Commit e4d14ff0 authored by rabauti's avatar rabauti
Browse files

välja jäetud eksimused, millel pole parandust (Heiki otsustas)

parent 82d402db
......@@ -246,9 +246,10 @@ Ma ei tunne vahet eestlaste ja venelaste vahel.
<eksimus id="EV2006G_G1_e0022">
<algne id="EV2006G_G1_e0022_a1">
Mis meid eristab, on ainult mentaliteet, aga nõnda ongi huvitavam.
Sarnasuseid on palju.
</algne>
<parandus id="EV2006G_G1_e0022_p1">
Sarnasusi on palju.
</parandus>
<kommentaar id="EV2006G_G1_e0022_k1">
</kommentaar>
......@@ -256,10 +257,10 @@ Mis meid eristab, on ainult mentaliteet, aga nõnda ongi huvitavam.
<eksimus id="EV2006G_G1_e0023">
<algne id="EV2006G_G1_e0023_a1">
Sarnasuseid on palju.
Tihti olin mitmesugustes poliitika foorumites, kus kohas emotsionaalselt ja energiliselt vaieldi nii eestlasi kui venelasi. Olime seal võrdsed. Kõik võiksid oma sihtkohta öelda.
</algne>
<parandus id="EV2006G_G1_e0023_p1">
Sarnasusi on palju.
Tihti olen olnud mitmesugustes poliitikafoorumites, kus emotsionaalselt ja energiliselt vaidlesid nii eestlased kui ka venelased. Olime seal võrdsed. Kõik võisid oma arvamuse öelda.
</parandus>
<kommentaar id="EV2006G_G1_e0023_k1">
</kommentaar>
......@@ -267,10 +268,10 @@ Sarnasusi on palju.
<eksimus id="EV2006G_G1_e0024">
<algne id="EV2006G_G1_e0024_a1">
Tihti olin mitmesugustes poliitika foorumites, kus kohas emotsionaalselt ja energiliselt vaieldi nii eestlasi kui venelasi. Olime seal võrdsed. Kõik võiksid oma sihtkohta öelda.
Sarnaste mõtetega olid need, kes on ühest regioonist, aga pole rahvuse pärast.
</algne>
<parandus id="EV2006G_G1_e0024_p1">
Tihti olen olnud mitmesugustes poliitikafoorumites, kus emotsionaalselt ja energiliselt vaidlesid nii eestlased kui ka venelased. Olime seal võrdsed. Kõik võisid oma arvamuse öelda.
Sarnaste mõtetega olid need, kes olid samast regioonist, aga mitte tingimata samast rahvusest.
</parandus>
<kommentaar id="EV2006G_G1_e0024_k1">
</kommentaar>
......@@ -278,10 +279,10 @@ Tihti olen olnud mitmesugustes poliitikafoorumites, kus emotsionaalselt ja energ
<eksimus id="EV2006G_G1_e0025">
<algne id="EV2006G_G1_e0025_a1">
Sarnaste mõtetega olid need, kes on ühest regioonist, aga pole rahvuse pärast.
Eesti ja vene noored mõistavad, et on keeli õppida vaja, et on haridust saada vaja, et on tööd teha vaja.
</algne>
<parandus id="EV2006G_G1_e0025_p1">
Sarnaste mõtetega olid need, kes olid samast regioonist, aga mitte tingimata samast rahvusest.
Eesti ja vene noored mõistavad, et on vaja keeli õppida, on vaja haridust saada ja on vaja tööd teha.
</parandus>
<kommentaar id="EV2006G_G1_e0025_k1">
</kommentaar>
......@@ -289,10 +290,10 @@ Sarnaste mõtetega olid need, kes olid samast regioonist, aga mitte tingimata sa
<eksimus id="EV2006G_G1_e0026">
<algne id="EV2006G_G1_e0026_a1">
Eesti ja vene noored mõistavad, et on keeli õppida vaja, et on haridust saada vaja, et on tööd teha vaja.
Ma ei ütle konkreetselt , missugused sarnasused meil on eestlastega, aga ütlen täpselt, et erinevuseid on vähem.
</algne>
<parandus id="EV2006G_G1_e0026_p1">
Eesti ja vene noored mõistavad, et on vaja keeli õppida, on vaja haridust saada ja on vaja tööd teha.
Ma ei oska konkreetselt öelda, missugused sarnasused meil eestlastega on, aga tean täpselt, et erinevusi on vähem.
</parandus>
<kommentaar id="EV2006G_G1_e0026_k1">
</kommentaar>
......@@ -300,10 +301,10 @@ Eesti ja vene noored mõistavad, et on vaja keeli õppida, on vaja haridust saad
<eksimus id="EV2006G_G1_e0027">
<algne id="EV2006G_G1_e0027_a1">
Ma ei ütle konkreetselt , missugused sarnasused meil on eestlastega, aga ütlen täpselt, et erinevuseid on vähem.
Jah, mõnikord võib eristada välimuse poolest, aga on samasugune lugu näiteks hispaanlase või ameeriklasega.
</algne>
<parandus id="EV2006G_G1_e0027_p1">
Ma ei oska konkreetselt öelda, missugused sarnasused meil eestlastega on, aga tean täpselt, et erinevusi on vähem.
Jah, mõnikord võib meid eristada välimuse järgi, aga samasugune lugu on näiteks hispaanlase või ameeriklasega.
</parandus>
<kommentaar id="EV2006G_G1_e0027_k1">
</kommentaar>
......@@ -311,10 +312,10 @@ Ma ei oska konkreetselt öelda, missugused sarnasused meil eestlastega on, aga t
<eksimus id="EV2006G_G1_e0028">
<algne id="EV2006G_G1_e0028_a1">
Jah, mõnikord võib eristada välimuse poolest, aga on samasugune lugu näiteks hispaanlase või ameeriklasega.
Eristab meid ka aktsent.
</algne>
<parandus id="EV2006G_G1_e0028_p1">
Jah, mõnikord võib meid eristada välimuse järgi, aga samasugune lugu on näiteks hispaanlase või ameeriklasega.
Meid eristab ka aktsent.
</parandus>
<kommentaar id="EV2006G_G1_e0028_k1">
</kommentaar>
......@@ -322,10 +323,10 @@ Jah, mõnikord võib meid eristada välimuse järgi, aga samasugune lugu on näi
<eksimus id="EV2006G_G1_e0029">
<algne id="EV2006G_G1_e0029_a1">
Eristab meid ka aktsent.
Kui venelane räägib eesti keeles, siis kohe näha, et ta on venelane.
</algne>
<parandus id="EV2006G_G1_e0029_p1">
Meid eristab ka aktsent.
Kui venelane räägib eesti keeles, siis on kohe näha, et ta on venelane.
</parandus>
<kommentaar id="EV2006G_G1_e0029_k1">
</kommentaar>
......@@ -333,46 +334,35 @@ Meid eristab ka aktsent.
<eksimus id="EV2006G_G1_e0030">
<algne id="EV2006G_G1_e0030_a1">
Kui venelane räägib eesti keeles, siis kohe näha, et ta on venelane.
Minu arvates on aktsent füüsiline omadus, mis eristab.
</algne>
<parandus id="EV2006G_G1_e0030_p1">
Kui venelane räägib eesti keeles, siis on kohe näha, et ta on venelane.
Minu arvates on aktsent füüsiline omadus, mis eristab meid üksteisest.
</parandus>
<kommentaar id="EV2006G_G1_e0030_k1">
Poolik lause.
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus id="EV2006G_G1_e0031">
<algne id="EV2006G_G1_e0031_a1">
Minu arvates on aktsent füüsiline omadus, mis eristab.
Parem oleks vaadelda moraalsed erinevused vene ja eesti noorte vahel, missugused vist puuduvad.
</algne>
<parandus id="EV2006G_G1_e0031_p1">
Minu arvates on aktsent füüsiline omadus, mis eristab meid üksteisest.
Parem oleks vaadelda vene ja eesti noorte moraalseid erinevusi, mis vist küll puuduvad.
</parandus>
<kommentaar id="EV2006G_G1_e0031_k1">
Poolik lause.
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus id="EV2006G_G1_e0032">
<algne id="EV2006G_G1_e0032_a1">
Parem oleks vaadelda moraalsed erinevused vene ja eesti noorte vahel, missugused vist puuduvad.
</algne>
<parandus id="EV2006G_G1_e0032_p1">
Parem oleks vaadelda vene ja eesti noorte moraalseid erinevusi, mis vist küll puuduvad.
</parandus>
<kommentaar id="EV2006G_G1_e0032_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus id="EV2006G_G1_e0033">
<algne id="EV2006G_G1_e0033_a1">
Tundub, et iga põlvkonna järgi see vahe kustutab rohkem ja rohkem.
</algne>
<parandus id="EV2006G_G1_e0033_p1">
<parandus id="EV2006G_G1_e0032_p1">
Tundub, et iga põlvkonnaga see vahe üha rohkem ja rohkem väheneb.
</parandus>
<kommentaar id="EV2006G_G1_e0033_k1">
<kommentaar id="EV2006G_G1_e0032_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
</tekst>
......
......@@ -51,21 +51,21 @@ Naised ütlevad, et abielu pole suhkur ja ei ole vaja sinna kiirustada. Veel on
<eksimus id="RP2004_A1_e0004">
<algne id="RP2004_A1_e0004_a1">
Kui inimene õpib oma vigades, ta võib läbi tunda ja ei tee enam neid.
Mitte alati inimesed teevad järeldusi oma vigadest. Mõnedele on vaja teha vigu mitu korda selleks, et pärast ei tee vigu. Võib-olla see toimub sellest, et nendel on halb mälu või nad on lihtsalt rumalad.
</algne>
<parandus id="RP2004_A1_e0004_p1">
Inimesed ei tee mitte alati oma vigadest järeldusi. Mõnedel on vaja teha vigu mitu korda, et pärast neid enam mitte teha. Võib-olla on see nii seetõttu, et neil on halb mälu või nad on lihtsalt rumalad.
</parandus>
<kommentaar id="RP2004_A1_e0004_k1">
Arusaamatu lause.
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus id="RP2004_A1_e0005">
<algne id="RP2004_A1_e0005_a1">
Mitte alati inimesed teevad järeldusi oma vigadest. Mõnedele on vaja teha vigu mitu korda selleks, et pärast ei tee vigu. Võib-olla see toimub sellest, et nendel on halb mälu või nad on lihtsalt rumalad.
Sõda. Kõik teavad, et sellest ei lähe midagi häid. Aga on maailmas sõjad. Siis õpib oma vigadest inimkond. Kõigile on halb.
</algne>
<parandus id="RP2004_A1_e0005_p1">
Inimesed ei tee mitte alati oma vigadest järeldusi. Mõnedel on vaja teha vigu mitu korda, et pärast neid enam mitte teha. Võib-olla on see nii seetõttu, et neil on halb mälu või nad on lihtsalt rumalad.
Sõda – kõik teavad, et sellest ei tule midagi head, aga ometi on maailmas sõjad. Siis õpib inimkond oma vigadest. Kõigil on halb.
</parandus>
<kommentaar id="RP2004_A1_e0005_k1">
</kommentaar>
......@@ -73,10 +73,10 @@ Inimesed ei tee mitte alati oma vigadest järeldusi. Mõnedel on vaja teha vigu
<eksimus id="RP2004_A1_e0006">
<algne id="RP2004_A1_e0006_a1">
Sõda. Kõik teavad, et sellest ei lähe midagi häid. Aga on maailmas sõjad. Siis õpib oma vigadest inimkond. Kõigile on halb.
Lapsepõlvest me teame sellest, et ei tohi metsa hävitada. Mets on meie elu, õhk, millega me hingame, meie terve. Igal aastal vähenevad meie metsad ja seda teevad inimesed, kes teavad, et seda ei tohi teha. Siis nende vigadega peavad välja maksma teised, kes hakkavad elama pärast meid.
</algne>
<parandus id="RP2004_A1_e0006_p1">
Sõda – kõik teavad, et sellest ei tule midagi head, aga ometi on maailmas sõjad. Siis õpib inimkond oma vigadest. Kõigil on halb.
Juba lapsepõlvest teame, et metsa ei tohi hävitada. Mets on meie elu, õhk, mida me hingame, meie tervis. Iga aastaga meie metsad vähenevad ja selle taga on inimesed, kes teavad, et metsi ei tohi hävitada. Siis peavad nende vigade eest maksma teised, kes hakkavad elama pärast meid.
</parandus>
<kommentaar id="RP2004_A1_e0006_k1">
</kommentaar>
......@@ -84,10 +84,10 @@ Sõda – kõik teavad, et sellest ei tule midagi head, aga ometi on maailmas s
<eksimus id="RP2004_A1_e0007">
<algne id="RP2004_A1_e0007_a1">
Lapsepõlvest me teame sellest, et ei tohi metsa hävitada. Mets on meie elu, õhk, millega me hingame, meie terve. Igal aastal vähenevad meie metsad ja seda teevad inimesed, kes teavad, et seda ei tohi teha. Siis nende vigadega peavad välja maksma teised, kes hakkavad elama pärast meid.
Mina olen nii nagu teised inimesed.
</algne>
<parandus id="RP2004_A1_e0007_p1">
Juba lapsepõlvest teame, et metsa ei tohi hävitada. Mets on meie elu, õhk, mida me hingame, meie tervis. Iga aastaga meie metsad vähenevad ja selle taga on inimesed, kes teavad, et metsi ei tohi hävitada. Siis peavad nende vigade eest maksma teised, kes hakkavad elama pärast meid.
Mina olen samasugune nagu teised inimesed.
</parandus>
<kommentaar id="RP2004_A1_e0007_k1">
</kommentaar>
......@@ -95,10 +95,10 @@ Juba lapsepõlvest teame, et metsa ei tohi hävitada. Mets on meie elu, õhk, mi
<eksimus id="RP2004_A1_e0008">
<algne id="RP2004_A1_e0008_a1">
Mina olen nii nagu teised inimesed.
Ma õpin eesti keelt iga päev ja harjutan rääkima.
</algne>
<parandus id="RP2004_A1_e0008_p1">
Mina olen samasugune nagu teised inimesed.
Ma õpin eesti keelt iga päev ja harjutan rääkimist.
</parandus>
<kommentaar id="RP2004_A1_e0008_k1">
</kommentaar>
......@@ -106,23 +106,12 @@ Mina olen samasugune nagu teised inimesed.
<eksimus id="RP2004_A1_e0009">
<algne id="RP2004_A1_e0009_a1">
Ma õpin eesti keelt iga päev ja harjutan rääkima.
</algne>
<parandus id="RP2004_A1_e0009_p1">
Ma õpin eesti keelt iga päev ja harjutan rääkimist.
</parandus>
<kommentaar id="RP2004_A1_e0009_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus id="RP2004_A1_e0010">
<algne id="RP2004_A1_e0010_a1">
Inimene õppis, õpib ja hakkab õppida oma vigadest.
</algne>
<parandus id="RP2004_A1_e0010_p1">
<parandus id="RP2004_A1_e0009_p1">
Inimene on õppinud, õpib ja hakkab õppima oma vigadest.
</parandus>
<kommentaar id="RP2004_A1_e0010_k1">
<kommentaar id="RP2004_A1_e0009_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
</tekst>
......
......@@ -74,21 +74,21 @@ Praegune koolisüsteem annab kõigile võimaluse ülikooli astuda. Kõige tähts
<eksimus id="RP2004_A10_e0006">
<algne id="RP2004_A10_e0006_a1">
Noores eas olenevad hasarti ja uudishimu tunned.
Tulevikus kellelegi jääb ülikooli haridus unistuseks, sest kui tuleb ta tasuline.
</algne>
<parandus id="RP2004_A10_e0006_p1">
Tulevikus, kui ülikooliharidus muutub tasuliseks, jääb see nii mõnelegi unistuseks.
</parandus>
<kommentaar id="RP2004_A10_e0006_k1">
Arusaamatu lause.
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus id="RP2004_A10_e0007">
<algne id="RP2004_A10_e0007_a1">
Tulevikus kellelegi jääb ülikooli haridus unistuseks, sest kui tuleb ta tasuline.
Eesti vabariig hullumeelse kiirusega liigub Euroopasse, areneb, moderniseerib päevast päevasse.
</algne>
<parandus id="RP2004_A10_e0007_p1">
Tulevikus, kui ülikooliharidus muutub tasuliseks, jääb see nii mõnelegi unistuseks.
Eesti vabariik liigub hullumeelse kiirusega Euroopasse, areneb ning moderniseerub iga päevaga.
</parandus>
<kommentaar id="RP2004_A10_e0007_k1">
</kommentaar>
......@@ -96,10 +96,10 @@ Tulevikus, kui ülikooliharidus muutub tasuliseks, jääb see nii mõnelegi unis
<eksimus id="RP2004_A10_e0008">
<algne id="RP2004_A10_e0008_a1">
Eesti vabariig hullumeelse kiirusega liigub Euroopasse, areneb, moderniseerib päevast päevasse.
Eestis elas, võib märgata, et siin väga palju tegelevad poliitikaga.
</algne>
<parandus id="RP2004_A10_e0008_p1">
Eesti vabariik liigub hullumeelse kiirusega Euroopasse, areneb ning moderniseerub iga päevaga.
Eestis elades võib märgata, et siin tegeldakse väga palju poliitikaga.
</parandus>
<kommentaar id="RP2004_A10_e0008_k1">
</kommentaar>
......@@ -107,10 +107,10 @@ Eesti vabariik liigub hullumeelse kiirusega Euroopasse, areneb ning moderniseeru
<eksimus id="RP2004_A10_e0009">
<algne id="RP2004_A10_e0009_a1">
Eestis elas, võib märgata, et siin väga palju tegelevad poliitikaga.
Tänapäeval suur teema – tasuline haridus. Tuleb küsimus – kellele, kellele õnnestub võimalus õppida ülikoolis.
</algne>
<parandus id="RP2004_A10_e0009_p1">
Eestis elades võib märgata, et siin tegeldakse väga palju poliitikaga.
Tasuline haridus on tänapäeval tõsine teema. Kerkib küsimus, kellel õnnestub ülikoolis õppida.
</parandus>
<kommentaar id="RP2004_A10_e0009_k1">
</kommentaar>
......@@ -118,10 +118,10 @@ Eestis elades võib märgata, et siin tegeldakse väga palju poliitikaga.
<eksimus id="RP2004_A10_e0010">
<algne id="RP2004_A10_e0010_a1">
Tänapäeval suur teema – tasuline haridus. Tuleb küsimus – kellele, kellele õnnestub võimalus õppida ülikoolis.
Kas üliõpilane võid suve jooksul teenida 10 tuhat krooni, et maksta ülikoolile.
</algne>
<parandus id="RP2004_A10_e0010_p1">
Tasuline haridus on tänapäeval tõsine teema. Kerkib küsimus, kellel õnnestub ülikoolis õppida.
Kas üliõpilane suudab suve jooksul kümme tuhat krooni teenida, et ülikoolile maksta?
</parandus>
<kommentaar id="RP2004_A10_e0010_k1">
</kommentaar>
......@@ -129,10 +129,10 @@ Tasuline haridus on tänapäeval tõsine teema. Kerkib küsimus, kellel õnnestu
<eksimus id="RP2004_A10_e0011">
<algne id="RP2004_A10_e0011_a1">
Kas üliõpilane võid suve jooksul teenida 10 tuhat krooni, et maksta ülikoolile.
Aeg jookseb, mis toob meil tulevik?
</algne>
<parandus id="RP2004_A10_e0011_p1">
Kas üliõpilane suudab suve jooksul kümme tuhat krooni teenida, et ülikoolile maksta?
Aeg läheb, mida tulevik meile toob?
</parandus>
<kommentaar id="RP2004_A10_e0011_k1">
</kommentaar>
......@@ -140,10 +140,10 @@ Kas üliõpilane suudab suve jooksul kümme tuhat krooni teenida, et ülikoolile
<eksimus id="RP2004_A10_e0012">
<algne id="RP2004_A10_e0012_a1">
Aeg jookseb, mis toob meil tulevik?
Oleme kõik seda kuulnud ja see puutub meie põlvkonda. Nüüd on juba uus põlvkond, kus on rohkem võimalust õppimiseks. Need on tulevad spetsialistid: juristid, õpetajad, arstid jne.
</algne>
<parandus id="RP2004_A10_e0012_p1">
Aeg läheb, mida tulevik meile toob?
Oleme kõik seda kuulnud ja see puudutab meie põlvkonda. Nüüd on juba uus põlvkond, kellel on rohkem võimalusi õppimiseks. Need on tulevased spetsialistid: juristid, õpetajad, arstid jne.
</parandus>
<kommentaar id="RP2004_A10_e0012_k1">
</kommentaar>
......@@ -151,34 +151,12 @@ Aeg läheb, mida tulevik meile toob?
<eksimus id="RP2004_A10_e0013">
<algne id="RP2004_A10_e0013_a1">
Oleme kõik seda kuulnud ja see puutub meie põlvkonda. Nüüd on juba uus põlvkond, kus on rohkem võimalust õppimiseks. Need on tulevad spetsialistid: juristid, õpetajad, arstid jne.
</algne>
<parandus id="RP2004_A10_e0013_p1">
Oleme kõik seda kuulnud ja see puudutab meie põlvkonda. Nüüd on juba uus põlvkond, kellel on rohkem võimalusi õppimiseks. Need on tulevased spetsialistid: juristid, õpetajad, arstid jne.
</parandus>
<kommentaar id="RP2004_A10_e0013_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus id="RP2004_A10_e0014">
<algne id="RP2004_A10_e0014_a1">
Kui inimene õpib, ta leiab endale õiget teed.
</algne>
<parandus id="RP2004_A10_e0014_p1">
<parandus id="RP2004_A10_e0013_p1">
Kui inimene õpib, leiab ta endale õige tee.
</parandus>
<kommentaar id="RP2004_A10_e0014_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus id="RP2004_A10_e0015">
<algne id="RP2004_A10_e0015_a1">
Ülikool näitab sulle ühiskonnale vajalikut taset.
</algne>
<parandus id="RP2004_A10_e0015_p1">
</parandus>
<kommentaar id="RP2004_A10_e0015_k1">
Arusaamatu lause.
<kommentaar id="RP2004_A10_e0013_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
</tekst>
......
......@@ -150,21 +150,21 @@ Meid kõiki on kasvatatud nii, et oma vanemaid ei tohi hooletusse jätta. Aga te
<eksimus id="RP2004_A3_e0013">
<algne id="RP2004_A3_e0013_a1">
On ju juhtub, et ei ole veendumust, et sinu lapsed unustavad sind, nagu sina unustasid oma vanemad.
Meie mälu loobub mäletada mis oli halba meie kogemuses.
</algne>
<parandus id="RP2004_A3_e0013_p1">
Meie mälu keeldub mäletamast halbu kogemusi.
</parandus>
<kommentaar id="RP2004_A3_e0013_k1">
Lause esimene pool arusaamatu.
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus id="RP2004_A3_e0014">
<algne id="RP2004_A3_e0014_a1">
Meie mälu loobub mäletada mis oli halba meie kogemuses.
Mõeldakse nii: minuga pole hirmsat ei juhtu. Temaga juhtub, aga minuga pole. Aga ollakse otsekohe vastupidi.
</algne>
<parandus id="RP2004_A3_e0014_p1">
Meie mälu keeldub mäletamast halbu kogemusi.
Mõeldakse, et minuga midagi hirmsat ei juhtu. Temaga juhtub, aga minuga mitte. Juhtub aga just vastupidi.
</parandus>
<kommentaar id="RP2004_A3_e0014_k1">
</kommentaar>
......@@ -172,10 +172,10 @@ Meie mälu keeldub mäletamast halbu kogemusi.
<eksimus id="RP2004_A3_e0015">
<algne id="RP2004_A3_e0015_a1">
Mõeldakse nii: minuga pole hirmsat ei juhtu. Temaga juhtub, aga minuga pole. Aga ollakse otsekohe vastupidi.
Ja need hädad mis jälgisid inimesi terve ajaloo jooksul mitte kuskile ei kadu.
</algne>
<parandus id="RP2004_A3_e0015_p1">
Mõeldakse, et minuga midagi hirmsat ei juhtu. Temaga juhtub, aga minuga mitte. Juhtub aga just vastupidi.
Ja need hädad, mis on inimesi kogu ajaloo jooksul saatnud, ei kao mitte kuskile.
</parandus>
<kommentaar id="RP2004_A3_e0015_k1">
</kommentaar>
......@@ -183,23 +183,12 @@ Mõeldakse, et minuga midagi hirmsat ei juhtu. Temaga juhtub, aga minuga mitte.
<eksimus id="RP2004_A3_e0016">
<algne id="RP2004_A3_e0016_a1">
Ja need hädad mis jälgisid inimesi terve ajaloo jooksul mitte kuskile ei kadu.
</algne>
<parandus id="RP2004_A3_e0016_p1">
Ja need hädad, mis on inimesi kogu ajaloo jooksul saatnud, ei kao mitte kuskile.
</parandus>
<kommentaar id="RP2004_A3_e0016_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus id="RP2004_A3_e0017">
<algne id="RP2004_A3_e0017_a1">
Aga me elame ja loodame et kõik läheb hästi ja Jumal meid kaitseb kõigest hädadest ja aitab meid.
</algne>
<parandus id="RP2004_A3_e0017_p1">
<parandus id="RP2004_A3_e0016_p1">
Aga me elame ja loodame, et kõik läheb hästi ja Jumal kaitseb meid kõigi hädade eest ja aitab meid.
</parandus>
<kommentaar id="RP2004_A3_e0017_k1">
<kommentaar id="RP2004_A3_e0016_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
</tekst>
......
......@@ -95,21 +95,21 @@ Väga tihti võime me inimest solvata ja isegi mitte märgata, et me seda tegime
<eksimus id="RP2004_B1_e0008">
<algne id="RP2004_B1_e0008_a1">
Aga kannatus sel juhul on vaja, et mingi solvumust ära anda.
Kõigepealt tolerantsus tähendab arusaamine.
</algne>
<parandus id="RP2004_B1_e0008_p1">
Tolerantsus tähendab kõigepealt arusaamist.
</parandus>
<kommentaar id="RP2004_B1_e0008_k1">
Arusaamatu lause.
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus id="RP2004_B1_e0009">
<algne id="RP2004_B1_e0009_a1">
Kõigepealt tolerantsus tähendab arusaamine.
Kui sina ei saa inimesest aru, käitu ennast niimoodi, et midagi erilist ei juhtunud. Suhtu inimesesse, kui sa suhtusid varem, enne vaidlust.
</algne>
<parandus id="RP2004_B1_e0009_p1">
Tolerantsus tähendab kõigepealt arusaamist.
Kui sa ei saa inimesest aru, käitu niimoodi, nagu poleks midagi erilist juhtunud. Suhtu inimesesse nii, nagu sa suhtusid varem, enne vaidlust.
</parandus>
<kommentaar id="RP2004_B1_e0009_k1">
</kommentaar>
......@@ -117,21 +117,21 @@ Tolerantsus tähendab kõigepealt arusaamist.
<eksimus id="RP2004_B1_e0010">
<algne id="RP2004_B1_e0010_a1">
Teiseks, ma pakun, et tolerantsus tähendab võimet panna silmad mingi arusaamatuse peale.
Lõpuks, ma arvan, et tolerantsus tähendab võimet ära anda. Kui sa tunned, et sa ei saa inimesest aru, sa ei saa rohkem kannatada teda kaitumist, lihtsalt anna ära ja unusta kõike, mis juhtus teie vahel.
</algne>
<parandus id="RP2004_B1_e0010_p1">
Lõpuks, ma arvan, et tolerantsus tähendab võimet järele anda. Kui sa tunned, et sa ei saa inimesest aru ning ei suuda tema käitumist rohkem kannatada, lihtsalt anna järele ja unusta kõik, mis teie vahel oli.
</parandus>
<kommentaar id="RP2004_B1_e0010_k1">
Arusaamatu lause.
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus id="RP2004_B1_e0011">
<algne id="RP2004_B1_e0011_a1">
Kui sina ei saa inimesest aru, käitu ennast niimoodi, et midagi erilist ei juhtunud. Suhtu inimesesse, kui sa suhtusid varem, enne vaidlust.
Ei tee vigu see, kes ei ela üldse. Kõigepealt mõtle ennast, et sina teed ka vigu ja isegi rohkem, kui sa neid märkad.
</algne>
<parandus id="RP2004_B1_e0011_p1">
Kui sa ei saa inimesest aru, käitu niimoodi, nagu poleks midagi erilist juhtunud. Suhtu inimesesse nii, nagu sa suhtusid varem, enne vaidlust.
Vigu ei tee see, kes üldse ei ela. Kõigepealt mõtle endast, et sina teed ka vigu ja isegi rohkem, kui sa neid märkad.
</parandus>
<kommentaar id="RP2004_B1_e0011_k1">
</kommentaar>
......@@ -139,21 +139,22 @@ Kui sa ei saa inimesest aru, käitu niimoodi, nagu poleks midagi erilist juhtunu
<eksimus id="RP2004_B1_e0012">
<algne id="RP2004_B1_e0012_a1">
Lõpuks, ma arvan, et tolerantsus tähendab võimet ära anda. Kui sa tunned, et sa ei saa inimesest aru, sa ei saa rohkem kannatada teda kaitumist, lihtsalt anna ära ja unusta kõike, mis juhtus teie vahel.
Arvan, et kui sa õpid kuidas ära anda, sa tõuseb ühe taseme ülesse.
</algne>
<parandus id="RP2004_B1_e0012_p1">
Lõpuks, ma arvan, et tolerantsus tähendab võimet järele anda. Kui sa tunned, et sa ei saa inimesest aru ning ei suuda tema käitumist rohkem kannatada, lihtsalt anna järele ja unusta kõik, mis teie vahel oli.
Arvan, et kui sa õpid, kuidas ...
</parandus>
<kommentaar id="RP2004_B1_e0012_k1">
Lause lõpp arusaamatu.
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus id="RP2004_B1_e0013">
<algne id="RP2004_B1_e0013_a1">
Ei tee vigu see, kes ei ela üldse. Kõigepealt mõtle ennast, et sina teed ka vigu ja isegi rohkem, kui sa neid märkad.
Selleks, et parem aru saada inimestest, on vaja rohkem lugeda raamatuid, mis on pühendatud inimeste psühholoogiale.
</algne>
<parandus id="RP2004_B1_e0013_p1">
Vigu ei tee see, kes üldse ei ela. Kõigepealt mõtle endast, et sina teed ka vigu ja isegi rohkem, kui sa neid märkad.
Selleks, et inimestest paremini aru saada, on vaja lugeda rohkem raamatuid, mis on pühendatud inimeste psühholoogiale.
</parandus>
<kommentaar id="RP2004_B1_e0013_k1">
</kommentaar>
......@@ -161,22 +162,21 @@ Vigu ei tee see, kes üldse ei ela. Kõigepealt mõtle endast, et sina teed ka v
<eksimus id="RP2004_B1_e0014">
<algne id="RP2004_B1_e0014_a1">
Arvan, et kui sa õpid kuidas ära anda, sa tõuseb ühe taseme ülesse.
Mina arvan, et kui sa hakkad aru saama teistest inimestest, sa tasapisi hakkad ennast aru saama.
</algne>
<parandus id="RP2004_B1_e0014_p1">
Arvan, et kui sa õpid, kuidas ...
Mina arvan, et kui sa hakkad aru saama teistest inimestest, hakkad sa tasapisi ka endast aru saama.
</parandus>
<kommentaar id="RP2004_B1_e0014_k1">
Lause lõpp arusaamatu.
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus id="RP2004_B1_e0015">
<algne id="RP2004_B1_e0015_a1">
Selleks, et parem aru saada inimestest, on vaja rohkem lugeda raamatuid, mis on pühendatud inimeste psühholoogiale.
Püüa aru saada miks sa käitusid niimoodi, missugused on põhjused ja kuidas neid põhjusi rohkem ei korda.
</algne>
<parandus id="RP2004_B1_e0015_p1">
Selleks, et inimestest paremini aru saada, on vaja lugeda rohkem raamatuid, mis on pühendatud inimeste psühholoogiale.
Püüa aru saada, miks sa niimoodi käitusid, missugused on põhjused ja kuidas need põhjused rohkem ei korduks.
</parandus>
<kommentaar id="RP2004_B1_e0015_k1">
</kommentaar>
......@@ -184,10 +184,10 @@ Selleks, et inimestest paremini aru saada, on vaja lugeda rohkem raamatuid, mis
<eksimus id="RP2004_B1_e0016">
<algne id="RP2004_B1_e0016_a1">
Mina arvan, et kui sa hakkad aru saama teistest inimestest, sa tasapisi hakkad ennast aru saama.
Selleks, et parem õppida ennast aru saada, mine psühholoogi vastuvõtule. Need inimesed teavad kõike psühholoogia seadusi ja aitavad sind ennast aru saada. Kui sa hakkad ennast aru saada, hiljem sa saad oma käitumise kontrollida.
</algne>
<parandus id="RP2004_B1_e0016_p1">
Mina arvan, et kui sa hakkad aru saama teistest inimestest, hakkad sa tasapisi ka endast aru saama.
Selleks, et õppida endast paremini aru saama, mine psühholoogi vastuvõtule. Need inimesed teavad kõiki psühholoogia seadusi ja aitavad sul endast aru saada. Kui sa hakkad endast aru saama, oskad sa hiljem oma käitumist kontrollida.
</parandus>
<kommentaar id="RP2004_B1_e0016_k1">
</kommentaar>
......@@ -195,10 +195,10 @@ Mina arvan, et kui sa hakkad aru saama teistest inimestest, hakkad sa tasapisi k
<eksimus id="RP2004_B1_e0017">
<algne id="RP2004_B1_e0017_a1">
Püüa aru saada miks sa käitusid niimoodi, missugused on põhjused ja kuidas neid põhjusi rohkem ei korda.
Tolerantsus enda suhtes tähendab enda arusaamist. Kui sa võib seletada oma tegusid, käitumist, oma sisemaailma.
</algne>
<parandus id="RP2004_B1_e0017_p1">
Püüa aru saada, miks sa niimoodi käitusid, missugused on põhjused ja kuidas need põhjused rohkem ei korduks.
Tolerantsus enda suhtes tähendab endast arusaamist. Siis võid sa seletada oma tegusid, käitumist, oma sisemaailma.
</parandus>
<kommentaar id="RP2004_B1_e0017_k1">
</kommentaar>
......@@ -206,10 +206,10 @@ Püüa aru saada, miks sa niimoodi käitusid, missugused on põhjused ja kuidas
<eksimus id="RP2004_B1_e0018">
<algne id="RP2004_B1_e0018_a1">
Selleks, et parem õppida ennast aru saada, mine psühholoogi vastuvõtule. Need inimesed teavad kõike psühholoogia seadusi ja aitavad sind ennast aru saada. Kui sa hakkad ennast aru saada, hiljem sa saad oma käitumise kontrollida.
Tihti juhtub nii, et kui sul on halb tuju, hakkab sa närveerima ja enam ei jälgi oma tegusid.
</algne>
<parandus id="RP2004_B1_e0018_p1">
Selleks, et õppida endast paremini aru saama, mine psühholoogi vastuvõtule. Need inimesed teavad kõiki psühholoogia seadusi ja aitavad sul endast aru saada. Kui sa hakkad endast aru saama, oskad sa hiljem oma käitumist kontrollida.
Tihti juhtub nii, et kui sul on halb tuju, hakkad sa närveerima ja ei jälgi enam oma tegusid.
</parandus>
<kommentaar id="RP2004_B1_e0018_k1">
</kommentaar>
......@@ -217,10 +217,10 @@ Selleks, et õppida endast paremini aru saama, mine psühholoogi vastuvõtule. N
<eksimus id="RP2004_B1_e0019">
<algne id="RP2004_B1_e0019_a1">
Tolerantsus enda suhtes tähendab enda arusaamist. Kui sa võib seletada oma tegusid, käitumist, oma sisemaailma.
Tolerantsus minu arust see on kannatus, mitte ükskõiksus, nagu teised arvavad, arusaamine, võime ära anda ja võime silmad mõnikord kinni panna.
</algne>
<parandus id="RP2004_B1_e0019_p1">
Tolerantsus enda suhtes tähendab endast arusaamist. Siis võid sa seletada oma tegusid, käitumist, oma sisemaailma.
Tolerantsus on minu arust kannatus, mitte ükskõiksus, nagu teised arvavad. See on arusaamine, oskus järele anda ja oskus silmad mõnikord kinni panna.
</parandus>
<kommentaar id="RP2004_B1_e0019_k1">
</kommentaar>
......@@ -228,10 +228,10 @@ Tolerantsus enda suhtes tähendab endast arusaamist. Siis võid sa seletada oma
<eksimus id="RP2004_B1_e0020">
<algne id="RP2004_B1_e0020_a1">
Tihti juhtub nii, et kui sul on halb tuju, hakkab sa närveerima ja enam ei jälgi oma tegusid.
Tolerantsus – see on elu tasakaalus endaga ja teiste inimestega, mis sind ümbritsevad. Elu tasakaalus oma sisemaailmaga, aga see ei antakse nii lihtsalt.
</algne>
<parandus id="RP2004_B1_e0020_p1">
Tihti juhtub nii, et kui sul on halb tuju, hakkad sa närveerima ja ei jälgi enam oma tegusid.
Tolerantsus – see on elu tasakaalus endaga ja teiste inimestega, kes sind ümbritsevad. See on elu tasakaalus oma sisemaailmaga, aga see ei tule nii lihtsalt.
</parandus>
<kommentaar id="RP2004_B1_e0020_k1">
</kommentaar>
......@@ -239,34 +239,12 @@ Tihti juhtub nii, et kui sul on halb tuju, hakkad sa närveerima ja ei jälgi en
<eksimus id="RP2004_B1_e0021">
<algne id="RP2004_B1_e0021_a1">
Tolerantsus minu arust see on kannatus, mitte ükskõiksus, nagu teised arvavad, arusaamine, võime ära anda ja võime silmad mõnikord kinni panna.
</algne>
<parandus id="RP2004_B1_e0021_p1">
Tolerantsus on minu arust kannatus, mitte ükskõiksus, nagu teised arvavad. See on arusaamine, oskus järele anda ja oskus silmad mõnikord kinni panna.
</parandus>
<kommentaar id="RP2004_B1_e0021_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus id="RP2004_B1_e0022">
<algne id="RP2004_B1_e0022_a1">
Tolerantsus – see on elu tasakaalus endaga ja teiste inimestega, mis sind ümbritsevad. Elu tasakaalus oma sisemaailmaga, aga see ei antakse nii lihtsalt.
</algne>
<parandus id="RP2004_B1_e0022_p1">
Tolerantsus – see on elu tasakaalus endaga ja teiste inimestega, kes sind ümbritsevad. See on elu tasakaalus oma sisemaailmaga, aga see ei tule nii lihtsalt.
</parandus>
<kommentaar id="RP2004_B1_e0022_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus id="RP2004_B1_e0023">
<algne id="RP2004_B1_e0023_a1">
Et tolerantsust saavutada on vaja palju lugeda ja töötada endaga ja oma mõtetega.
</algne>
<parandus id="RP2004_B1_e0023_p1">
<parandus id="RP2004_B1_e0021_p1">
Et tolerantsust saavutada, on vaja palju lugeda ja töötada endaga ja oma mõtetega
</parandus>
<kommentaar id="RP2004_B1_e0023_k1">
<kommentaar id="RP2004_B1_e0021_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
</tekst>
......
......@@ -29,21 +29,21 @@ Enda suhtes tolerantne olla on minu arvates päris lihtne, sest omad vead ei tor