Commit e4d14ff0 authored by rabauti's avatar rabauti
Browse files

välja jäetud eksimused, millel pole parandust (Heiki otsustas)

parent 82d402db
...@@ -246,9 +246,10 @@ Ma ei tunne vahet eestlaste ja venelaste vahel. ...@@ -246,9 +246,10 @@ Ma ei tunne vahet eestlaste ja venelaste vahel.
<eksimus id="EV2006G_G1_e0022"> <eksimus id="EV2006G_G1_e0022">
<algne id="EV2006G_G1_e0022_a1"> <algne id="EV2006G_G1_e0022_a1">
Mis meid eristab, on ainult mentaliteet, aga nõnda ongi huvitavam. Sarnasuseid on palju.
</algne> </algne>
<parandus id="EV2006G_G1_e0022_p1"> <parandus id="EV2006G_G1_e0022_p1">
Sarnasusi on palju.
</parandus> </parandus>
<kommentaar id="EV2006G_G1_e0022_k1"> <kommentaar id="EV2006G_G1_e0022_k1">
</kommentaar> </kommentaar>
...@@ -256,10 +257,10 @@ Mis meid eristab, on ainult mentaliteet, aga nõnda ongi huvitavam. ...@@ -256,10 +257,10 @@ Mis meid eristab, on ainult mentaliteet, aga nõnda ongi huvitavam.
<eksimus id="EV2006G_G1_e0023"> <eksimus id="EV2006G_G1_e0023">
<algne id="EV2006G_G1_e0023_a1"> <algne id="EV2006G_G1_e0023_a1">
Sarnasuseid on palju. Tihti olin mitmesugustes poliitika foorumites, kus kohas emotsionaalselt ja energiliselt vaieldi nii eestlasi kui venelasi. Olime seal võrdsed. Kõik võiksid oma sihtkohta öelda.
</algne> </algne>
<parandus id="EV2006G_G1_e0023_p1"> <parandus id="EV2006G_G1_e0023_p1">
Sarnasusi on palju. Tihti olen olnud mitmesugustes poliitikafoorumites, kus emotsionaalselt ja energiliselt vaidlesid nii eestlased kui ka venelased. Olime seal võrdsed. Kõik võisid oma arvamuse öelda.
</parandus> </parandus>
<kommentaar id="EV2006G_G1_e0023_k1"> <kommentaar id="EV2006G_G1_e0023_k1">
</kommentaar> </kommentaar>
...@@ -267,10 +268,10 @@ Sarnasusi on palju. ...@@ -267,10 +268,10 @@ Sarnasusi on palju.
<eksimus id="EV2006G_G1_e0024"> <eksimus id="EV2006G_G1_e0024">
<algne id="EV2006G_G1_e0024_a1"> <algne id="EV2006G_G1_e0024_a1">
Tihti olin mitmesugustes poliitika foorumites, kus kohas emotsionaalselt ja energiliselt vaieldi nii eestlasi kui venelasi. Olime seal võrdsed. Kõik võiksid oma sihtkohta öelda. Sarnaste mõtetega olid need, kes on ühest regioonist, aga pole rahvuse pärast.
</algne> </algne>
<parandus id="EV2006G_G1_e0024_p1"> <parandus id="EV2006G_G1_e0024_p1">
Tihti olen olnud mitmesugustes poliitikafoorumites, kus emotsionaalselt ja energiliselt vaidlesid nii eestlased kui ka venelased. Olime seal võrdsed. Kõik võisid oma arvamuse öelda. Sarnaste mõtetega olid need, kes olid samast regioonist, aga mitte tingimata samast rahvusest.
</parandus> </parandus>
<kommentaar id="EV2006G_G1_e0024_k1"> <kommentaar id="EV2006G_G1_e0024_k1">
</kommentaar> </kommentaar>
...@@ -278,10 +279,10 @@ Tihti olen olnud mitmesugustes poliitikafoorumites, kus emotsionaalselt ja energ ...@@ -278,10 +279,10 @@ Tihti olen olnud mitmesugustes poliitikafoorumites, kus emotsionaalselt ja energ
<eksimus id="EV2006G_G1_e0025"> <eksimus id="EV2006G_G1_e0025">
<algne id="EV2006G_G1_e0025_a1"> <algne id="EV2006G_G1_e0025_a1">
Sarnaste mõtetega olid need, kes on ühest regioonist, aga pole rahvuse pärast. Eesti ja vene noored mõistavad, et on keeli õppida vaja, et on haridust saada vaja, et on tööd teha vaja.
</algne> </algne>
<parandus id="EV2006G_G1_e0025_p1"> <parandus id="EV2006G_G1_e0025_p1">
Sarnaste mõtetega olid need, kes olid samast regioonist, aga mitte tingimata samast rahvusest. Eesti ja vene noored mõistavad, et on vaja keeli õppida, on vaja haridust saada ja on vaja tööd teha.
</parandus> </parandus>
<kommentaar id="EV2006G_G1_e0025_k1"> <kommentaar id="EV2006G_G1_e0025_k1">
</kommentaar> </kommentaar>
...@@ -289,10 +290,10 @@ Sarnaste mõtetega olid need, kes olid samast regioonist, aga mitte tingimata sa ...@@ -289,10 +290,10 @@ Sarnaste mõtetega olid need, kes olid samast regioonist, aga mitte tingimata sa
<eksimus id="EV2006G_G1_e0026"> <eksimus id="EV2006G_G1_e0026">
<algne id="EV2006G_G1_e0026_a1"> <algne id="EV2006G_G1_e0026_a1">
Eesti ja vene noored mõistavad, et on keeli õppida vaja, et on haridust saada vaja, et on tööd teha vaja. Ma ei ütle konkreetselt , missugused sarnasused meil on eestlastega, aga ütlen täpselt, et erinevuseid on vähem.
</algne> </algne>
<parandus id="EV2006G_G1_e0026_p1"> <parandus id="EV2006G_G1_e0026_p1">
Eesti ja vene noored mõistavad, et on vaja keeli õppida, on vaja haridust saada ja on vaja tööd teha. Ma ei oska konkreetselt öelda, missugused sarnasused meil eestlastega on, aga tean täpselt, et erinevusi on vähem.
</parandus> </parandus>
<kommentaar id="EV2006G_G1_e0026_k1"> <kommentaar id="EV2006G_G1_e0026_k1">
</kommentaar> </kommentaar>
...@@ -300,10 +301,10 @@ Eesti ja vene noored mõistavad, et on vaja keeli õppida, on vaja haridust saad ...@@ -300,10 +301,10 @@ Eesti ja vene noored mõistavad, et on vaja keeli õppida, on vaja haridust saad
<eksimus id="EV2006G_G1_e0027"> <eksimus id="EV2006G_G1_e0027">
<algne id="EV2006G_G1_e0027_a1"> <algne id="EV2006G_G1_e0027_a1">
Ma ei ütle konkreetselt , missugused sarnasused meil on eestlastega, aga ütlen täpselt, et erinevuseid on vähem. Jah, mõnikord võib eristada välimuse poolest, aga on samasugune lugu näiteks hispaanlase või ameeriklasega.
</algne> </algne>
<parandus id="EV2006G_G1_e0027_p1"> <parandus id="EV2006G_G1_e0027_p1">
Ma ei oska konkreetselt öelda, missugused sarnasused meil eestlastega on, aga tean täpselt, et erinevusi on vähem. Jah, mõnikord võib meid eristada välimuse järgi, aga samasugune lugu on näiteks hispaanlase või ameeriklasega.
</parandus> </parandus>
<kommentaar id="EV2006G_G1_e0027_k1"> <kommentaar id="EV2006G_G1_e0027_k1">
</kommentaar> </kommentaar>
...@@ -311,10 +312,10 @@ Ma ei oska konkreetselt öelda, missugused sarnasused meil eestlastega on, aga t ...@@ -311,10 +312,10 @@ Ma ei oska konkreetselt öelda, missugused sarnasused meil eestlastega on, aga t
<eksimus id="EV2006G_G1_e0028"> <eksimus id="EV2006G_G1_e0028">
<algne id="EV2006G_G1_e0028_a1"> <algne id="EV2006G_G1_e0028_a1">
Jah, mõnikord võib eristada välimuse poolest, aga on samasugune lugu näiteks hispaanlase või ameeriklasega. Eristab meid ka aktsent.
</algne> </algne>
<parandus id="EV2006G_G1_e0028_p1"> <parandus id="EV2006G_G1_e0028_p1">
Jah, mõnikord võib meid eristada välimuse järgi, aga samasugune lugu on näiteks hispaanlase või ameeriklasega. Meid eristab ka aktsent.
</parandus> </parandus>
<kommentaar id="EV2006G_G1_e0028_k1"> <kommentaar id="EV2006G_G1_e0028_k1">
</kommentaar> </kommentaar>
...@@ -322,10 +323,10 @@ Jah, mõnikord võib meid eristada välimuse järgi, aga samasugune lugu on näi ...@@ -322,10 +323,10 @@ Jah, mõnikord võib meid eristada välimuse järgi, aga samasugune lugu on näi
<eksimus id="EV2006G_G1_e0029"> <eksimus id="EV2006G_G1_e0029">
<algne id="EV2006G_G1_e0029_a1"> <algne id="EV2006G_G1_e0029_a1">
Eristab meid ka aktsent. Kui venelane räägib eesti keeles, siis kohe näha, et ta on venelane.
</algne> </algne>
<parandus id="EV2006G_G1_e0029_p1"> <parandus id="EV2006G_G1_e0029_p1">
Meid eristab ka aktsent. Kui venelane räägib eesti keeles, siis on kohe näha, et ta on venelane.
</parandus> </parandus>
<kommentaar id="EV2006G_G1_e0029_k1"> <kommentaar id="EV2006G_G1_e0029_k1">
</kommentaar> </kommentaar>
...@@ -333,46 +334,35 @@ Meid eristab ka aktsent. ...@@ -333,46 +334,35 @@ Meid eristab ka aktsent.
<eksimus id="EV2006G_G1_e0030"> <eksimus id="EV2006G_G1_e0030">
<algne id="EV2006G_G1_e0030_a1"> <algne id="EV2006G_G1_e0030_a1">
Kui venelane räägib eesti keeles, siis kohe näha, et ta on venelane. Minu arvates on aktsent füüsiline omadus, mis eristab.
</algne> </algne>
<parandus id="EV2006G_G1_e0030_p1"> <parandus id="EV2006G_G1_e0030_p1">
Kui venelane räägib eesti keeles, siis on kohe näha, et ta on venelane. Minu arvates on aktsent füüsiline omadus, mis eristab meid üksteisest.
</parandus> </parandus>
<kommentaar id="EV2006G_G1_e0030_k1"> <kommentaar id="EV2006G_G1_e0030_k1">
Poolik lause.
</kommentaar> </kommentaar>
</eksimus> </eksimus>
<eksimus id="EV2006G_G1_e0031"> <eksimus id="EV2006G_G1_e0031">
<algne id="EV2006G_G1_e0031_a1"> <algne id="EV2006G_G1_e0031_a1">
Minu arvates on aktsent füüsiline omadus, mis eristab. Parem oleks vaadelda moraalsed erinevused vene ja eesti noorte vahel, missugused vist puuduvad.
</algne> </algne>
<parandus id="EV2006G_G1_e0031_p1"> <parandus id="EV2006G_G1_e0031_p1">
Minu arvates on aktsent füüsiline omadus, mis eristab meid üksteisest. Parem oleks vaadelda vene ja eesti noorte moraalseid erinevusi, mis vist küll puuduvad.
</parandus> </parandus>
<kommentaar id="EV2006G_G1_e0031_k1"> <kommentaar id="EV2006G_G1_e0031_k1">
Poolik lause.
</kommentaar> </kommentaar>
</eksimus> </eksimus>
<eksimus id="EV2006G_G1_e0032"> <eksimus id="EV2006G_G1_e0032">
<algne id="EV2006G_G1_e0032_a1"> <algne id="EV2006G_G1_e0032_a1">
Parem oleks vaadelda moraalsed erinevused vene ja eesti noorte vahel, missugused vist puuduvad.
</algne>
<parandus id="EV2006G_G1_e0032_p1">
Parem oleks vaadelda vene ja eesti noorte moraalseid erinevusi, mis vist küll puuduvad.
</parandus>
<kommentaar id="EV2006G_G1_e0032_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus id="EV2006G_G1_e0033">
<algne id="EV2006G_G1_e0033_a1">
Tundub, et iga põlvkonna järgi see vahe kustutab rohkem ja rohkem. Tundub, et iga põlvkonna järgi see vahe kustutab rohkem ja rohkem.
</algne> </algne>
<parandus id="EV2006G_G1_e0033_p1"> <parandus id="EV2006G_G1_e0032_p1">
Tundub, et iga põlvkonnaga see vahe üha rohkem ja rohkem väheneb. Tundub, et iga põlvkonnaga see vahe üha rohkem ja rohkem väheneb.
</parandus> </parandus>
<kommentaar id="EV2006G_G1_e0033_k1"> <kommentaar id="EV2006G_G1_e0032_k1">
</kommentaar> </kommentaar>
</eksimus> </eksimus>
</tekst> </tekst>
......
...@@ -51,21 +51,21 @@ Naised ütlevad, et abielu pole suhkur ja ei ole vaja sinna kiirustada. Veel on ...@@ -51,21 +51,21 @@ Naised ütlevad, et abielu pole suhkur ja ei ole vaja sinna kiirustada. Veel on
<eksimus id="RP2004_A1_e0004"> <eksimus id="RP2004_A1_e0004">
<algne id="RP2004_A1_e0004_a1"> <algne id="RP2004_A1_e0004_a1">
Kui inimene õpib oma vigades, ta võib läbi tunda ja ei tee enam neid. Mitte alati inimesed teevad järeldusi oma vigadest. Mõnedele on vaja teha vigu mitu korda selleks, et pärast ei tee vigu. Võib-olla see toimub sellest, et nendel on halb mälu või nad on lihtsalt rumalad.
</algne> </algne>
<parandus id="RP2004_A1_e0004_p1"> <parandus id="RP2004_A1_e0004_p1">
Inimesed ei tee mitte alati oma vigadest järeldusi. Mõnedel on vaja teha vigu mitu korda, et pärast neid enam mitte teha. Võib-olla on see nii seetõttu, et neil on halb mälu või nad on lihtsalt rumalad.
</parandus> </parandus>
<kommentaar id="RP2004_A1_e0004_k1"> <kommentaar id="RP2004_A1_e0004_k1">
Arusaamatu lause.
</kommentaar> </kommentaar>
</eksimus> </eksimus>
<eksimus id="RP2004_A1_e0005"> <eksimus id="RP2004_A1_e0005">
<algne id="RP2004_A1_e0005_a1"> <algne id="RP2004_A1_e0005_a1">
Mitte alati inimesed teevad järeldusi oma vigadest. Mõnedele on vaja teha vigu mitu korda selleks, et pärast ei tee vigu. Võib-olla see toimub sellest, et nendel on halb mälu või nad on lihtsalt rumalad. Sõda. Kõik teavad, et sellest ei lähe midagi häid. Aga on maailmas sõjad. Siis õpib oma vigadest inimkond. Kõigile on halb.
</algne> </algne>
<parandus id="RP2004_A1_e0005_p1"> <parandus id="RP2004_A1_e0005_p1">
Inimesed ei tee mitte alati oma vigadest järeldusi. Mõnedel on vaja teha vigu mitu korda, et pärast neid enam mitte teha. Võib-olla on see nii seetõttu, et neil on halb mälu või nad on lihtsalt rumalad. Sõda – kõik teavad, et sellest ei tule midagi head, aga ometi on maailmas sõjad. Siis õpib inimkond oma vigadest. Kõigil on halb.
</parandus> </parandus>
<kommentaar id="RP2004_A1_e0005_k1"> <kommentaar id="RP2004_A1_e0005_k1">
</kommentaar> </kommentaar>
...@@ -73,10 +73,10 @@ Inimesed ei tee mitte alati oma vigadest järeldusi. Mõnedel on vaja teha vigu ...@@ -73,10 +73,10 @@ Inimesed ei tee mitte alati oma vigadest järeldusi. Mõnedel on vaja teha vigu
<eksimus id="RP2004_A1_e0006"> <eksimus id="RP2004_A1_e0006">
<algne id="RP2004_A1_e0006_a1"> <algne id="RP2004_A1_e0006_a1">
Sõda. Kõik teavad, et sellest ei lähe midagi häid. Aga on maailmas sõjad. Siis õpib oma vigadest inimkond. Kõigile on halb. Lapsepõlvest me teame sellest, et ei tohi metsa hävitada. Mets on meie elu, õhk, millega me hingame, meie terve. Igal aastal vähenevad meie metsad ja seda teevad inimesed, kes teavad, et seda ei tohi teha. Siis nende vigadega peavad välja maksma teised, kes hakkavad elama pärast meid.
</algne> </algne>
<parandus id="RP2004_A1_e0006_p1"> <parandus id="RP2004_A1_e0006_p1">
Sõda – kõik teavad, et sellest ei tule midagi head, aga ometi on maailmas sõjad. Siis õpib inimkond oma vigadest. Kõigil on halb. Juba lapsepõlvest teame, et metsa ei tohi hävitada. Mets on meie elu, õhk, mida me hingame, meie tervis. Iga aastaga meie metsad vähenevad ja selle taga on inimesed, kes teavad, et metsi ei tohi hävitada. Siis peavad nende vigade eest maksma teised, kes hakkavad elama pärast meid.
</parandus> </parandus>
<kommentaar id="RP2004_A1_e0006_k1"> <kommentaar id="RP2004_A1_e0006_k1">
</kommentaar> </kommentaar>
...@@ -84,10 +84,10 @@ Sõda – kõik teavad, et sellest ei tule midagi head, aga ometi on maailmas s ...@@ -84,10 +84,10 @@ Sõda – kõik teavad, et sellest ei tule midagi head, aga ometi on maailmas s
<eksimus id="RP2004_A1_e0007"> <eksimus id="RP2004_A1_e0007">
<algne id="RP2004_A1_e0007_a1"> <algne id="RP2004_A1_e0007_a1">
Lapsepõlvest me teame sellest, et ei tohi metsa hävitada. Mets on meie elu, õhk, millega me hingame, meie terve. Igal aastal vähenevad meie metsad ja seda teevad inimesed, kes teavad, et seda ei tohi teha. Siis nende vigadega peavad välja maksma teised, kes hakkavad elama pärast meid. Mina olen nii nagu teised inimesed.
</algne> </algne>
<parandus id="RP2004_A1_e0007_p1"> <parandus id="RP2004_A1_e0007_p1">
Juba lapsepõlvest teame, et metsa ei tohi hävitada. Mets on meie elu, õhk, mida me hingame, meie tervis. Iga aastaga meie metsad vähenevad ja selle taga on inimesed, kes teavad, et metsi ei tohi hävitada. Siis peavad nende vigade eest maksma teised, kes hakkavad elama pärast meid. Mina olen samasugune nagu teised inimesed.
</parandus> </parandus>
<kommentaar id="RP2004_A1_e0007_k1"> <kommentaar id="RP2004_A1_e0007_k1">
</kommentaar> </kommentaar>
...@@ -95,10 +95,10 @@ Juba lapsepõlvest teame, et metsa ei tohi hävitada. Mets on meie elu, õhk, mi ...@@ -95,10 +95,10 @@ Juba lapsepõlvest teame, et metsa ei tohi hävitada. Mets on meie elu, õhk, mi
<eksimus id="RP2004_A1_e0008"> <eksimus id="RP2004_A1_e0008">
<algne id="RP2004_A1_e0008_a1"> <algne id="RP2004_A1_e0008_a1">
Mina olen nii nagu teised inimesed. Ma õpin eesti keelt iga päev ja harjutan rääkima.
</algne> </algne>
<parandus id="RP2004_A1_e0008_p1"> <parandus id="RP2004_A1_e0008_p1">
Mina olen samasugune nagu teised inimesed. Ma õpin eesti keelt iga päev ja harjutan rääkimist.
</parandus> </parandus>
<kommentaar id="RP2004_A1_e0008_k1"> <kommentaar id="RP2004_A1_e0008_k1">
</kommentaar> </kommentaar>
...@@ -106,23 +106,12 @@ Mina olen samasugune nagu teised inimesed. ...@@ -106,23 +106,12 @@ Mina olen samasugune nagu teised inimesed.
<eksimus id="RP2004_A1_e0009"> <eksimus id="RP2004_A1_e0009">
<algne id="RP2004_A1_e0009_a1"> <algne id="RP2004_A1_e0009_a1">
Ma õpin eesti keelt iga päev ja harjutan rääkima.
</algne>
<parandus id="RP2004_A1_e0009_p1">
Ma õpin eesti keelt iga päev ja harjutan rääkimist.
</parandus>
<kommentaar id="RP2004_A1_e0009_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus id="RP2004_A1_e0010">
<algne id="RP2004_A1_e0010_a1">
Inimene õppis, õpib ja hakkab õppida oma vigadest. Inimene õppis, õpib ja hakkab õppida oma vigadest.
</algne> </algne>
<parandus id="RP2004_A1_e0010_p1"> <parandus id="RP2004_A1_e0009_p1">
Inimene on õppinud, õpib ja hakkab õppima oma vigadest. Inimene on õppinud, õpib ja hakkab õppima oma vigadest.
</parandus> </parandus>
<kommentaar id="RP2004_A1_e0010_k1"> <kommentaar id="RP2004_A1_e0009_k1">
</kommentaar> </kommentaar>
</eksimus> </eksimus>
</tekst> </tekst>
......
...@@ -74,21 +74,21 @@ Praegune koolisüsteem annab kõigile võimaluse ülikooli astuda. Kõige tähts ...@@ -74,21 +74,21 @@ Praegune koolisüsteem annab kõigile võimaluse ülikooli astuda. Kõige tähts
<eksimus id="RP2004_A10_e0006"> <eksimus id="RP2004_A10_e0006">
<algne id="RP2004_A10_e0006_a1"> <algne id="RP2004_A10_e0006_a1">
Noores eas olenevad hasarti ja uudishimu tunned. Tulevikus kellelegi jääb ülikooli haridus unistuseks, sest kui tuleb ta tasuline.
</algne> </algne>
<parandus id="RP2004_A10_e0006_p1"> <parandus id="RP2004_A10_e0006_p1">
Tulevikus, kui ülikooliharidus muutub tasuliseks, jääb see nii mõnelegi unistuseks.
</parandus> </parandus>
<kommentaar id="RP2004_A10_e0006_k1"> <kommentaar id="RP2004_A10_e0006_k1">
Arusaamatu lause.
</kommentaar> </kommentaar>
</eksimus> </eksimus>
<eksimus id="RP2004_A10_e0007"> <eksimus id="RP2004_A10_e0007">
<algne id="RP2004_A10_e0007_a1"> <algne id="RP2004_A10_e0007_a1">
Tulevikus kellelegi jääb ülikooli haridus unistuseks, sest kui tuleb ta tasuline. Eesti vabariig hullumeelse kiirusega liigub Euroopasse, areneb, moderniseerib päevast päevasse.
</algne> </algne>
<parandus id="RP2004_A10_e0007_p1"> <parandus id="RP2004_A10_e0007_p1">
Tulevikus, kui ülikooliharidus muutub tasuliseks, jääb see nii mõnelegi unistuseks. Eesti vabariik liigub hullumeelse kiirusega Euroopasse, areneb ning moderniseerub iga päevaga.
</parandus> </parandus>
<kommentaar id="RP2004_A10_e0007_k1"> <kommentaar id="RP2004_A10_e0007_k1">
</kommentaar> </kommentaar>
...@@ -96,10 +96,10 @@ Tulevikus, kui ülikooliharidus muutub tasuliseks, jääb see nii mõnelegi unis ...@@ -96,10 +96,10 @@ Tulevikus, kui ülikooliharidus muutub tasuliseks, jääb see nii mõnelegi unis
<eksimus id="RP2004_A10_e0008"> <eksimus id="RP2004_A10_e0008">
<algne id="RP2004_A10_e0008_a1"> <algne id="RP2004_A10_e0008_a1">
Eesti vabariig hullumeelse kiirusega liigub Euroopasse, areneb, moderniseerib päevast päevasse. Eestis elas, võib märgata, et siin väga palju tegelevad poliitikaga.
</algne> </algne>
<parandus id="RP2004_A10_e0008_p1"> <parandus id="RP2004_A10_e0008_p1">
Eesti vabariik liigub hullumeelse kiirusega Euroopasse, areneb ning moderniseerub iga päevaga. Eestis elades võib märgata, et siin tegeldakse väga palju poliitikaga.
</parandus> </parandus>
<kommentaar id="RP2004_A10_e0008_k1"> <kommentaar id="RP2004_A10_e0008_k1">
</kommentaar> </kommentaar>
...@@ -107,10 +107,10 @@ Eesti vabariik liigub hullumeelse kiirusega Euroopasse, areneb ning moderniseeru ...@@ -107,10 +107,10 @@ Eesti vabariik liigub hullumeelse kiirusega Euroopasse, areneb ning moderniseeru
<eksimus id="RP2004_A10_e0009"> <eksimus id="RP2004_A10_e0009">
<algne id="RP2004_A10_e0009_a1"> <algne id="RP2004_A10_e0009_a1">
Eestis elas, võib märgata, et siin väga palju tegelevad poliitikaga. Tänapäeval suur teema – tasuline haridus. Tuleb küsimus – kellele, kellele õnnestub võimalus õppida ülikoolis.
</algne> </algne>
<parandus id="RP2004_A10_e0009_p1"> <parandus id="RP2004_A10_e0009_p1">
Eestis elades võib märgata, et siin tegeldakse väga palju poliitikaga. Tasuline haridus on tänapäeval tõsine teema. Kerkib küsimus, kellel õnnestub ülikoolis õppida.
</parandus> </parandus>
<kommentaar id="RP2004_A10_e0009_k1"> <kommentaar id="RP2004_A10_e0009_k1">
</kommentaar> </kommentaar>
...@@ -118,10 +118,10 @@ Eestis elades võib märgata, et siin tegeldakse väga palju poliitikaga. ...@@ -118,10 +118,10 @@ Eestis elades võib märgata, et siin tegeldakse väga palju poliitikaga.
<eksimus id="RP2004_A10_e0010"> <eksimus id="RP2004_A10_e0010">
<algne id="RP2004_A10_e0010_a1"> <algne id="RP2004_A10_e0010_a1">
Tänapäeval suur teema – tasuline haridus. Tuleb küsimus – kellele, kellele õnnestub võimalus õppida ülikoolis. Kas üliõpilane võid suve jooksul teenida 10 tuhat krooni, et maksta ülikoolile.
</algne> </algne>
<parandus id="RP2004_A10_e0010_p1"> <parandus id="RP2004_A10_e0010_p1">
Tasuline haridus on tänapäeval tõsine teema. Kerkib küsimus, kellel õnnestub ülikoolis õppida. Kas üliõpilane suudab suve jooksul kümme tuhat krooni teenida, et ülikoolile maksta?
</parandus> </parandus>
<kommentaar id="RP2004_A10_e0010_k1"> <kommentaar id="RP2004_A10_e0010_k1">
</kommentaar> </kommentaar>
...@@ -129,10 +129,10 @@ Tasuline haridus on tänapäeval tõsine teema. Kerkib küsimus, kellel õnnestu ...@@ -129,10 +129,10 @@ Tasuline haridus on tänapäeval tõsine teema. Kerkib küsimus, kellel õnnestu
<eksimus id="RP2004_A10_e0011"> <eksimus id="RP2004_A10_e0011">
<algne id="RP2004_A10_e0011_a1"> <algne id="RP2004_A10_e0011_a1">
Kas üliõpilane võid suve jooksul teenida 10 tuhat krooni, et maksta ülikoolile. Aeg jookseb, mis toob meil tulevik?
</algne> </algne>
<parandus id="RP2004_A10_e0011_p1"> <parandus id="RP2004_A10_e0011_p1">
Kas üliõpilane suudab suve jooksul kümme tuhat krooni teenida, et ülikoolile maksta? Aeg läheb, mida tulevik meile toob?
</parandus> </parandus>
<kommentaar id="RP2004_A10_e0011_k1"> <kommentaar id="RP2004_A10_e0011_k1">
</kommentaar> </kommentaar>
...@@ -140,10 +140,10 @@ Kas üliõpilane suudab suve jooksul kümme tuhat krooni teenida, et ülikoolile ...@@ -140,10 +140,10 @@ Kas üliõpilane suudab suve jooksul kümme tuhat krooni teenida, et ülikoolile
<eksimus id="RP2004_A10_e0012"> <eksimus id="RP2004_A10_e0012">
<algne id="RP2004_A10_e0012_a1"> <algne id="RP2004_A10_e0012_a1">
Aeg jookseb, mis toob meil tulevik? Oleme kõik seda kuulnud ja see puutub meie põlvkonda. Nüüd on juba uus põlvkond, kus on rohkem võimalust õppimiseks. Need on tulevad spetsialistid: juristid, õpetajad, arstid jne.
</algne> </algne>
<parandus id="RP2004_A10_e0012_p1"> <parandus id="RP2004_A10_e0012_p1">
Aeg läheb, mida tulevik meile toob? Oleme kõik seda kuulnud ja see puudutab meie põlvkonda. Nüüd on juba uus põlvkond, kellel on rohkem võimalusi õppimiseks. Need on tulevased spetsialistid: juristid, õpetajad, arstid jne.
</parandus> </parandus>
<kommentaar id="RP2004_A10_e0012_k1"> <kommentaar id="RP2004_A10_e0012_k1">
</kommentaar> </kommentaar>
...@@ -151,34 +151,12 @@ Aeg läheb, mida tulevik meile toob? ...@@ -151,34 +151,12 @@ Aeg läheb, mida tulevik meile toob?
<eksimus id="RP2004_A10_e0013"> <eksimus id="RP2004_A10_e0013">
<algne id="RP2004_A10_e0013_a1"> <algne id="RP2004_A10_e0013_a1">
Oleme kõik seda kuulnud ja see puutub meie põlvkonda. Nüüd on juba uus põlvkond, kus on rohkem võimalust õppimiseks. Need on tulevad spetsialistid: juristid, õpetajad, arstid jne.
</algne>
<parandus id="RP2004_A10_e0013_p1">
Oleme kõik seda kuulnud ja see puudutab meie põlvkonda. Nüüd on juba uus põlvkond, kellel on rohkem võimalusi õppimiseks. Need on tulevased spetsialistid: juristid, õpetajad, arstid jne.
</parandus>
<kommentaar id="RP2004_A10_e0013_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus id="RP2004_A10_e0014">
<algne id="RP2004_A10_e0014_a1">
Kui inimene õpib, ta leiab endale õiget teed. Kui inimene õpib, ta leiab endale õiget teed.
</algne> </algne>
<parandus id="RP2004_A10_e0014_p1"> <parandus id="RP2004_A10_e0013_p1">
Kui inimene õpib, leiab ta endale õige tee. Kui inimene õpib, leiab ta endale õige tee.
</parandus> </parandus>
<kommentaar id="RP2004_A10_e0014_k1"> <kommentaar id="RP2004_A10_e0013_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus id="RP2004_A10_e0015">
<algne id="RP2004_A10_e0015_a1">
Ülikool näitab sulle ühiskonnale vajalikut taset.
</algne>
<parandus id="RP2004_A10_e0015_p1">
</parandus>
<kommentaar id="RP2004_A10_e0015_k1">
Arusaamatu lause.
</kommentaar> </kommentaar>
</eksimus> </eksimus>
</tekst> </tekst>
......
...@@ -150,21 +150,21 @@ Meid kõiki on kasvatatud nii, et oma vanemaid ei tohi hooletusse jätta. Aga te ...@@ -150,21 +150,21 @@ Meid kõiki on kasvatatud nii, et oma vanemaid ei tohi hooletusse jätta. Aga te
<eksimus id="RP2004_A3_e0013"> <eksimus id="RP2004_A3_e0013">
<algne id="RP2004_A3_e0013_a1"> <algne id="RP2004_A3_e0013_a1">
On ju juhtub, et ei ole veendumust, et sinu lapsed unustavad sind, nagu sina unustasid oma vanemad. Meie mälu loobub mäletada mis oli halba meie kogemuses.
</algne> </algne>
<parandus id="RP2004_A3_e0013_p1"> <parandus id="RP2004_A3_e0013_p1">
Meie mälu keeldub mäletamast halbu kogemusi.
</parandus> </parandus>
<kommentaar id="RP2004_A3_e0013_k1"> <kommentaar id="RP2004_A3_e0013_k1">
Lause esimene pool arusaamatu.
</kommentaar> </kommentaar>
</eksimus> </eksimus>
<eksimus id="RP2004_A3_e0014"> <eksimus id="RP2004_A3_e0014">
<algne id="RP2004_A3_e0014_a1"> <algne id="RP2004_A3_e0014_a1">
Meie mälu loobub mäletada mis oli halba meie kogemuses. Mõeldakse nii: minuga pole hirmsat ei juhtu. Temaga juhtub, aga minuga pole. Aga ollakse otsekohe vastupidi.
</algne> </algne>
<parandus id="RP2004_A3_e0014_p1"> <parandus id="RP2004_A3_e0014_p1">
Meie mälu keeldub mäletamast halbu kogemusi. Mõeldakse, et minuga midagi hirmsat ei juhtu. Temaga juhtub, aga minuga mitte. Juhtub aga just vastupidi.
</parandus> </parandus>
<kommentaar id="RP2004_A3_e0014_k1"> <kommentaar id="RP2004_A3_e0014_k1">
</kommentaar> </kommentaar>
...@@ -172,10 +172,10 @@ Meie mälu keeldub mäletamast halbu kogemusi. ...@@ -172,10 +172,10 @@ Meie mälu keeldub mäletamast halbu kogemusi.
<eksimus id="RP2004_A3_e0015"> <eksimus id="RP2004_A3_e0015">
<algne id="RP2004_A3_e0015_a1"> <algne id="RP2004_A3_e0015_a1">
Mõeldakse nii: minuga pole hirmsat ei juhtu. Temaga juhtub, aga minuga pole. Aga ollakse otsekohe vastupidi. Ja need hädad mis jälgisid inimesi terve ajaloo jooksul mitte kuskile ei kadu.
</algne> </algne>
<parandus id="RP2004_A3_e0015_p1"> <parandus id="RP2004_A3_e0015_p1">
Mõeldakse, et minuga midagi hirmsat ei juhtu. Temaga juhtub, aga minuga mitte. Juhtub aga just vastupidi. Ja need hädad, mis on inimesi kogu ajaloo jooksul saatnud, ei kao mitte kuskile.
</parandus> </parandus>
<kommentaar id="RP2004_A3_e0015_k1"> <kommentaar id="RP2004_A3_e0015_k1">
</kommentaar> </kommentaar>
...@@ -183,23 +183,12 @@ Mõeldakse, et minuga midagi hirmsat ei juhtu. Temaga juhtub, aga minuga mitte. ...@@ -183,23 +183,12 @@ Mõeldakse, et minuga midagi hirmsat ei juhtu. Temaga juhtub, aga minuga mitte.
<eksimus id="RP2004_A3_e0016"> <eksimus id="RP2004_A3_e0016">
<algne id="RP2004_A3_e0016_a1"> <algne id="RP2004_A3_e0016_a1">
Ja need hädad mis jälgisid inimesi terve ajaloo jooksul mitte kuskile ei kadu.
</algne>
<parandus id="RP2004_A3_e0016_p1">
Ja need hädad, mis on inimesi kogu ajaloo jooksul saatnud, ei kao mitte kuskile.
</parandus>
<kommentaar id="RP2004_A3_e0016_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus id="RP2004_A3_e0017">
<algne id="RP2004_A3_e0017_a1">
Aga me elame ja loodame et kõik läheb hästi ja Jumal meid kaitseb kõigest hädadest ja aitab meid. Aga me elame ja loodame et kõik läheb hästi ja Jumal meid kaitseb kõigest hädadest ja aitab meid.
</algne> </algne>
<parandus id="RP2004_A3_e0017_p1"> <parandus id="RP2004_A3_e0016_p1">
Aga me elame ja loodame, et kõik läheb hästi ja Jumal kaitseb meid kõigi hädade eest ja aitab meid. Aga me elame ja loodame, et kõik läheb hästi ja Jumal kaitseb meid kõigi hädade eest ja aitab meid.
</parandus> </parandus>
<kommentaar id="RP2004_A3_e0017_k1"> <kommentaar id="RP2004_A3_e0016_k1">
</kommentaar> </kommentaar>
</eksimus> </eksimus>
</tekst> </tekst>
......
...@@ -95,21 +95,21 @@ Väga tihti võime me inimest solvata ja isegi mitte märgata, et me seda tegime ...@@ -95,21 +95,21 @@ Väga tihti võime me inimest solvata ja isegi mitte märgata, et me seda tegime
<eksimus id="RP2004_B1_e0008"> <eksimus id="RP2004_B1_e0008">
<algne id="RP2004_B1_e0008_a1"> <algne id="RP2004_B1_e0008_a1">
Aga kannatus sel juhul on vaja, et mingi solvumust ära anda. Kõigepealt tolerantsus tähendab arusaamine.
</algne> </algne>
<parandus id="RP2004_B1_e0008_p1"> <parandus id="RP2004_B1_e0008_p1">