tea, ei ole vähemalt kogenud.
</algne>
<parandus>
Peale anonüümsuse puudumise ja ehk veidi igava elu ma rohkem puudusi küll ei tea, ei ole vähemalt kogenud.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus>
<algne>
Minu arvates ülikooli haridus siiski määrab üsna palju.
</algne>
<parandus>
Minu arvates, ülikooli haridus määrab siiski üsna palju.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus>
<algne>
Pealegi nii huvitav ja ka raske on haritud inimeseks saamise protsess.
</algne>
<parandus>
Pealegi on haritud inimeseks saamise protsess nii huvitav ja samas ka raske.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus>
<algne>
Seega ma arvan, et olla haritud on ikka hea olla.
</algne>
<parandus>
Seega ma arvan, et on ikka hea olla haritud.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus>
<algne>
Ja mul on ülimalt hea meel, et aina rohkem inimesi väärtustavad haridust.
</algne>
<parandus>
Ja mul on ülimalt hea meel, et aina rohkem inimesi väärtustab haridust.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
<taustainfo>
<tyyp> vastused </tyyp>
<autor>
<id> E12 </id>
<emakeel> vene </emakeel> <tase> kesk </tase> <kommentaar> </kommentaar>
</autor>
<parandaja>
<nimi>Elle Vaimann</nimi>
<emakeel>eesti</emakeel> <kommentaar></kommentaar>
</parandaja>
</taustainfo>
<tekst>
<eksimus>
<algne>
Maainimesed on avalikumad, sõbralikumad ja mingil määral naiivsemad kui linnas elavad inimesed.
</algne>
<parandus>
Maainimesed on avalamad, sõbralikumad ja mingil määral naiivsemad kui linnas elavad inimesed.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus>
<algne>
Seal tunnevad inimesed teineteist ja aitavad alati oma sõpradel eluprobleemidega hakkama saada.
</algne>
<parandus>
Seal tunnevad inimesed üksteist ja aitavad alati oma sõpradel eluprobleemidega hakkama saada.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus>
<algne>
Nii otsustas Evi sünnitada last võõras kohas, kus mittekeegi ei tunne teda.
</algne>
<parandus>
Nii otsustas Evi sünnitada lapse võõras kohas, kus mitte keegi ei tunne teda.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus>
<algne>
Ta oli ainuke inimene, kes käia lauluproovil, kuigi tal polnud üldse lauluhäält.
</algne>
<parandus>
Ta oli ainuke inimene, kes käis lauluproovis, kuigi tal polnud üldse lauluhäält.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
<taustainfo>
<tyyp> kirjand </tyyp>
<autor>
<id> E12a </id>
<emakeel> vene </emakeel> <tase> kesk </tase> <kommentaar> </kommentaar>
</autor>
<parandaja>
<nimi>Elle Vaimann</nimi>
<emakeel>eesti</emakeel> <kommentaar></kommentaar>
</parandaja>
</taustainfo>
<tekst>
<eksimus>
<algne>
Hariduse saamine muutus üha olulisemaks meie elus.
</algne>
<parandus>
Hariduse saamine on muutunud meie elus üha olulisemaks.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus>
<algne>
Juba lapsepõlvest lapsed on sunnitud võistlema, sooritades eksamid inglise keeles ja matemaatikas, et kõige prestiižikamasse kooli sisse astuda.
</algne>
<parandus>
Juba lapsepõlvest saadik on lapsed sunnitud võistlema, sooritades eksameid inglise keeles ja matemaatikas, et kõige prestiižikamasse kooli sisse saada.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus>
<algne>
Haritud olla, minu pilgu läbi, tähendab seda, et inimene peab ennast täiendama kogu oma elu jooksul. Nimelt lugeda mitte ainult ilukirjandust, kuid ka teaduslikke töid, uurimusi, olla pädev paljudes asjades.
</algne>
<parandus>
Haritud olla tähendab minu arvates seda, et inimene peab ennast täiendama kogu oma elu jooksul. Nimelt lugema mitte ainult ilukirjandust, vaid ka teaduslikke töid ja uurimusi, olema pädev paljudes asjades.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus>
<algne>
Tema peab kõiges eeskujuks olema: käitumises, riides ja isegi käekirjas.
</algne>
<parandus>
Ta peab kõiges eeskujuks olema: käitumises, riietuses ja isegi käekirjas.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
<taustainfo>
<tyyp> kirjand </tyyp>
<autor>
<id> E13 </id>
<emakeel> vene </emakeel> <tase> kesk </tase> <kommentaar> </kommentaar>
</autor>
<parandaja>
<nimi>Elle Vaimann</nimi>
<emakeel>eesti</emakeel> <kommentaar></kommentaar>
</parandaja>
</taustainfo>
<tekst>
<eksimus>
<algne>
Muidugi kui võtta asi majanduslikust vaatevinklist lähtudes, siis võib Eestist väga pikalt kirjutada. Kohe hakkab mingi pessimistlik tuju.
</algne>
<parandus>
Muidugi kui vaadata asja majanduslikust vaatevinklist, siis võib Eestist väga pikalt kirjutada. Kohe läheb meel kurvaks.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus>
<algne>
Inimesel, kellel on lemmiktöö olemas, võib, minu arvates, olla õnnelik nii Eestis kui ka mujal.
</algne>
<parandus>
Inimene, kellel on oma lemmiktöö olemas, võib minu arvates olla õnnelik nii Eestis kui ka mujal.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus>
<algne>
Eestimaa on just selline väike maakoht, millist ma kirjutasin teise küsimusele vastates.
</algne>
<parandus>
Eestimaa on just selline väike maa, millisest ma kirjutasin teisele küsimusele vastates.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus>
<algne>
Meie elus on mõtet ainult siis, kui me näeme ees mingit eesmärki.
</algne>
<parandus>
Meie elul on mõtet ainult siis, kui meil on mingi eesmärk.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus>
<algne>
Eestis on piisavalt neid, kes leidis oma õnne perekonnast.
</algne>
<parandus>
Eestis on piisavalt neid, kes on leidnud oma õnne perekonnast.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus>
<algne>
Nagu ma juba ütlesin, elu on kallis kingitus, mille eest peab alati hoolitseda. Peab mäletama, et teist elu ei tule, midagi paremat ei maksa oodata.
</algne>
<parandus>
Nagu ma juba ütlesin, elu on kallis kingitus, mille eest peab alati hoolitsema. Ei tohi unustada, et teist elu ei tule, midagi paremat ei maksa oodata.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
<taustainfo>
<tyyp> vastused </tyyp>
<autor>
<id> E14 </id>
<emakeel> vene </emakeel> <tase> kesk </tase> <kommentaar> </kommentaar>
</autor>
<parandaja>
<nimi>Elle Vaimann</nimi>
<emakeel>eesti</emakeel> <kommentaar></kommentaar>
</parandaja>
</taustainfo>
<tekst>
<eksimus>
<algne>
Kõik tahavad olla õnnelikud, aga sellisel tumedal ajal tuleb unustada oma unistusi ja töötada, võidelda, et ellu jääda.
</algne>
<parandus>
Kõik tahavad olla õnnelikud, aga sellisel raskel ajal tuleb unustada oma unistused ja töötada ning võidelda selleks, et ellu jääda.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus>
<algne>
Aga takistusi elus on ikkagi rohkem, kui inimesel jõudu.
</algne>
<parandus>
Aga takistusi on elus ikkagi rohkem kui inimesel jõudu.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus>
<algne>
Kõik, mis oli varem ei eksisteeri. Sellest lihtsalt ei mäletata.
</algne>
<parandus>
Kõik, mis oli varem, ei eksisteeri enam. Seda lihtsalt ei mäletata.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus>
<algne>
Nagu igal pool, väikeses maakonnas on ka oma elamise eelised ja puudused olemas.
</algne>
<parandus>
Nagu igal pool, on ka väikeses maakohas elamisel oma eelised ja puudused.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus>
<algne>
Kui minu käest keegi küsiks, kas tahaksin mina elada väikeses maakonnas, siis ma pigem vastaksin, et tahan.
</algne>
<parandus>
Kui minu käest keegi küsiks, kas ma tahaksin elada väikeses maakohas, siis ma vastaksin pigem, et tahan.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus>
<algne>
Linnas õhk on saastatud, puid on väga vähe.
</algne>
<parandus>
Linnas on õhk saastatud, puid on väga vähe.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus>
<algne>
Mis puutub väikeses maakohas elamise puudustest, siis võiksin öelda, et elutingimused võivad olla halvad.
</algne>
<parandus>
Mis puutub väikeses maakohas elamise puudustesse, siis võiksin öelda, et elamistingimused võivad seal olla halvad.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus>
<algne>
Hiljem mõistsin, et ta on aus, kõlblik ja lahke inimene.
</algne>
<parandus>
Hiljem mõistsin, et ta on aus, kõlbeline ja lahke inimene.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus>
<algne>
Aga ei saa andestada naisele, kes jättis oma vastusündinud lapse haiglasse või riigile! Isegi siis, kui hiljem see naine kahetseb seda.
</algne>
<parandus>
Aga ei saa andestada naisele, kes jätab oma vastsündinud lapse haiglasse või riigile! Isegi siis, kui see naine hiljem kahetseb oma tegu.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus>
<algne>
Mulle tundub, et Lui ikkagi armastab Evit. Kui Lui ei armastaks, siis ei jätnud ta naist mitte haiglas, vaid kusagil tee serval.
</algne>
<parandus>
Mulle tundub, et Lui ikkagi armastab Evit. Kui Lui ei armastaks, siis ei oleks ta jätnud naist mitte haiglasse, vaid kusagile tee servale.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
<taustainfo>
<tyyp> kirjand </tyyp>
<autor>
<id> E14a </id>
<emakeel> vene </emakeel> <tase> kesk </tase> <kommentaar> </kommentaar>
</autor>
<parandaja>
<nimi>Elle Vaimann</nimi>