Commit e80584d9 authored by rabauti's avatar rabauti
Browse files

<parandus> märgendite parandamine

parent b6d93676
......@@ -562,8 +562,8 @@ Enamik naisi suitsetab, peab dieeti ja muretseb ainult oma välimuse pärast ja
<algne id="EV2004_G1_e49_a1">
Ennem naistele oli keelatud õppida, nüüd on.
</algne>
Varem oli naistel keelatud õppida, nüüd on see lubatud.
<parandus id="EV2004_G1_e49_p1">
Varem oli naistel keelatud õppida, nüüd on see lubatud.
</parandus>
<kommentaar id="EV2004_G1_e49_k1">
</kommentaar>
......
......@@ -109,8 +109,8 @@ Mida kõrgem see tase on, seda kõrgem on kogu riigi tase.
Ja veel ülikool on vaja lihtsalt iga inimeste arenemiseks. On ju see väga huvitav ülikoolis õppida.
</algne>
<parandus id="RP2004_A7_e9_p1">
</parandus>
Ja veel on ülikooli vaja lihtsalt kõigi inimeste arendamiseks. On ju väga huvitav ülikoolis õppida.
</parandus>
<kommentaar id="RP2004_A7_e9_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
......@@ -131,8 +131,8 @@ Võib-olla on nii, et kui oleks võimalik, oleksid paljud inimesed igavesed üli
Ja kui mõtelda avaram, siis oleme kõik me igavesed elu üliõpilased.
</algne>
<parandus id="RP2004_A7_e11_p1">
</parandus>
Ja kui mõtelda avaramalt, siis oleme me kõik igavesed elu üliõpilased.
</parandus>
<kommentaar id="RP2004_A7_e11_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
......
......@@ -109,8 +109,8 @@ Sest tõeline peremees püüab alati ette näha, missugused tagajärjed on tema
Ühes inimeste poolt loodud majanduse seadusest räägitakse sellest, et ei saagi laenu võtta täitsa jäädavalt.
</algne>
<parandus id="RP2004_D18_e9_p1">
</parandus>
Ühes inimeste poolt loodud majandusseaduses räägitakse sellest, et täitsa jäädavalt ei saagi laenu võtta.
</parandus>
<kommentaar id="RP2004_D18_e9_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
......
......@@ -286,8 +286,8 @@ Arusaamatu lause.
Veel on üks inimeste tüüp, kes pidevalt teevad vead, parandavad neid ja teevad jälle samasugused vead.
</algne>
<parandus id="RP2004_D20_e25_p1">
</parandus>
On veel üks inimeste tüüp, kes teevad pidevalt vigu, parandavad neid ja teevad jälle samasuguseid vigu.
</parandus>
<kommentaar id="RP2004_D20_e25_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
......
......@@ -55,8 +55,8 @@ Septembri keskel on kõikidel tudengitel suur rõõm – õppelaen on käes. See
Praegu peaaegu kõikidele loengutele ja eksamitele tuleb interneti teel registreerida, erinevad tööd peavad arvutil trükitud olla, aga selleks ülikoolis arvuteid ei piisa.
</algne>
<parandus id="RP2004_D5_e4_p1">
</parandus>
Praegu tuleb peaaegu kõikidele loengutele ja eksamitele interneti teel registreeruda, erinevad tööd peavad olema arvutil trükitud, aga selleks ülikoolis arvuteid ei piisa.
</parandus>
<kommentaar id="RP2004_D5_e4_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
......
......@@ -57,8 +57,8 @@ Tal on ema, kes on kauem elanud, kellel on juba välja kujunenud elutarkus, eluf
Noor inimene saab aru, et elus ei ole ainult rõõmud, kuid on peitlikus ja mure.
</algne>
<parandus id="RP2004_T2_e4_p1">
</parandus>
Noor inimene saab aru, et elus ei ole ainult rõõmud, vaid on ka petlikkus ja mure.
</parandus>
<kommentaar id="RP2004_T2_e4_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
......@@ -123,8 +123,8 @@ Nad arvavad, et nad on targemad kui nende vanemad.
Minu meelest, saab oma peaga mõeldes elada riskimata.
</algne>
<parandus id="RP2004_T2_e10_p1">
</parandus>
Minu meelest saab oma peaga mõeldes elada riskimata.
</parandus>
<kommentaar id="RP2004_T2_e10_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
......
......@@ -120,8 +120,8 @@ Lähtudes sellest, võib öelda, et valikuprobleem segab inimest õige otsuse te
Muidugi praegusel televisioonil on palju saateid, mis tegelikult väga kasulikud ja võimalus enesetäiendamiseks tõesti suur. Reegliks niisugused saated või filmid on tehtud suure professionaalsusega, professionaalsete inimestega, kes tõesti suure huviga tegelevad televisiooniga.
</algne>
<parandus id="RP2004_T3_e10_p1">
</parandus>
Muidugi on praegu televisioonis palju saateid, mis on tegelikult väga kasulikud ja mille puhul on võimalus enesetäiendamiseks tõesti suur. Reeglina on niisugused saated või filmid tehtud suure professionaalsusega, professionaalsete inimeste poolt, kelle jaoks televisioon on tõeline huvi.
</parandus>
<kommentaar id="RP2004_T3_e10_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
......
......@@ -164,8 +164,8 @@ Uues keskuses on esindatud erinevad tooterühmad.
Peale kaubandusosakondade keskuses on lai teeninduste valik.
</algne>
<parandus id="RP2005_Y35_e14_p1">
</parandus>
Peale kaubandusosakondade on keskuses lai teenustevalik.
</parandus>
<kommentaar id="RP2005_Y35_e14_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
......
......@@ -230,8 +230,8 @@ On teada fakt, et need, kes elavad linnast eemal, tunnevad end paremini, elavad
Linnades õhk on saastatud, autod teevad palju lärmi, inimene kannatab stressi ja on pidevalt pinges.
</algne>
<parandus id="RP2005_Y39_e20_p1">
</parandus>
Linnades on õhk saastatud, autod teevad palju lärmi, inimene kannatab stressi ja on pidevalt pinges.
</parandus>
<kommentaar id="RP2005_Y39_e20_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
......
......@@ -329,8 +329,8 @@ Mõned teevad seda huvitavalt ja isegi ilusalt, mõnedel aga näeb ropendamine l
Kokkuvõtteks mina ütleksin, et keel on meie tööriist.
</algne>
<parandus id="RP2005_Y42_e29_p1">
</parandus>
Kokkuvõtteks ütleksin, et keel on meie tööriist.
</parandus>
<kommentaar id="RP2005_Y42_e29_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
......@@ -493,8 +493,8 @@ Kuna elame kiiresti arenevas ühiskonnas, tekivad üha sagedamini mitmesugused p
<algne id="RP2005_Y42_e44_a1">
Seega on kasvanud ka jäätmete arv, mida kuidagi ei saa tähelepanuta jääda.
</algne>
Seega on kasvanud ka jäätmete hulk, mida ei saa kuidagi tähelepanuta jätta.
<parandus id="RP2005_Y42_e44_p1">
Seega on kasvanud ka jäätmete hulk, mida ei saa kuidagi tähelepanuta jätta.
</parandus>
<kommentaar id="RP2005_Y42_e44_k1">
</kommentaar>
......
......@@ -43,8 +43,8 @@ Ma tulin Tartusse ja rääkisin väga halvasti eesti keelt, võõras linnas ei o
Kõikele sellele lisaks pidin ma otsekohe õppida sööki valmistama ja oli kõige ärritav asi, sest see mulle hirmsalt ei meeldi.
</algne>
<parandus id="RP2005_Y69_e3_p1">
</parandus>
Kõigele sellele lisaks pidin ma otsekohe õppima süüa tegema ja see oli kõige ärritavam asi, sest see mulle üldse ei meeldi.
</parandus>
<kommentaar id="RP2005_Y69_e3_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
......
......@@ -120,8 +120,8 @@ Ma ei tea, miks, aga nad läksid kohe ära.
Ja ühes ristmikus meiega juhtus üht intsidenti.
</algne>
<parandus id="RP2006_X1_e10_p1">
</parandus>
Ja ühel ristmikul juhtus meiega üks intsident.
</parandus>
<kommentaar id="RP2006_X1_e10_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
......
......@@ -703,8 +703,8 @@ Koduloomad olid erinevate halbade mõjude objektiks, sellega seoses olid erilise
Kui koduloomad millegipärast said haiged ja suresid see oli suur õnnetus pere jaoks. Rahvaluules on säilinud erinevad seletused selliste karjahaigustele ja erinevad viisid sellest lahti saada.
</algne>
<parandus id="RP2006_X7_e63_p1">
</parandus>
Kui koduloomad jäid millegipärast haigeks ja surid, oli see pere jaoks suur õnnetus. Rahvaluules on säilinud erinevad seletused sellistele karjahaigustele ja erinevad viisid nendest lahtisaamiseks.
</parandus>
<kommentaar id="RP2006_X7_e63_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
......
......@@ -802,8 +802,8 @@ Keegi ei huvitunud temast, tema elust, tervisest, meeleolust, paljud ei teadnud
Jah, ma tean kuidas sul on raske, aga sa saad hakkama.
</algne>
<parandus id="RP2006_X9_e72_p1">
</parandus>
Jah, ma tean, kui raske sul on, aga sa saad hakkama.
</parandus>
<kommentaar id="RP2006_X9_e72_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
......
......@@ -563,8 +563,8 @@ Enamik naisi suitsetab, peab dieeti ja muretseb ainult oma välimuse pärast ja
<algne>
Ennem naistele oli keelatud õppida, nüüd on.
</algne>
Varem oli naistel keelatud õppida, nüüd on see lubatud.
<parandus>
Varem oli naistel keelatud õppida, nüüd on see lubatud.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
......
......@@ -110,8 +110,8 @@ Mida kõrgem see tase on, seda kõrgem on kogu riigi tase.
Ja veel ülikool on vaja lihtsalt iga inimeste arenemiseks. On ju see väga huvitav ülikoolis õppida.
</algne>
<parandus>
</parandus>
Ja veel on ülikooli vaja lihtsalt kõigi inimeste arendamiseks. On ju väga huvitav ülikoolis õppida.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
......@@ -132,8 +132,8 @@ Võib-olla on nii, et kui oleks võimalik, oleksid paljud inimesed igavesed üli
Ja kui mõtelda avaram, siis oleme kõik me igavesed elu üliõpilased.
</algne>
<parandus>
</parandus>
Ja kui mõtelda avaramalt, siis oleme me kõik igavesed elu üliõpilased.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
......
......@@ -110,8 +110,8 @@ Sest tõeline peremees püüab alati ette näha, missugused tagajärjed on tema
Ühes inimeste poolt loodud majanduse seadusest räägitakse sellest, et ei saagi laenu võtta täitsa jäädavalt.
</algne>
<parandus>
</parandus>
Ühes inimeste poolt loodud majandusseaduses räägitakse sellest, et täitsa jäädavalt ei saagi laenu võtta.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
......
......@@ -287,8 +287,8 @@ Arusaamatu lause.
Veel on üks inimeste tüüp, kes pidevalt teevad vead, parandavad neid ja teevad jälle samasugused vead.
</algne>
<parandus>
</parandus>
On veel üks inimeste tüüp, kes teevad pidevalt vigu, parandavad neid ja teevad jälle samasuguseid vigu.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
......
......@@ -56,8 +56,8 @@ Septembri keskel on kõikidel tudengitel suur rõõm – õppelaen on käes. See
Praegu peaaegu kõikidele loengutele ja eksamitele tuleb interneti teel registreerida, erinevad tööd peavad arvutil trükitud olla, aga selleks ülikoolis arvuteid ei piisa.
</algne>
<parandus>
</parandus>
Praegu tuleb peaaegu kõikidele loengutele ja eksamitele interneti teel registreeruda, erinevad tööd peavad olema arvutil trükitud, aga selleks ülikoolis arvuteid ei piisa.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
......
......@@ -58,8 +58,8 @@ Tal on ema, kes on kauem elanud, kellel on juba välja kujunenud elutarkus, eluf
Noor inimene saab aru, et elus ei ole ainult rõõmud, kuid on peitlikus ja mure.
</algne>
<parandus>
</parandus>
Noor inimene saab aru, et elus ei ole ainult rõõmud, vaid on ka petlikkus ja mure.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
......@@ -124,8 +124,8 @@ Nad arvavad, et nad on targemad kui nende vanemad.
Minu meelest, saab oma peaga mõeldes elada riskimata.
</algne>
<parandus>
</parandus>
Minu meelest saab oma peaga mõeldes elada riskimata.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment