Commit 66d97a6c authored by rabauti's avatar rabauti
Browse files

korpus_xml failid, millele on elementidele lisatud id

parent 9dcc0fd0
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<dokument id="EV2004_E1">
<taustainfo>
<tyyp> vastused </tyyp>
<autor>
<id> E1 </id>
<emakeel> vene </emakeel> <tase> kesk </tase> <kommentaar> </kommentaar>
</autor>
<parandaja>
<nimi>Elle Vaimann</nimi>
<emakeel>eesti</emakeel> <kommentaar/>
</parandaja>
</taustainfo>
<tekst>
<eksimus id="EV2004_E1_e1">
<algne id="EV2004_E1_e1_a1">
Seda väidet on väga kerge põhjendada: puud raagus, lõpmatud väljad lumehange täis, loodus näis välja elutuna.
</algne>
<parandus id="EV2004_E1_e1_p1">
Seda väidet on väga kerge põhjendada: puud on raagus, lõpmatud väljad lumehangi täis, loodus näib elutuna.
</parandus>
<parandus id="EV2004_E1_e1_p2">
Seda väidet on väga kerge põhjendada: puud on raagus, lõpmatud väljad lumehangesid täis, loodus näib olevat elutu.
</parandus>
<kommentaar id="EV2004_E1_e1_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus id="EV2004_E1_e2">
<algne id="EV2004_E1_e2_a1">
Ma arvan, et väikeses maakohas elamise puudusi on rohkem, kui eelisi. Eelistusteks on vaikus ja looduse rohkus.
</algne>
<parandus id="EV2004_E1_e2_p1">
Ma arvan, et väikese maakohas elamisel on puudusi rohkem kui eeliseid. Eelisteks on vaikus ja ümbritsev loodus.
</parandus>
<kommentaar id="EV2004_E1_e2_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus id="EV2004_E1_e3">
<algne id="EV2004_E1_e3_a1">
Muidugi on poliitilisi ja majanduslike raskusi, kuid üldjoontes on siin hea elada.
</algne>
<parandus id="EV2004_E1_e3_p1">
Muidugi on poliitilisi ja majanduslikke raskusi, kuid üldjoontes on siin hea elada.
</parandus>
<kommentaar id="EV2004_E1_e3_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus id="EV2004_E1_e4">
<algne id="EV2004_E1_e4_a1">
Haritute inimeste seas on alati meeldiv elada.
</algne>
<parandus id="EV2004_E1_e4_p1">
Haritud inimeste seas on alati meeldiv elada.
</parandus>
<kommentaar id="EV2004_E1_e4_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus id="EV2004_E1_e5">
<algne id="EV2004_E1_e5_a1">
Väga kahju, et viimaste aastate jooksul on ka haridus rahaga sõltuvuses.
</algne>
<parandus id="EV2004_E1_e5_p1">
Väga kahju, et viimaste aastate jooksul on ka haridus muutund rahast sõltuvaks.
</parandus>
<kommentaar id="EV2004_E1_e5_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus id="EV2004_E1_e6">
<algne id="EV2004_E1_e6_a1">
Koolides on võõrkeelte õpetamise tase väga tõusnud.
</algne>
<parandus id="EV2004_E1_e6_p1">
Koolides on võõrkeelte õpetamise tase väga palju tõusnud.
</parandus>
<kommentaar id="EV2004_E1_e6_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus id="EV2004_E1_e7">
<algne id="EV2004_E1_e7_a1">
Kõigil Eestimaa elanikel on siin elada hea, muidu nad oleksid oma kodupaika uue vastu vahetanud.
</algne>
<parandus id="EV2004_E1_e7_p1">
Kõigil Eestimaa elanikel on siin hea elada, muidu oleksid nad oma kodupaiga uue vastu vahetanud.
</parandus>
<kommentaar id="EV2004_E1_e7_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
</tekst>
</dokument>
\ No newline at end of file
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<dokument id="EV2004_E10">
<taustainfo>
<tyyp> kirjand </tyyp>
<autor>
<id> E10 </id>
<emakeel> soome </emakeel> <tase> määramata </tase> <kommentaar> </kommentaar>
</autor>
<parandaja>
<nimi>Elle Vaimann</nimi>
<emakeel>eesti</emakeel> <kommentaar/>
</parandaja>
</taustainfo>
<tekst>
<eksimus id="EV2004_E10_e1">
<algne id="EV2004_E10_e1_a1">
Ma usun, et novelli tegevus toimub umbes neljakümnendate aastate lõpus või viiekümnendate alguses. Usun nii sellepärast, et novellis on mainitud hobused.
</algne>
<parandus id="EV2004_E10_e1_p1">
Ma usun, et novelli tegevus toimub umbes neljakümnendate aastate lõpus või viiekümnendate alguses. Arvan nii sellepärast, et novellis on mainitud hobuseid.
</parandus>
<kommentaar id="EV2004_E10_e1_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus id="EV2004_E10_e2">
<algne id="EV2004_E10_e2_a1">
Tol ajal oli maal üldiselt kasutusel hobused.
</algne>
<parandus id="EV2004_E10_e2_p1">
Tol ajal olid maal üldiselt kasutusel hobused.
</parandus>
<kommentaar id="EV2004_E10_e2_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus id="EV2004_E10_e3">
<algne id="EV2004_E10_e3_a1">
Räägiti rajoonidest, tööle suunamisest, kolhoosidest, sellest kuidas auto tuli kutsuda kolhoosist ja isetegevuse ülevaatusest; sellist sõna ei oska seostada millegi muu ajaga.
</algne>
<parandus id="EV2004_E10_e3_p1">
Räägiti rajoonidest, tööle suunamisest, kolhoosidest, sellest, kuidas kolhoosist tuli auto kutsuda, ja isetegevuse ülevaatusest; sellist sõnavara ei oska seostada ühegi muu ajaga.
</parandus>
<kommentaar id="EV2004_E10_e3_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus id="EV2004_E10_e4">
<algne id="EV2004_E10_e4_a1">
Halvaks selle teeb see, et sellises olukorras on oma elu elamine võimatu, mingit privaatsust ei ole.
</algne>
<parandus id="EV2004_E10_e4_p1">
Halb on see, et sellises olukorras on oma elu elamine võimatu, mingit privaatsust ei ole.
</parandus>
<kommentaar id="EV2004_E10_e4_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus id="EV2004_E10_e5">
<algne id="EV2004_E10_e5_a1">
Mehele selgus Evi plaanid ja põhjused, miks ta oli tulnud.
</algne>
<parandus id="EV2004_E10_e5_p1">
Mehele said selgeks Evi plaanid ja põhjused, miks ta oli tulnud.
</parandus>
<kommentaar id="EV2004_E10_e5_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus id="EV2004_E10_e6">
<algne id="EV2004_E10_e6_a1">
Usun, et ta oli vihane ka enda peale ja sellepärast, kõik see kokku sai ta saatma Evi autost välja.
</algne>
<parandus id="EV2004_E10_e6_p1">
Usun, et ta oli vihane ka enda peale ja kõik see kokku viis selleni, et ta saatis Evi autost välja.
</parandus>
<kommentaar id="EV2004_E10_e6_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
</tekst>
</dokument>
\ No newline at end of file
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<dokument id="EV2004_E10a">
<taustainfo>
<tyyp> kirjand </tyyp>
<autor>
<id> E10a </id>
<emakeel> soome </emakeel> <tase> määramata </tase> <kommentaar> </kommentaar>
</autor>
<parandaja>
<nimi>Elle Vaimann</nimi>
<emakeel>eesti</emakeel> <kommentaar/>
</parandaja>
</taustainfo>
<tekst>
<eksimus id="EV2004_E10a_e1">
<algne id="EV2004_E10a_e1_a1">
Leitakse raha ehitada nn eurovanglat, et vangidel oleksid paremad ja inimlikumad eluolud.
</algne>
<parandus id="EV2004_E10a_e1_p1">
Leitakse raha ehitada nn eurovanglat, et vangidel oleksid paremad ja inimlikumad tingimused.
</parandus>
<kommentaar id="EV2004_E10a_e1_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus id="EV2004_E10a_e2">
<algne id="EV2004_E10a_e2_a1">
Muidugi on nemad ka inimesed aga, kas on õige pidada nende heaolu tähtsamaks kui vaesuses elava vanamemme?
</algne>
<parandus id="EV2004_E10a_e2_p1">
Muidugi on nemad ka inimesed, aga kas on õige pidada nende heaolu tähtsamaks kui vaesuses elava vanamemme oma?
</parandus>
<kommentaar id="EV2004_E10a_e2_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus id="EV2004_E10a_e3">
<algne id="EV2004_E10a_e3_a1">
Mõeldakse vist, et kui tuleb Euroopa Liit, saab elu kohe paremaks.
</algne>
<parandus id="EV2004_E10a_e3_p1">
Mõeldakse vist, et kui tuleb Euroopa Liit, läheb elu kohe paremaks.
</parandus>
<kommentaar id="EV2004_E10a_e3_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus id="EV2004_E10a_e4">
<algne id="EV2004_E10a_e4_a1">
Kõige parem elu on muidugi nendel, kellel on võimalik need kaks hea elu retsepti ühistada.
</algne>
<parandus id="EV2004_E10a_e4_p1">
Kõige parem elu on muidugi nendel, kellel on võimalik need kaks hea elu retsepti ühendada.
</parandus>
<kommentaar id="EV2004_E10a_e4_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
</tekst>
</dokument>
\ No newline at end of file
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<dokument id="EV2004_E11">
<taustainfo>
<tyyp> kirjand </tyyp>
<autor>
<id> E11 </id>
<emakeel> läti </emakeel> <tase> määramata </tase> <kommentaar> </kommentaar>
</autor>
<parandaja>
<nimi>Elle Vaimann</nimi>
<emakeel>eesti</emakeel> <kommentaar/>
</parandaja>
</taustainfo>
<tekst>
<eksimus id="EV2004_E11_e1">
<algne id="EV2004_E11_e1_a1">
Aastakümnendi suhtes võib muidugi eksida, aga siiski arvan, et see on olnud üsna pärast sõda. Kuid samas ajal kui elujärk on juba paranenud.
</algne>
<parandus id="EV2004_E11_e1_p1">
Aastakümnendi suhtes võib muidugi eksida, aga siiski arvan, et see oli üsna varsti pärast sõda. Kuid samas ajal, kui elujärg oli juba paranenud.
</parandus>
<kommentaar id="EV2004_E11_e1_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus id="EV2004_E11_e2">
<algne id="EV2004_E11_e2_a1">
Rohkem puuduseid peale anonüümsuse puudumist ja ehk veidi igavat elu ma küll ei tea, ei ole vähemalt kogenud.
</algne>
<parandus id="EV2004_E11_e2_p1">
Peale anonüümsuse puudumise ja ehk veidi igava elu ma rohkem puudusi küll ei tea, ei ole vähemalt kogenud.
</parandus>
<kommentaar id="EV2004_E11_e2_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus id="EV2004_E11_e3">
<algne id="EV2004_E11_e3_a1">
Minu arvates ülikooli haridus siiski määrab üsna palju.
</algne>
<parandus id="EV2004_E11_e3_p1">
Minu arvates, ülikooli haridus määrab siiski üsna palju.
</parandus>
<kommentaar id="EV2004_E11_e3_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus id="EV2004_E11_e4">
<algne id="EV2004_E11_e4_a1">
Pealegi nii huvitav ja ka raske on haritud inimeseks saamise protsess.
</algne>
<parandus id="EV2004_E11_e4_p1">
Pealegi on haritud inimeseks saamise protsess nii huvitav ja samas ka raske.
</parandus>
<kommentaar id="EV2004_E11_e4_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus id="EV2004_E11_e5">
<algne id="EV2004_E11_e5_a1">
Seega ma arvan, et olla haritud on ikka hea olla.
</algne>
<parandus id="EV2004_E11_e5_p1">
Seega ma arvan, et on ikka hea olla haritud.
</parandus>
<kommentaar id="EV2004_E11_e5_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus id="EV2004_E11_e6">
<algne id="EV2004_E11_e6_a1">
Ja mul on ülimalt hea meel, et aina rohkem inimesi väärtustavad haridust.
</algne>
<parandus id="EV2004_E11_e6_p1">
Ja mul on ülimalt hea meel, et aina rohkem inimesi väärtustab haridust.
</parandus>
<kommentaar id="EV2004_E11_e6_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
</tekst>
</dokument>
\ No newline at end of file
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<dokument id="EV2004_E12">
<taustainfo>
<tyyp> vastused </tyyp>
<autor>
<id> E12 </id>
<emakeel> vene </emakeel> <tase> kesk </tase> <kommentaar> </kommentaar>
</autor>
<parandaja>
<nimi>Elle Vaimann</nimi>
<emakeel>eesti</emakeel> <kommentaar/>
</parandaja>
</taustainfo>
<tekst>
<eksimus id="EV2004_E12_e1">
<algne id="EV2004_E12_e1_a1">
Maainimesed on avalikumad, sõbralikumad ja mingil määral naiivsemad kui linnas elavad inimesed.
</algne>
<parandus id="EV2004_E12_e1_p1">
Maainimesed on avalamad, sõbralikumad ja mingil määral naiivsemad kui linnas elavad inimesed.
</parandus>
<kommentaar id="EV2004_E12_e1_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus id="EV2004_E12_e2">
<algne id="EV2004_E12_e2_a1">
Seal tunnevad inimesed teineteist ja aitavad alati oma sõpradel eluprobleemidega hakkama saada.
</algne>
<parandus id="EV2004_E12_e2_p1">
Seal tunnevad inimesed üksteist ja aitavad alati oma sõpradel eluprobleemidega hakkama saada.
</parandus>
<kommentaar id="EV2004_E12_e2_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus id="EV2004_E12_e3">
<algne id="EV2004_E12_e3_a1">
Nii otsustas Evi sünnitada last võõras kohas, kus mittekeegi ei tunne teda.
</algne>
<parandus id="EV2004_E12_e3_p1">
Nii otsustas Evi sünnitada lapse võõras kohas, kus mitte keegi ei tunne teda.
</parandus>
<kommentaar id="EV2004_E12_e3_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus id="EV2004_E12_e4">
<algne id="EV2004_E12_e4_a1">
Ta oli ainuke inimene, kes käia lauluproovil, kuigi tal polnud üldse lauluhäält.
</algne>
<parandus id="EV2004_E12_e4_p1">
Ta oli ainuke inimene, kes käis lauluproovis, kuigi tal polnud üldse lauluhäält.
</parandus>
<kommentaar id="EV2004_E12_e4_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
</tekst>
</dokument>
\ No newline at end of file
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<dokument id="EV2004_E12a">
<taustainfo>
<tyyp> kirjand </tyyp>
<autor>
<id> E12a </id>
<emakeel> vene </emakeel> <tase> kesk </tase> <kommentaar> </kommentaar>
</autor>
<parandaja>
<nimi>Elle Vaimann</nimi>
<emakeel>eesti</emakeel> <kommentaar/>
</parandaja>
</taustainfo>
<tekst>
<eksimus id="EV2004_E12a_e1">
<algne id="EV2004_E12a_e1_a1">
Hariduse saamine muutus üha olulisemaks meie elus.
</algne>
<parandus id="EV2004_E12a_e1_p1">
Hariduse saamine on muutunud meie elus üha olulisemaks.
</parandus>
<kommentaar id="EV2004_E12a_e1_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus id="EV2004_E12a_e2">
<algne id="EV2004_E12a_e2_a1">
Juba lapsepõlvest lapsed on sunnitud võistlema, sooritades eksamid inglise keeles ja matemaatikas, et kõige prestiižikamasse kooli sisse astuda.
</algne>
<parandus id="EV2004_E12a_e2_p1">
Juba lapsepõlvest saadik on lapsed sunnitud võistlema, sooritades eksameid inglise keeles ja matemaatikas, et kõige prestiižikamasse kooli sisse saada.
</parandus>
<kommentaar id="EV2004_E12a_e2_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus id="EV2004_E12a_e3">
<algne id="EV2004_E12a_e3_a1">
Haritud olla, minu pilgu läbi, tähendab seda, et inimene peab ennast täiendama kogu oma elu jooksul. Nimelt lugeda mitte ainult ilukirjandust, kuid ka teaduslikke töid, uurimusi, olla pädev paljudes asjades.
</algne>
<parandus id="EV2004_E12a_e3_p1">
Haritud olla tähendab minu arvates seda, et inimene peab ennast täiendama kogu oma elu jooksul. Nimelt lugema mitte ainult ilukirjandust, vaid ka teaduslikke töid ja uurimusi, olema pädev paljudes asjades.
</parandus>
<kommentaar id="EV2004_E12a_e3_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus id="EV2004_E12a_e4">
<algne id="EV2004_E12a_e4_a1">
Tema peab kõiges eeskujuks olema: käitumises, riides ja isegi käekirjas.
</algne>
<parandus id="EV2004_E12a_e4_p1">
Ta peab kõiges eeskujuks olema: käitumises, riietuses ja isegi käekirjas.
</parandus>
<kommentaar id="EV2004_E12a_e4_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
</tekst>
</dokument>
\ No newline at end of file
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<dokument id="EV2004_E13">
<taustainfo>
<tyyp> kirjand </tyyp>
<autor>
<id> E13 </id>
<emakeel> vene </emakeel> <tase> kesk </tase> <kommentaar> </kommentaar>
</autor>
<parandaja>
<nimi>Elle Vaimann</nimi>
<emakeel>eesti</emakeel> <kommentaar/>
</parandaja>
</taustainfo>
<tekst>
<eksimus id="EV2004_E13_e1">
<algne id="EV2004_E13_e1_a1">
Muidugi kui võtta asi majanduslikust vaatevinklist lähtudes, siis võib Eestist väga pikalt kirjutada. Kohe hakkab mingi pessimistlik tuju.
</algne>
<parandus id="EV2004_E13_e1_p1">
Muidugi kui vaadata asja majanduslikust vaatevinklist, siis võib Eestist väga pikalt kirjutada. Kohe läheb meel kurvaks.
</parandus>
<kommentaar id="EV2004_E13_e1_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus id="EV2004_E13_e2">
<algne id="EV2004_E13_e2_a1">
Inimesel, kellel on lemmiktöö olemas, võib, minu arvates, olla õnnelik nii Eestis kui ka mujal.
</algne>
<parandus id="EV2004_E13_e2_p1">
Inimene, kellel on oma lemmiktöö olemas, võib minu arvates olla õnnelik nii Eestis kui ka mujal.
</parandus>
<kommentaar id="EV2004_E13_e2_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus id="EV2004_E13_e3">
<algne id="EV2004_E13_e3_a1">
Eestimaa on just selline väike maakoht, millist ma kirjutasin teise küsimusele vastates.
</algne>
<parandus id="EV2004_E13_e3_p1">
Eestimaa on just selline väike maa, millisest ma kirjutasin teisele küsimusele vastates.
</parandus>
<kommentaar id="EV2004_E13_e3_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus id="EV2004_E13_e4">
<algne id="EV2004_E13_e4_a1">
Meie elus on mõtet ainult siis, kui me näeme ees mingit eesmärki.
</algne>
<parandus id="EV2004_E13_e4_p1">
Meie elul on mõtet ainult siis, kui meil on mingi eesmärk.
</parandus>
<kommentaar id="EV2004_E13_e4_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus id="EV2004_E13_e5">
<algne id="EV2004_E13_e5_a1">
Eestis on piisavalt neid, kes leidis oma õnne perekonnast.
</algne>
<parandus id="EV2004_E13_e5_p1">
Eestis on piisavalt neid, kes on leidnud oma õnne perekonnast.
</parandus>
<kommentaar id="EV2004_E13_e5_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus id="EV2004_E13_e6">
<algne id="EV2004_E13_e6_a1">
Nagu ma juba ütlesin, elu on kallis kingitus, mille eest peab alati hoolitseda. Peab mäletama, et teist elu ei tule, midagi paremat ei maksa oodata.
</algne>
<parandus id="EV2004_E13_e6_p1">
Nagu ma juba ütlesin, elu on kallis kingitus, mille eest peab alati hoolitsema. Ei tohi unustada, et teist elu ei tule, midagi paremat ei maksa oodata.
</parandus>
<kommentaar id="EV2004_E13_e6_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
</tekst>
</dokument>
\ No newline at end of file
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<dokument id="EV2004_E14">
<taustainfo>
<tyyp> vastused </tyyp>
<autor>
<id> E14 </id>
<emakeel> vene </emakeel> <tase> kesk </tase> <kommentaar> </kommentaar>
</autor>
<parandaja>
<nimi>Elle Vaimann</nimi>
<emakeel>eesti</emakeel> <kommentaar/>
</parandaja>
</taustainfo>
<tekst>
<eksimus id="EV2004_E14_e1">
<algne id="EV2004_E14_e1_a1">
Kõik tahavad olla õnnelikud, aga sellisel tumedal ajal tuleb unustada oma unistusi ja töötada, võidelda, et ellu jääda.
</algne>
<parandus id="EV2004_E14_e1_p1">
Kõik tahavad olla õnnelikud, aga sellisel raskel ajal tuleb unustada oma unistused ja töötada ning võidelda selleks, et ellu jääda.
</parandus>
<kommentaar id="EV2004_E14_e1_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus id="EV2004_E14_e2">
<algne id="EV2004_E14_e2_a1">
Aga takistusi elus on ikkagi rohkem, kui inimesel jõudu.
</algne>
<parandus id="EV2004_E14_e2_p1">
Aga takistusi on elus ikkagi rohkem kui inimesel jõudu.
</parandus>
<kommentaar id="EV2004_E14_e2_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus id="EV2004_E14_e3">
<algne id="EV2004_E14_e3_a1">
Kõik, mis oli varem ei eksisteeri. Sellest lihtsalt ei mäletata.
</algne>
<parandus id="EV2004_E14_e3_p1">
Kõik, mis oli varem, ei eksisteeri enam. Seda lihtsalt ei mäletata.
</parandus>
<kommentaar id="EV2004_E14_e3_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus id="EV2004_E14_e4">
<algne id="EV2004_E14_e4_a1">
Nagu igal pool, väikeses maakonnas on ka oma elamise eelised ja puudused olemas.
</algne>
<parandus id="EV2004_E14_e4_p1">
Nagu igal pool, on ka väikeses maakohas elamisel oma eelised ja puudused.
</parandus>
<kommentaar id="EV2004_E14_e4_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus id="EV2004_E14_e5">
<algne id="EV2004_E14_e5_a1">
Kui minu käest keegi küsiks, kas tahaksin mina elada väikeses maakonnas, siis ma pigem vastaksin, et tahan.
</algne>
<parandus id="EV2004_E14_e5_p1">
Kui minu käest keegi küsiks, kas ma tahaksin elada väikeses maakohas, siis ma vastaksin pigem, et tahan.
</parandus>
<kommentaar id="EV2004_E14_e5_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus id="EV2004_E14_e6">
<algne id="EV2004_E14_e6_a1">
Linnas õhk on saastatud, puid on väga vähe.
</algne>
<parandus id="EV2004_E14_e6_p1">
Linnas on õhk saastatud, puid on väga vähe.
</parandus>
<kommentaar id="EV2004_E14_e6_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus id="EV2004_E14_e7">
<algne id="EV2004_E14_e7_a1">
Mis puutub väikeses maakohas elamise puudustest, siis võiksin öelda, et elutingimused võivad olla halvad.
</algne>
<parandus id="EV2004_E14_e7_p1">
Mis puutub väikeses maakohas elamise puudustesse, siis võiksin öelda, et elamistingimused võivad seal olla halvad.
</parandus>
<kommentaar id="EV2004_E14_e7_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus id="EV2004_E14_e8">
<algne id="EV2004_E14_e8_a1">
Hiljem mõistsin, et ta on aus, kõlblik ja lahke inimene.
</algne>
<parandus id="EV2004_E14_e8_p1">
Hiljem mõistsin, et ta on aus, kõlbeline ja lahke inimene.
</parandus>
<kommentaar id="EV2004_E14_e8_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus id="EV2004_E14_e9">
<algne id="EV2004_E14_e9_a1">
Aga ei saa andestada naisele, kes jättis oma vastusündinud lapse haiglasse või riigile! Isegi siis, kui hiljem see naine kahetseb seda.
</algne>
<parandus id="EV2004_E14_e9_p1">