Commit 49fd5308 authored by rabauti's avatar rabauti
Browse files

lisatud puuduvad <kommentaar> märgendid

parent 4cfc1611
...@@ -34,6 +34,8 @@ Lilian ei tea veel täpselt, mida ta elust tahab, tema maailmavaaded ei ole veel ...@@ -34,6 +34,8 @@ Lilian ei tea veel täpselt, mida ta elust tahab, tema maailmavaaded ei ole veel
<parandus id="RP2004_C41_e0002_p1"> <parandus id="RP2004_C41_e0002_p1">
Lilian ei tea veel täpselt, mida ta elust tahab, tema maailmavaade ei ole veel välja kujunenud, see sõltub teiste inimeste käitumisest. Lilian ei tea veel täpselt, mida ta elust tahab, tema maailmavaade ei ole veel välja kujunenud, see sõltub teiste inimeste käitumisest.
</parandus> </parandus>
<kommentaar id="RP2004_C41_e0002_k1">
</kommentaar>
</eksimus> </eksimus>
<eksimus id="RP2004_C41_e0003"> <eksimus id="RP2004_C41_e0003">
...@@ -43,6 +45,8 @@ Kui viiendas klassis hakkas talle ajaloo õpetaja meeldima, hakkas ta samal ajal ...@@ -43,6 +45,8 @@ Kui viiendas klassis hakkas talle ajaloo õpetaja meeldima, hakkas ta samal ajal
<parandus id="RP2004_C41_e0003_p1"> <parandus id="RP2004_C41_e0003_p1">
Kui viiendas klassis hakkas talle ajaloo õpetaja meeldima, hakkas ta samal ajal tundma ka huvi ajaloo vastu. Kui viiendas klassis hakkas talle ajaloo õpetaja meeldima, hakkas ta samal ajal tundma ka huvi ajaloo vastu.
</parandus> </parandus>
<kommentaar id="RP2004_C41_e0003_k1">
</kommentaar>
</eksimus> </eksimus>
<eksimus id="RP2004_C41_e0004"> <eksimus id="RP2004_C41_e0004">
...@@ -52,6 +56,8 @@ Võib-olla ikka ei ole see ainult Liliani karakteri erijoon, vaid tema ealistele ...@@ -52,6 +56,8 @@ Võib-olla ikka ei ole see ainult Liliani karakteri erijoon, vaid tema ealistele
<parandus id="RP2004_C41_e0004_p1"> <parandus id="RP2004_C41_e0004_p1">
Võib-olla see ei olegi ainult Liliani karakteri erijoon, vaid temaealistele inimestele tavaline asi. Võib-olla see ei olegi ainult Liliani karakteri erijoon, vaid temaealistele inimestele tavaline asi.
</parandus> </parandus>
<kommentaar id="RP2004_C41_e0004_k1">
</kommentaar>
</eksimus> </eksimus>
<eksimus id="RP2004_C41_e0005"> <eksimus id="RP2004_C41_e0005">
...@@ -61,6 +67,8 @@ Minu meelest, on Lilian omamoodi "filosoof", talle meeldib mõtelda ja arutleda ...@@ -61,6 +67,8 @@ Minu meelest, on Lilian omamoodi "filosoof", talle meeldib mõtelda ja arutleda
<parandus id="RP2004_C41_e0005_p1"> <parandus id="RP2004_C41_e0005_p1">
Minu meelest on Lilian omamoodi "filosoof", talle meeldib mõtelda ja arutleda ning tema vaated ja mõtted ajaloo ning kultuuri kohta on üsna huvitavad. Minu meelest on Lilian omamoodi "filosoof", talle meeldib mõtelda ja arutleda ning tema vaated ja mõtted ajaloo ning kultuuri kohta on üsna huvitavad.
</parandus> </parandus>
<kommentaar id="RP2004_C41_e0005_k1">
</kommentaar>
</eksimus> </eksimus>
<eksimus id="RP2004_C41_e0006"> <eksimus id="RP2004_C41_e0006">
...@@ -70,6 +78,8 @@ Minges mõttes aga on nad väga naiivsed, minu arvates juhtus see selleparast et ...@@ -70,6 +78,8 @@ Minges mõttes aga on nad väga naiivsed, minu arvates juhtus see selleparast et
<parandus id="RP2004_C41_e0006_p1"> <parandus id="RP2004_C41_e0006_p1">
Mingis mõttes on need aga väga naiivsed. Minu arvates on põhjus selles, et Lilian on maal üles kasvanud ning pole teistsugust maailma näinud. Mingis mõttes on need aga väga naiivsed. Minu arvates on põhjus selles, et Lilian on maal üles kasvanud ning pole teistsugust maailma näinud.
</parandus> </parandus>
<kommentaar id="RP2004_C41_e0006_k1">
</kommentaar>
</eksimus> </eksimus>
<eksimus id="RP2004_C41_e0007"> <eksimus id="RP2004_C41_e0007">
...@@ -79,6 +89,8 @@ Suureks üllatuseks oli arutluse kultuurist ning ajaloost jarel lugeda, et neiu ...@@ -79,6 +89,8 @@ Suureks üllatuseks oli arutluse kultuurist ning ajaloost jarel lugeda, et neiu
<parandus id="RP2004_C41_e0007_p1"> <parandus id="RP2004_C41_e0007_p1">
Suureks üllatuseks oli kultuuri- ning ajalooteemalise arutluse järel lugeda, et neiu tahab leida noormeest, kes juhiks autot, hoiaks edaspidi korras elumaja ning suvilat jne. Suureks üllatuseks oli kultuuri- ning ajalooteemalise arutluse järel lugeda, et neiu tahab leida noormeest, kes juhiks autot, hoiaks edaspidi korras elumaja ning suvilat jne.
</parandus> </parandus>
<kommentaar id="RP2004_C41_e0007_k1">
</kommentaar>
</eksimus> </eksimus>
<eksimus id="RP2004_C41_e0008"> <eksimus id="RP2004_C41_e0008">
...@@ -88,6 +100,8 @@ Suureks üllatuseks oli kultuuri- ning ajalooteemalise arutluse järel lugeda, e ...@@ -88,6 +100,8 @@ Suureks üllatuseks oli kultuuri- ning ajalooteemalise arutluse järel lugeda, e
<parandus id="RP2004_C41_e0008_p1"> <parandus id="RP2004_C41_e0008_p1">
Õpetaja ütles talle ükskord: "Püüa kõigest väest, siis saad üle igast mäest." Õpetaja ütles talle ükskord: "Püüa kõigest väest, siis saad üle igast mäest."
</parandus> </parandus>
<kommentaar id="RP2004_C41_e0008_k1">
</kommentaar>
</eksimus> </eksimus>
<eksimus id="RP2004_C41_e0009"> <eksimus id="RP2004_C41_e0009">
...@@ -97,6 +111,8 @@ Need sõnad andsid tõuku ajaloo õppimiseks. ...@@ -97,6 +111,8 @@ Need sõnad andsid tõuku ajaloo õppimiseks.
<parandus id="RP2004_C41_e0009_p1"> <parandus id="RP2004_C41_e0009_p1">
Need sõnad andsid tõuke ajaloo õppimiseks. Need sõnad andsid tõuke ajaloo õppimiseks.
</parandus> </parandus>
<kommentaar id="RP2004_C41_e0009_k1">
</kommentaar>
</eksimus> </eksimus>
<eksimus id="RP2004_C41_e0010"> <eksimus id="RP2004_C41_e0010">
...@@ -106,6 +122,8 @@ Minu arvates on see lastele tavalik asi - kui neile meeldib õpetaja, meeldib ka ...@@ -106,6 +122,8 @@ Minu arvates on see lastele tavalik asi - kui neile meeldib õpetaja, meeldib ka
<parandus id="RP2004_C41_e0010_p1"> <parandus id="RP2004_C41_e0010_p1">
Minu arvates on see lastele tavaline asi - kui neile meeldib õpetaja, meeldib ka õppeaine, mida see õpetaja õpetab. Minu arvates on see lastele tavaline asi - kui neile meeldib õpetaja, meeldib ka õppeaine, mida see õpetaja õpetab.
</parandus> </parandus>
<kommentaar id="RP2004_C41_e0010_k1">
</kommentaar>
</eksimus> </eksimus>
<eksimus id="RP2004_C41_e0011"> <eksimus id="RP2004_C41_e0011">
...@@ -115,6 +133,8 @@ Minu arvates on see lastele tavaline asi - kui neile meeldib õpetaja, meeldib k ...@@ -115,6 +133,8 @@ Minu arvates on see lastele tavaline asi - kui neile meeldib õpetaja, meeldib k
<parandus id="RP2004_C41_e0011_p1"> <parandus id="RP2004_C41_e0011_p1">
Õpetajast sõltub väga palju, just tema äratab huvi ühe või teise aine vastu ning teeb nii, et lastel tekiks himu midagi õppida. Õpetajast sõltub väga palju, just tema äratab huvi ühe või teise aine vastu ning teeb nii, et lastel tekiks himu midagi õppida.
</parandus> </parandus>
<kommentaar id="RP2004_C41_e0011_k1">
</kommentaar>
</eksimus> </eksimus>
</tekst> </tekst>
</dokument> </dokument>
\ No newline at end of file
...@@ -23,6 +23,8 @@ Kaasaaegne televisioon pakkub inimestele erinevaid asju: ajaloolisi, kultuurilis ...@@ -23,6 +23,8 @@ Kaasaaegne televisioon pakkub inimestele erinevaid asju: ajaloolisi, kultuurilis
<parandus id="RP2004_C42_e0001_p1"> <parandus id="RP2004_C42_e0001_p1">
Kaasaegne televisioon pakub inimestele palju erinevaid asju: ajaloolisi ning kultuurilisi telesaateid, filme, seriaale, teatrietendusi ja palju muud. Kaasaegne televisioon pakub inimestele palju erinevaid asju: ajaloolisi ning kultuurilisi telesaateid, filme, seriaale, teatrietendusi ja palju muud.
</parandus> </parandus>
<kommentaar id="RP2004_C42_e0001_k1">
</kommentaar>
</eksimus> </eksimus>
<eksimus id="RP2004_C42_e0002"> <eksimus id="RP2004_C42_e0002">
...@@ -32,6 +34,8 @@ On olemas palju kanaale ning iga üks nendest püüab meelitada televaatajaid en ...@@ -32,6 +34,8 @@ On olemas palju kanaale ning iga üks nendest püüab meelitada televaatajaid en
<parandus id="RP2004_C42_e0002_p1"> <parandus id="RP2004_C42_e0002_p1">
On olemas palju kanaleid ning igaüks neist püüab televaatajaid enda juurde meelitada. On olemas palju kanaleid ning igaüks neist püüab televaatajaid enda juurde meelitada.
</parandus> </parandus>
<kommentaar id="RP2004_C42_e0002_k1">
</kommentaar>
</eksimus> </eksimus>
<eksimus id="RP2004_C42_e0003"> <eksimus id="RP2004_C42_e0003">
...@@ -41,6 +45,8 @@ Kuid ikka muutub meie televisioon iga aastaga rohkem ning rohkem "ajaveete" või ...@@ -41,6 +45,8 @@ Kuid ikka muutub meie televisioon iga aastaga rohkem ning rohkem "ajaveete" või
<parandus id="RP2004_C42_e0003_p1"> <parandus id="RP2004_C42_e0003_p1">
Kuid ikka muutub meie televisioon iga aastaga ikka rohkem ning rohkem ajaviitevõimaluseks. Kuid ikka muutub meie televisioon iga aastaga ikka rohkem ning rohkem ajaviitevõimaluseks.
</parandus> </parandus>
<kommentaar id="RP2004_C42_e0003_k1">
</kommentaar>
</eksimus> </eksimus>
<eksimus id="RP2004_C42_e0004"> <eksimus id="RP2004_C42_e0004">
...@@ -50,6 +56,8 @@ Seda võiks ka hästi aru saada. ...@@ -50,6 +56,8 @@ Seda võiks ka hästi aru saada.
<parandus id="RP2004_C42_e0004_p1"> <parandus id="RP2004_C42_e0004_p1">
Sellest võiks ka hästi aru saada. Sellest võiks ka hästi aru saada.
</parandus> </parandus>
<kommentaar id="RP2004_C42_e0004_k1">
</kommentaar>
</eksimus> </eksimus>
<eksimus id="RP2004_C42_e0005"> <eksimus id="RP2004_C42_e0005">
...@@ -59,6 +67,8 @@ Meie elu muutub ajaga raskemaks. Ta võtab inimest palju tervist ning närve. ...@@ -59,6 +67,8 @@ Meie elu muutub ajaga raskemaks. Ta võtab inimest palju tervist ning närve.
<parandus id="RP2004_C42_e0005_p1"> <parandus id="RP2004_C42_e0005_p1">
Meie elu muutub aja jooksul üha raskemaks. Ta võtab inimeselt palju tervist ning närve. Meie elu muutub aja jooksul üha raskemaks. Ta võtab inimeselt palju tervist ning närve.
</parandus> </parandus>
<kommentaar id="RP2004_C42_e0005_k1">
</kommentaar>
</eksimus> </eksimus>
<eksimus id="RP2004_C42_e0006"> <eksimus id="RP2004_C42_e0006">
...@@ -68,6 +78,8 @@ Kasvanud tööpuudus, inflatsioon, vähesed sotsiaalsed kindlustused - kõik see ...@@ -68,6 +78,8 @@ Kasvanud tööpuudus, inflatsioon, vähesed sotsiaalsed kindlustused - kõik see
<parandus id="RP2004_C42_e0006_p1"> <parandus id="RP2004_C42_e0006_p1">
Kasvanud tööpuudus, inflatsioon, vähesed sotsiaalsed tagatised - kõik see mõjutab inimest halvasti. Kasvanud tööpuudus, inflatsioon, vähesed sotsiaalsed tagatised - kõik see mõjutab inimest halvasti.
</parandus> </parandus>
<kommentaar id="RP2004_C42_e0006_k1">
</kommentaar>
</eksimus> </eksimus>
<eksimus id="RP2004_C42_e0007"> <eksimus id="RP2004_C42_e0007">
...@@ -77,6 +89,8 @@ Maailma valitseb üldine ebakindlustus, inimene ei tea, mis toimub homme ning ka ...@@ -77,6 +89,8 @@ Maailma valitseb üldine ebakindlustus, inimene ei tea, mis toimub homme ning ka
<parandus id="RP2004_C42_e0007_p1"> <parandus id="RP2004_C42_e0007_p1">
Maailmas valitseb üldine ebakindlus, inimene ei tea, mis toimub homme ning kas ta seda homset päeva üldse näeb. Maailmas valitseb üldine ebakindlus, inimene ei tea, mis toimub homme ning kas ta seda homset päeva üldse näeb.
</parandus> </parandus>
<kommentaar id="RP2004_C42_e0007_k1">
</kommentaar>
</eksimus> </eksimus>
<eksimus id="RP2004_C42_e0008"> <eksimus id="RP2004_C42_e0008">
...@@ -86,6 +100,8 @@ Särane ebakindlustuse tõttu otsivad inimesed midagi alatist, kindlat. ...@@ -86,6 +100,8 @@ Särane ebakindlustuse tõttu otsivad inimesed midagi alatist, kindlat.
<parandus id="RP2004_C42_e0008_p1"> <parandus id="RP2004_C42_e0008_p1">
Säärase ebakindluse tõttu otsivad inimesed midagi püsivat, kindlat. Säärase ebakindluse tõttu otsivad inimesed midagi püsivat, kindlat.
</parandus> </parandus>
<kommentaar id="RP2004_C42_e0008_k1">
</kommentaar>
</eksimus> </eksimus>
<eksimus id="RP2004_C42_e0009"> <eksimus id="RP2004_C42_e0009">
...@@ -95,6 +111,8 @@ Tihti leiavad nad seda televisioonist, mis pakkub suures hulgas filme ning seria ...@@ -95,6 +111,8 @@ Tihti leiavad nad seda televisioonist, mis pakkub suures hulgas filme ning seria
<parandus id="RP2004_C42_e0009_p1"> <parandus id="RP2004_C42_e0009_p1">
Tihti leiavad nad seda televisioonist, mis pakub suurel hulgal filme ning seriaale "heast elust". Tihti leiavad nad seda televisioonist, mis pakub suurel hulgal filme ning seriaale "heast elust".
</parandus> </parandus>
<kommentaar id="RP2004_C42_e0009_k1">
</kommentaar>
</eksimus> </eksimus>
<eksimus id="RP2004_C42_e0010"> <eksimus id="RP2004_C42_e0010">
...@@ -104,6 +122,8 @@ Lülitades teleri üles näeb inimene, et selle "igavese" "Santa-Barbara" "surem ...@@ -104,6 +122,8 @@ Lülitades teleri üles näeb inimene, et selle "igavese" "Santa-Barbara" "surem
<parandus id="RP2004_C42_e0010_p1"> <parandus id="RP2004_C42_e0010_p1">
Lülitades teleri sisse, näeb inimene, et selle igavese "Santa Barbara" "surematud" tegelased on jälle kõik oma raskused ületanud ning mõneks ajaks rahu ning õnne saavutanud. Lülitades teleri sisse, näeb inimene, et selle igavese "Santa Barbara" "surematud" tegelased on jälle kõik oma raskused ületanud ning mõneks ajaks rahu ning õnne saavutanud.
</parandus> </parandus>
<kommentaar id="RP2004_C42_e0010_k1">
</kommentaar>
</eksimus> </eksimus>
<eksimus id="RP2004_C42_e0011"> <eksimus id="RP2004_C42_e0011">
...@@ -113,6 +133,8 @@ See annab lootus, et ka siin, "tõelises" elus saab kõik korda. ...@@ -113,6 +133,8 @@ See annab lootus, et ka siin, "tõelises" elus saab kõik korda.
<parandus id="RP2004_C42_e0011_p1"> <parandus id="RP2004_C42_e0011_p1">
See annab lootuse, et ka siin, "tõelises" elus saab kõik korda. See annab lootuse, et ka siin, "tõelises" elus saab kõik korda.
</parandus> </parandus>
<kommentaar id="RP2004_C42_e0011_k1">
</kommentaar>
</eksimus> </eksimus>
<eksimus id="RP2004_C42_e0012"> <eksimus id="RP2004_C42_e0012">
...@@ -122,6 +144,8 @@ Juhtub ka nii, et võõraid probleeme jalgides unustavad inimesed hetkeks oma ra ...@@ -122,6 +144,8 @@ Juhtub ka nii, et võõraid probleeme jalgides unustavad inimesed hetkeks oma ra
<parandus id="RP2004_C42_e0012_p1"> <parandus id="RP2004_C42_e0012_p1">
Juhtub ka nii, et võõraid probleeme jälgides unustavad inimesed hetkeks oma raskused ja ebaõnnestumised. Juhtub ka nii, et võõraid probleeme jälgides unustavad inimesed hetkeks oma raskused ja ebaõnnestumised.
</parandus> </parandus>
<kommentaar id="RP2004_C42_e0012_k1">
</kommentaar>
</eksimus> </eksimus>
<eksimus id="RP2004_C42_e0013"> <eksimus id="RP2004_C42_e0013">
...@@ -134,6 +158,8 @@ Minu arvates ei saa olla halb kõik see, mis teeb inimesele rõõmu ning ei sega ...@@ -134,6 +158,8 @@ Minu arvates ei saa olla halb kõik see, mis teeb inimesele rõõmu ning ei sega
<parandus id="RP2004_C42_e0013_p2"> <parandus id="RP2004_C42_e0013_p2">
Kõik see, mis teeb inimestele rõõmu ega sega teisi, ei saa minu arvates halb olla. Kõik see, mis teeb inimestele rõõmu ega sega teisi, ei saa minu arvates halb olla.
</parandus> </parandus>
<kommentaar id="RP2004_C42_e0013_k1">
</kommentaar>
</eksimus> </eksimus>
<eksimus id="RP2004_C42_e0014"> <eksimus id="RP2004_C42_e0014">
...@@ -143,6 +169,8 @@ See on juba väga halb, aga kes teab, kuidas seda tendentsi tagasi pöörduda... ...@@ -143,6 +169,8 @@ See on juba väga halb, aga kes teab, kuidas seda tendentsi tagasi pöörduda...
<parandus id="RP2004_C42_e0014_p1"> <parandus id="RP2004_C42_e0014_p1">
See on juba väga halb, aga kes teab, kuidas seda tendentsi muuta... See on juba väga halb, aga kes teab, kuidas seda tendentsi muuta...
</parandus> </parandus>
<kommentaar id="RP2004_C42_e0014_k1">
</kommentaar>
</eksimus> </eksimus>
<eksimus id="RP2004_C42_e0015"> <eksimus id="RP2004_C42_e0015">
...@@ -152,6 +180,8 @@ Minu meelest on praegune televisioon samal ajal ka ajaraiskamine, sest meelelahu ...@@ -152,6 +180,8 @@ Minu meelest on praegune televisioon samal ajal ka ajaraiskamine, sest meelelahu
<parandus id="RP2004_C42_e0015_p1"> <parandus id="RP2004_C42_e0015_p1">
Minu meelest on praegune televisioon samal ajal ka ajaraiskamine, sest meelelahutus ja ajaraiskamine käivad praegu tihti käsikäes. Minu meelest on praegune televisioon samal ajal ka ajaraiskamine, sest meelelahutus ja ajaraiskamine käivad praegu tihti käsikäes.
</parandus> </parandus>
<kommentaar id="RP2004_C42_e0015_k1">
</kommentaar>
</eksimus> </eksimus>
<eksimus id="RP2004_C42_e0016"> <eksimus id="RP2004_C42_e0016">
...@@ -161,6 +191,8 @@ Minu elus oli ka niisugune ajajärks, kui televisioon võtas minult väga palju ...@@ -161,6 +191,8 @@ Minu elus oli ka niisugune ajajärks, kui televisioon võtas minult väga palju
<parandus id="RP2004_C42_e0016_p1"> <parandus id="RP2004_C42_e0016_p1">
Minu elus oli ka niisugune ajajärk, kui televisioon võttis minult väga palju aega. Minu elus oli ka niisugune ajajärk, kui televisioon võttis minult väga palju aega.
</parandus> </parandus>
<kommentaar id="RP2004_C42_e0016_k1">
</kommentaar>
</eksimus> </eksimus>
<eksimus id="RP2004_C42_e0017"> <eksimus id="RP2004_C42_e0017">
...@@ -170,6 +202,8 @@ Mina ise seda ei markanud ning olen alati imestunud miks vabaaega mul nii vähe ...@@ -170,6 +202,8 @@ Mina ise seda ei markanud ning olen alati imestunud miks vabaaega mul nii vähe
<parandus id="RP2004_C42_e0017_p1"> <parandus id="RP2004_C42_e0017_p1">
Mina ise seda ei märganud ning imestasin kogu aeg, miks mul nii vähe vaba aega oli. Mina ise seda ei märganud ning imestasin kogu aeg, miks mul nii vähe vaba aega oli.
</parandus> </parandus>
<kommentaar id="RP2004_C42_e0017_k1">
</kommentaar>
</eksimus> </eksimus>
<eksimus id="RP2004_C42_e0018"> <eksimus id="RP2004_C42_e0018">
...@@ -179,6 +213,8 @@ Selline "aega märkamatu söömine" on minu meelest televisiooni üks halvemates ...@@ -179,6 +213,8 @@ Selline "aega märkamatu söömine" on minu meelest televisiooni üks halvemates
<parandus id="RP2004_C42_e0018_p1"> <parandus id="RP2004_C42_e0018_p1">
Selline märkamatu "ajasöömine" on minu meelest üks televisiooni halvematest külgedest. Selline märkamatu "ajasöömine" on minu meelest üks televisiooni halvematest külgedest.
</parandus> </parandus>
<kommentaar id="RP2004_C42_e0018_k1">
</kommentaar>
</eksimus> </eksimus>
<eksimus id="RP2004_C42_e0019"> <eksimus id="RP2004_C42_e0019">
...@@ -188,6 +224,8 @@ Praegu ikka pakkub televisioon enesetäiendamise saateid vahemates kogudes kui n ...@@ -188,6 +224,8 @@ Praegu ikka pakkub televisioon enesetäiendamise saateid vahemates kogudes kui n
<parandus id="RP2004_C42_e0019_p1"> <parandus id="RP2004_C42_e0019_p1">
Praegu pakub televisioon siiski enesetäiendamiseks sobivaid saateid vähemal määral kui näiteks filme või seriaale, kuid nagu öeldakse, kes otsib, see leiab. Praegu pakub televisioon siiski enesetäiendamiseks sobivaid saateid vähemal määral kui näiteks filme või seriaale, kuid nagu öeldakse, kes otsib, see leiab.
</parandus> </parandus>
<kommentaar id="RP2004_C42_e0019_k1">
</kommentaar>
</eksimus> </eksimus>
<eksimus id="RP2004_C42_e0020"> <eksimus id="RP2004_C42_e0020">
...@@ -197,6 +235,8 @@ Kaasaaegsed lapsed vaatavad telerit mitu korda rohkem kui loevad raamatuid. ...@@ -197,6 +235,8 @@ Kaasaaegsed lapsed vaatavad telerit mitu korda rohkem kui loevad raamatuid.
<parandus id="RP2004_C42_e0020_p1"> <parandus id="RP2004_C42_e0020_p1">
Kaasaegsed lapsed vaatavad telerit mitu korda rohkem, kui loevad raamatuid. Kaasaegsed lapsed vaatavad telerit mitu korda rohkem, kui loevad raamatuid.
</parandus> </parandus>
<kommentaar id="RP2004_C42_e0020_k1">
</kommentaar>
</eksimus> </eksimus>
<eksimus id="RP2004_C42_e0021"> <eksimus id="RP2004_C42_e0021">
...@@ -206,6 +246,8 @@ Võib-olla ei saa ikka seda soovi praegu elule viida. ...@@ -206,6 +246,8 @@ Võib-olla ei saa ikka seda soovi praegu elule viida.
<parandus id="RP2004_C42_e0021_p1"> <parandus id="RP2004_C42_e0021_p1">
Võib-olla ei saa seda soovi siiski praegu ellu viia. Võib-olla ei saa seda soovi siiski praegu ellu viia.
</parandus> </parandus>
<kommentaar id="RP2004_C42_e0021_k1">
</kommentaar>
</eksimus> </eksimus>
</tekst> </tekst>
</dokument> </dokument>
\ No newline at end of file
...@@ -35,6 +35,8 @@ Lilian ei tea veel täpselt, mida ta elust tahab, tema maailmavaaded ei ole veel ...@@ -35,6 +35,8 @@ Lilian ei tea veel täpselt, mida ta elust tahab, tema maailmavaaded ei ole veel
<parandus> <parandus>
Lilian ei tea veel täpselt, mida ta elust tahab, tema maailmavaade ei ole veel välja kujunenud, see sõltub teiste inimeste käitumisest. Lilian ei tea veel täpselt, mida ta elust tahab, tema maailmavaade ei ole veel välja kujunenud, see sõltub teiste inimeste käitumisest.
</parandus> </parandus>
<kommentaar>
</kommentar>
</eksimus> </eksimus>
<eksimus> <eksimus>
...@@ -44,6 +46,8 @@ Kui viiendas klassis hakkas talle ajaloo õpetaja meeldima, hakkas ta samal ajal ...@@ -44,6 +46,8 @@ Kui viiendas klassis hakkas talle ajaloo õpetaja meeldima, hakkas ta samal ajal
<parandus> <parandus>
Kui viiendas klassis hakkas talle ajaloo õpetaja meeldima, hakkas ta samal ajal tundma ka huvi ajaloo vastu. Kui viiendas klassis hakkas talle ajaloo õpetaja meeldima, hakkas ta samal ajal tundma ka huvi ajaloo vastu.
</parandus> </parandus>
<kommentaar>
</kommentar>
</eksimus> </eksimus>
<eksimus> <eksimus>
...@@ -53,6 +57,8 @@ Võib-olla ikka ei ole see ainult Liliani karakteri erijoon, vaid tema ealistele ...@@ -53,6 +57,8 @@ Võib-olla ikka ei ole see ainult Liliani karakteri erijoon, vaid tema ealistele
<parandus> <parandus>
Võib-olla see ei olegi ainult Liliani karakteri erijoon, vaid temaealistele inimestele tavaline asi. Võib-olla see ei olegi ainult Liliani karakteri erijoon, vaid temaealistele inimestele tavaline asi.
</parandus> </parandus>
<kommentaar>
</kommentar>
</eksimus> </eksimus>
<eksimus> <eksimus>
...@@ -62,6 +68,8 @@ Minu meelest, on Lilian omamoodi "filosoof", talle meeldib mõtelda ja arutleda ...@@ -62,6 +68,8 @@ Minu meelest, on Lilian omamoodi "filosoof", talle meeldib mõtelda ja arutleda
<parandus> <parandus>
Minu meelest on Lilian omamoodi "filosoof", talle meeldib mõtelda ja arutleda ning tema vaated ja mõtted ajaloo ning kultuuri kohta on üsna huvitavad. Minu meelest on Lilian omamoodi "filosoof", talle meeldib mõtelda ja arutleda ning tema vaated ja mõtted ajaloo ning kultuuri kohta on üsna huvitavad.
</parandus> </parandus>
<kommentaar>
</kommentar>
</eksimus> </eksimus>
<eksimus> <eksimus>
...@@ -71,6 +79,8 @@ Minges mõttes aga on nad väga naiivsed, minu arvates juhtus see selleparast et ...@@ -71,6 +79,8 @@ Minges mõttes aga on nad väga naiivsed, minu arvates juhtus see selleparast et
<parandus> <parandus>
Mingis mõttes on need aga väga naiivsed. Minu arvates on põhjus selles, et Lilian on maal üles kasvanud ning pole teistsugust maailma näinud. Mingis mõttes on need aga väga naiivsed. Minu arvates on põhjus selles, et Lilian on maal üles kasvanud ning pole teistsugust maailma näinud.
</parandus> </parandus>
<kommentaar>
</kommentar>
</eksimus> </eksimus>
<eksimus> <eksimus>
...@@ -80,6 +90,8 @@ Suureks üllatuseks oli arutluse kultuurist ning ajaloost jarel lugeda, et neiu ...@@ -80,6 +90,8 @@ Suureks üllatuseks oli arutluse kultuurist ning ajaloost jarel lugeda, et neiu
<parandus> <parandus>
Suureks üllatuseks oli kultuuri- ning ajalooteemalise arutluse järel lugeda, et neiu tahab leida noormeest, kes juhiks autot, hoiaks edaspidi korras elumaja ning suvilat jne. Suureks üllatuseks oli kultuuri- ning ajalooteemalise arutluse järel lugeda, et neiu tahab leida noormeest, kes juhiks autot, hoiaks edaspidi korras elumaja ning suvilat jne.
</parandus> </parandus>
<kommentaar>
</kommentar>
</eksimus> </eksimus>
<eksimus> <eksimus>
...@@ -89,6 +101,8 @@ Suureks üllatuseks oli kultuuri- ning ajalooteemalise arutluse järel lugeda, e ...@@ -89,6 +101,8 @@ Suureks üllatuseks oli kultuuri- ning ajalooteemalise arutluse järel lugeda, e
<parandus> <parandus>
Õpetaja ütles talle ükskord: "Püüa kõigest väest, siis saad üle igast mäest." Õpetaja ütles talle ükskord: "Püüa kõigest väest, siis saad üle igast mäest."
</parandus> </parandus>
<kommentaar>
</kommentar>
</eksimus> </eksimus>
<eksimus> <eksimus>
...@@ -98,6 +112,8 @@ Need sõnad andsid tõuku ajaloo õppimiseks. ...@@ -98,6 +112,8 @@ Need sõnad andsid tõuku ajaloo õppimiseks.
<parandus> <parandus>
Need sõnad andsid tõuke ajaloo õppimiseks. Need sõnad andsid tõuke ajaloo õppimiseks.
</parandus> </parandus>
<kommentaar>
</kommentar>
</eksimus> </eksimus>
<eksimus> <eksimus>
...@@ -107,6 +123,8 @@ Minu arvates on see lastele tavalik asi - kui neile meeldib õpetaja, meeldib ka ...@@ -107,6 +123,8 @@ Minu arvates on see lastele tavalik asi - kui neile meeldib õpetaja, meeldib ka
<parandus> <parandus>
Minu arvates on see lastele tavaline asi - kui neile meeldib õpetaja, meeldib ka õppeaine, mida see õpetaja õpetab. Minu arvates on see lastele tavaline asi - kui neile meeldib õpetaja, meeldib ka õppeaine, mida see õpetaja õpetab.
</parandus> </parandus>
<kommentaar>
</kommentar>
</eksimus> </eksimus>
<eksimus> <eksimus>
...@@ -116,6 +134,8 @@ Minu arvates on see lastele tavaline asi - kui neile meeldib õpetaja, meeldib k ...@@ -116,6 +134,8 @@ Minu arvates on see lastele tavaline asi - kui neile meeldib õpetaja, meeldib k
<parandus> <parandus>
Õpetajast sõltub väga palju, just tema äratab huvi ühe või teise aine vastu ning teeb nii, et lastel tekiks himu midagi õppida. Õpetajast sõltub väga palju, just tema äratab huvi ühe või teise aine vastu ning teeb nii, et lastel tekiks himu midagi õppida.
</parandus> </parandus>
<kommentaar>
</kommentar>
</eksimus> </eksimus>
</tekst> </tekst>
</dokument> </dokument>
...@@ -24,6 +24,8 @@ Kaasaaegne televisioon pakkub inimestele erinevaid asju: ajaloolisi, kultuurilis ...@@ -24,6 +24,8 @@ Kaasaaegne televisioon pakkub inimestele erinevaid asju: ajaloolisi, kultuurilis
<parandus> <parandus>
Kaasaegne televisioon pakub inimestele palju erinevaid asju: ajaloolisi ning kultuurilisi telesaateid, filme, seriaale, teatrietendusi ja palju muud. Kaasaegne televisioon pakub inimestele palju erinevaid asju: ajaloolisi ning kultuurilisi telesaateid, filme, seriaale, teatrietendusi ja palju muud.
</parandus> </parandus>
<kommentaar>
</kommentar>
</eksimus> </eksimus>
<eksimus> <eksimus>
...@@ -33,6 +35,8 @@ On olemas palju kanaale ning iga üks nendest püüab meelitada televaatajaid en ...@@ -33,6 +35,8 @@ On olemas palju kanaale ning iga üks nendest püüab meelitada televaatajaid en
<parandus> <parandus>
On olemas palju kanaleid ning igaüks neist püüab televaatajaid enda juurde meelitada. On olemas palju kanaleid ning igaüks neist püüab televaatajaid enda juurde meelitada.
</parandus> </parandus>
<kommentaar>
</kommentar>
</eksimus> </eksimus>
<eksimus> <eksimus>
...@@ -42,6 +46,8 @@ Kuid ikka muutub meie televisioon iga aastaga rohkem ning rohkem "ajaveete" või ...@@ -42,6 +46,8 @@ Kuid ikka muutub meie televisioon iga aastaga rohkem ning rohkem "ajaveete" või
<parandus> <parandus>
Kuid ikka muutub meie televisioon iga aastaga ikka rohkem ning rohkem ajaviitevõimaluseks. Kuid ikka muutub meie televisioon iga aastaga ikka rohkem ning rohkem ajaviitevõimaluseks.
</parandus> </parandus>
<kommentaar>
</kommentar>
</eksimus> </eksimus>
<eksimus> <eksimus>
...@@ -51,6 +57,8 @@ Seda võiks ka hästi aru saada. ...@@ -51,6 +57,8 @@ Seda võiks ka hästi aru saada.
<parandus> <parandus>
Sellest võiks ka hästi aru saada. Sellest võiks ka hästi aru saada.
</parandus> </parandus>
<kommentaar>
</kommentar>
</eksimus> </eksimus>
<eksimus> <eksimus>
...@@ -60,6 +68,8 @@ Meie elu muutub ajaga raskemaks. Ta võtab inimest palju tervist ning närve. ...@@ -60,6 +68,8 @@ Meie elu muutub ajaga raskemaks. Ta võtab inimest palju tervist ning närve.
<parandus> <parandus>
Meie elu muutub aja jooksul üha raskemaks. Ta võtab inimeselt palju tervist ning närve. Meie elu muutub aja jooksul üha raskemaks. Ta võtab inimeselt palju tervist ning närve.
</parandus> </parandus>
<kommentaar>
</kommentar>
</eksimus> </eksimus>
<eksimus> <eksimus>
...@@ -69,6 +79,8 @@ Kasvanud tööpuudus, inflatsioon, vähesed sotsiaalsed kindlustused - kõik see ...@@ -69,6 +79,8 @@ Kasvanud tööpuudus, inflatsioon, vähesed sotsiaalsed kindlustused - kõik see
<parandus> <parandus>
Kasvanud tööpuudus, inflatsioon, vähesed sotsiaalsed tagatised - kõik see mõjutab inimest halvasti. Kasvanud tööpuudus, inflatsioon, vähesed sotsiaalsed tagatised - kõik see mõjutab inimest halvasti.
</parandus> </parandus>
<kommentaar>
</kommentar>
</eksimus> </eksimus>
<eksimus> <eksimus>
...@@ -78,6 +90,8 @@ Maailma valitseb üldine ebakindlustus, inimene ei tea, mis toimub homme ning ka ...@@ -78,6 +90,8 @@ Maailma valitseb üldine ebakindlustus, inimene ei tea, mis toimub homme ning ka
<parandus> <parandus>
Maailmas valitseb üldine ebakindlus, inimene ei tea, mis toimub homme ning kas ta seda homset päeva üldse näeb. Maailmas valitseb üldine ebakindlus, inimene ei tea, mis toimub homme ning kas ta seda homset päeva üldse näeb.
</parandus> </parandus>
<kommentaar>
</kommentar>
</eksimus> </eksimus>
<eksimus> <eksimus>
...@@ -87,6 +101,8 @@ Särane ebakindlustuse tõttu otsivad inimesed midagi alatist, kindlat. ...@@ -87,6 +101,8 @@ Särane ebakindlustuse tõttu otsivad inimesed midagi alatist, kindlat.
<parandus> <parandus>
Säärase ebakindluse tõttu otsivad inimesed midagi püsivat, kindlat. Säärase ebakindluse tõttu otsivad inimesed midagi püsivat, kindlat.
</parandus> </parandus>
<kommentaar>
</kommentar>
</eksimus> </eksimus>