Commit 49fd5308 authored by rabauti's avatar rabauti
Browse files

lisatud puuduvad <kommentaar> märgendid

parent 4cfc1611
......@@ -34,6 +34,8 @@ Lilian ei tea veel täpselt, mida ta elust tahab, tema maailmavaaded ei ole veel
<parandus id="RP2004_C41_e0002_p1">
Lilian ei tea veel täpselt, mida ta elust tahab, tema maailmavaade ei ole veel välja kujunenud, see sõltub teiste inimeste käitumisest.
</parandus>
<kommentaar id="RP2004_C41_e0002_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus id="RP2004_C41_e0003">
......@@ -43,6 +45,8 @@ Kui viiendas klassis hakkas talle ajaloo õpetaja meeldima, hakkas ta samal ajal
<parandus id="RP2004_C41_e0003_p1">
Kui viiendas klassis hakkas talle ajaloo õpetaja meeldima, hakkas ta samal ajal tundma ka huvi ajaloo vastu.
</parandus>
<kommentaar id="RP2004_C41_e0003_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus id="RP2004_C41_e0004">
......@@ -52,6 +56,8 @@ Võib-olla ikka ei ole see ainult Liliani karakteri erijoon, vaid tema ealistele
<parandus id="RP2004_C41_e0004_p1">
Võib-olla see ei olegi ainult Liliani karakteri erijoon, vaid temaealistele inimestele tavaline asi.
</parandus>
<kommentaar id="RP2004_C41_e0004_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus id="RP2004_C41_e0005">
......@@ -61,6 +67,8 @@ Minu meelest, on Lilian omamoodi "filosoof", talle meeldib mõtelda ja arutleda
<parandus id="RP2004_C41_e0005_p1">
Minu meelest on Lilian omamoodi "filosoof", talle meeldib mõtelda ja arutleda ning tema vaated ja mõtted ajaloo ning kultuuri kohta on üsna huvitavad.
</parandus>
<kommentaar id="RP2004_C41_e0005_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus id="RP2004_C41_e0006">
......@@ -70,6 +78,8 @@ Minges mõttes aga on nad väga naiivsed, minu arvates juhtus see selleparast et
<parandus id="RP2004_C41_e0006_p1">
Mingis mõttes on need aga väga naiivsed. Minu arvates on põhjus selles, et Lilian on maal üles kasvanud ning pole teistsugust maailma näinud.
</parandus>
<kommentaar id="RP2004_C41_e0006_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus id="RP2004_C41_e0007">
......@@ -79,6 +89,8 @@ Suureks üllatuseks oli arutluse kultuurist ning ajaloost jarel lugeda, et neiu
<parandus id="RP2004_C41_e0007_p1">
Suureks üllatuseks oli kultuuri- ning ajalooteemalise arutluse järel lugeda, et neiu tahab leida noormeest, kes juhiks autot, hoiaks edaspidi korras elumaja ning suvilat jne.
</parandus>
<kommentaar id="RP2004_C41_e0007_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus id="RP2004_C41_e0008">
......@@ -88,6 +100,8 @@ Suureks üllatuseks oli kultuuri- ning ajalooteemalise arutluse järel lugeda, e
<parandus id="RP2004_C41_e0008_p1">
Õpetaja ütles talle ükskord: "Püüa kõigest väest, siis saad üle igast mäest."
</parandus>
<kommentaar id="RP2004_C41_e0008_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus id="RP2004_C41_e0009">
......@@ -97,6 +111,8 @@ Need sõnad andsid tõuku ajaloo õppimiseks.
<parandus id="RP2004_C41_e0009_p1">
Need sõnad andsid tõuke ajaloo õppimiseks.
</parandus>
<kommentaar id="RP2004_C41_e0009_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus id="RP2004_C41_e0010">
......@@ -106,6 +122,8 @@ Minu arvates on see lastele tavalik asi - kui neile meeldib õpetaja, meeldib ka
<parandus id="RP2004_C41_e0010_p1">
Minu arvates on see lastele tavaline asi - kui neile meeldib õpetaja, meeldib ka õppeaine, mida see õpetaja õpetab.
</parandus>
<kommentaar id="RP2004_C41_e0010_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus id="RP2004_C41_e0011">
......@@ -115,6 +133,8 @@ Minu arvates on see lastele tavaline asi - kui neile meeldib õpetaja, meeldib k
<parandus id="RP2004_C41_e0011_p1">
Õpetajast sõltub väga palju, just tema äratab huvi ühe või teise aine vastu ning teeb nii, et lastel tekiks himu midagi õppida.
</parandus>
<kommentaar id="RP2004_C41_e0011_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
</tekst>
</dokument>
\ No newline at end of file
......@@ -23,6 +23,8 @@ Kaasaaegne televisioon pakkub inimestele erinevaid asju: ajaloolisi, kultuurilis
<parandus id="RP2004_C42_e0001_p1">
Kaasaegne televisioon pakub inimestele palju erinevaid asju: ajaloolisi ning kultuurilisi telesaateid, filme, seriaale, teatrietendusi ja palju muud.
</parandus>
<kommentaar id="RP2004_C42_e0001_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus id="RP2004_C42_e0002">
......@@ -32,6 +34,8 @@ On olemas palju kanaale ning iga üks nendest püüab meelitada televaatajaid en
<parandus id="RP2004_C42_e0002_p1">
On olemas palju kanaleid ning igaüks neist püüab televaatajaid enda juurde meelitada.
</parandus>
<kommentaar id="RP2004_C42_e0002_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus id="RP2004_C42_e0003">
......@@ -41,6 +45,8 @@ Kuid ikka muutub meie televisioon iga aastaga rohkem ning rohkem "ajaveete" või
<parandus id="RP2004_C42_e0003_p1">
Kuid ikka muutub meie televisioon iga aastaga ikka rohkem ning rohkem ajaviitevõimaluseks.
</parandus>
<kommentaar id="RP2004_C42_e0003_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus id="RP2004_C42_e0004">
......@@ -50,6 +56,8 @@ Seda võiks ka hästi aru saada.
<parandus id="RP2004_C42_e0004_p1">
Sellest võiks ka hästi aru saada.
</parandus>
<kommentaar id="RP2004_C42_e0004_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus id="RP2004_C42_e0005">
......@@ -59,6 +67,8 @@ Meie elu muutub ajaga raskemaks. Ta võtab inimest palju tervist ning närve.
<parandus id="RP2004_C42_e0005_p1">
Meie elu muutub aja jooksul üha raskemaks. Ta võtab inimeselt palju tervist ning närve.
</parandus>
<kommentaar id="RP2004_C42_e0005_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus id="RP2004_C42_e0006">
......@@ -68,6 +78,8 @@ Kasvanud tööpuudus, inflatsioon, vähesed sotsiaalsed kindlustused - kõik see
<parandus id="RP2004_C42_e0006_p1">
Kasvanud tööpuudus, inflatsioon, vähesed sotsiaalsed tagatised - kõik see mõjutab inimest halvasti.
</parandus>
<kommentaar id="RP2004_C42_e0006_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus id="RP2004_C42_e0007">
......@@ -77,6 +89,8 @@ Maailma valitseb üldine ebakindlustus, inimene ei tea, mis toimub homme ning ka
<parandus id="RP2004_C42_e0007_p1">
Maailmas valitseb üldine ebakindlus, inimene ei tea, mis toimub homme ning kas ta seda homset päeva üldse näeb.
</parandus>
<kommentaar id="RP2004_C42_e0007_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus id="RP2004_C42_e0008">
......@@ -86,6 +100,8 @@ Särane ebakindlustuse tõttu otsivad inimesed midagi alatist, kindlat.
<parandus id="RP2004_C42_e0008_p1">
Säärase ebakindluse tõttu otsivad inimesed midagi püsivat, kindlat.
</parandus>
<kommentaar id="RP2004_C42_e0008_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus id="RP2004_C42_e0009">
......@@ -95,6 +111,8 @@ Tihti leiavad nad seda televisioonist, mis pakkub suures hulgas filme ning seria
<parandus id="RP2004_C42_e0009_p1">
Tihti leiavad nad seda televisioonist, mis pakub suurel hulgal filme ning seriaale "heast elust".
</parandus>
<kommentaar id="RP2004_C42_e0009_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus id="RP2004_C42_e0010">
......@@ -104,6 +122,8 @@ Lülitades teleri üles näeb inimene, et selle "igavese" "Santa-Barbara" "surem
<parandus id="RP2004_C42_e0010_p1">
Lülitades teleri sisse, näeb inimene, et selle igavese "Santa Barbara" "surematud" tegelased on jälle kõik oma raskused ületanud ning mõneks ajaks rahu ning õnne saavutanud.
</parandus>
<kommentaar id="RP2004_C42_e0010_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus id="RP2004_C42_e0011">
......@@ -113,6 +133,8 @@ See annab lootus, et ka siin, "tõelises" elus saab kõik korda.
<parandus id="RP2004_C42_e0011_p1">
See annab lootuse, et ka siin, "tõelises" elus saab kõik korda.
</parandus>
<kommentaar id="RP2004_C42_e0011_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus id="RP2004_C42_e0012">
......@@ -122,6 +144,8 @@ Juhtub ka nii, et võõraid probleeme jalgides unustavad inimesed hetkeks oma ra
<parandus id="RP2004_C42_e0012_p1">
Juhtub ka nii, et võõraid probleeme jälgides unustavad inimesed hetkeks oma raskused ja ebaõnnestumised.
</parandus>
<kommentaar id="RP2004_C42_e0012_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus id="RP2004_C42_e0013">
......@@ -134,6 +158,8 @@ Minu arvates ei saa olla halb kõik see, mis teeb inimesele rõõmu ning ei sega
<parandus id="RP2004_C42_e0013_p2">
Kõik see, mis teeb inimestele rõõmu ega sega teisi, ei saa minu arvates halb olla.
</parandus>
<kommentaar id="RP2004_C42_e0013_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus id="RP2004_C42_e0014">
......@@ -143,6 +169,8 @@ See on juba väga halb, aga kes teab, kuidas seda tendentsi tagasi pöörduda...
<parandus id="RP2004_C42_e0014_p1">
See on juba väga halb, aga kes teab, kuidas seda tendentsi muuta...
</parandus>
<kommentaar id="RP2004_C42_e0014_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus id="RP2004_C42_e0015">
......@@ -152,6 +180,8 @@ Minu meelest on praegune televisioon samal ajal ka ajaraiskamine, sest meelelahu
<parandus id="RP2004_C42_e0015_p1">
Minu meelest on praegune televisioon samal ajal ka ajaraiskamine, sest meelelahutus ja ajaraiskamine käivad praegu tihti käsikäes.
</parandus>
<kommentaar id="RP2004_C42_e0015_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus id="RP2004_C42_e0016">
......@@ -161,6 +191,8 @@ Minu elus oli ka niisugune ajajärks, kui televisioon võtas minult väga palju
<parandus id="RP2004_C42_e0016_p1">
Minu elus oli ka niisugune ajajärk, kui televisioon võttis minult väga palju aega.
</parandus>
<kommentaar id="RP2004_C42_e0016_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus id="RP2004_C42_e0017">
......@@ -170,6 +202,8 @@ Mina ise seda ei markanud ning olen alati imestunud miks vabaaega mul nii vähe
<parandus id="RP2004_C42_e0017_p1">
Mina ise seda ei märganud ning imestasin kogu aeg, miks mul nii vähe vaba aega oli.
</parandus>
<kommentaar id="RP2004_C42_e0017_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus id="RP2004_C42_e0018">
......@@ -179,6 +213,8 @@ Selline "aega märkamatu söömine" on minu meelest televisiooni üks halvemates
<parandus id="RP2004_C42_e0018_p1">
Selline märkamatu "ajasöömine" on minu meelest üks televisiooni halvematest külgedest.
</parandus>
<kommentaar id="RP2004_C42_e0018_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus id="RP2004_C42_e0019">
......@@ -188,6 +224,8 @@ Praegu ikka pakkub televisioon enesetäiendamise saateid vahemates kogudes kui n
<parandus id="RP2004_C42_e0019_p1">
Praegu pakub televisioon siiski enesetäiendamiseks sobivaid saateid vähemal määral kui näiteks filme või seriaale, kuid nagu öeldakse, kes otsib, see leiab.
</parandus>
<kommentaar id="RP2004_C42_e0019_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus id="RP2004_C42_e0020">
......@@ -197,6 +235,8 @@ Kaasaaegsed lapsed vaatavad telerit mitu korda rohkem kui loevad raamatuid.
<parandus id="RP2004_C42_e0020_p1">
Kaasaegsed lapsed vaatavad telerit mitu korda rohkem, kui loevad raamatuid.
</parandus>
<kommentaar id="RP2004_C42_e0020_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus id="RP2004_C42_e0021">
......@@ -206,6 +246,8 @@ Võib-olla ei saa ikka seda soovi praegu elule viida.
<parandus id="RP2004_C42_e0021_p1">
Võib-olla ei saa seda soovi siiski praegu ellu viia.
</parandus>
<kommentaar id="RP2004_C42_e0021_k1">
</kommentaar>
</eksimus>
</tekst>
</dokument>
\ No newline at end of file
......@@ -35,6 +35,8 @@ Lilian ei tea veel täpselt, mida ta elust tahab, tema maailmavaaded ei ole veel
<parandus>
Lilian ei tea veel täpselt, mida ta elust tahab, tema maailmavaade ei ole veel välja kujunenud, see sõltub teiste inimeste käitumisest.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentar>
</eksimus>
<eksimus>
......@@ -44,6 +46,8 @@ Kui viiendas klassis hakkas talle ajaloo õpetaja meeldima, hakkas ta samal ajal
<parandus>
Kui viiendas klassis hakkas talle ajaloo õpetaja meeldima, hakkas ta samal ajal tundma ka huvi ajaloo vastu.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentar>
</eksimus>
<eksimus>
......@@ -53,6 +57,8 @@ Võib-olla ikka ei ole see ainult Liliani karakteri erijoon, vaid tema ealistele
<parandus>
Võib-olla see ei olegi ainult Liliani karakteri erijoon, vaid temaealistele inimestele tavaline asi.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentar>
</eksimus>
<eksimus>
......@@ -62,6 +68,8 @@ Minu meelest, on Lilian omamoodi "filosoof", talle meeldib mõtelda ja arutleda
<parandus>
Minu meelest on Lilian omamoodi "filosoof", talle meeldib mõtelda ja arutleda ning tema vaated ja mõtted ajaloo ning kultuuri kohta on üsna huvitavad.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentar>
</eksimus>
<eksimus>
......@@ -71,6 +79,8 @@ Minges mõttes aga on nad väga naiivsed, minu arvates juhtus see selleparast et
<parandus>
Mingis mõttes on need aga väga naiivsed. Minu arvates on põhjus selles, et Lilian on maal üles kasvanud ning pole teistsugust maailma näinud.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentar>
</eksimus>
<eksimus>
......@@ -80,6 +90,8 @@ Suureks üllatuseks oli arutluse kultuurist ning ajaloost jarel lugeda, et neiu
<parandus>
Suureks üllatuseks oli kultuuri- ning ajalooteemalise arutluse järel lugeda, et neiu tahab leida noormeest, kes juhiks autot, hoiaks edaspidi korras elumaja ning suvilat jne.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentar>
</eksimus>
<eksimus>
......@@ -89,6 +101,8 @@ Suureks üllatuseks oli kultuuri- ning ajalooteemalise arutluse järel lugeda, e
<parandus>
Õpetaja ütles talle ükskord: "Püüa kõigest väest, siis saad üle igast mäest."
</parandus>
<kommentaar>
</kommentar>
</eksimus>
<eksimus>
......@@ -98,6 +112,8 @@ Need sõnad andsid tõuku ajaloo õppimiseks.
<parandus>
Need sõnad andsid tõuke ajaloo õppimiseks.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentar>
</eksimus>
<eksimus>
......@@ -107,6 +123,8 @@ Minu arvates on see lastele tavalik asi - kui neile meeldib õpetaja, meeldib ka
<parandus>
Minu arvates on see lastele tavaline asi - kui neile meeldib õpetaja, meeldib ka õppeaine, mida see õpetaja õpetab.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentar>
</eksimus>
<eksimus>
......@@ -116,6 +134,8 @@ Minu arvates on see lastele tavaline asi - kui neile meeldib õpetaja, meeldib k
<parandus>
Õpetajast sõltub väga palju, just tema äratab huvi ühe või teise aine vastu ning teeb nii, et lastel tekiks himu midagi õppida.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentar>
</eksimus>
</tekst>
</dokument>
......@@ -24,6 +24,8 @@ Kaasaaegne televisioon pakkub inimestele erinevaid asju: ajaloolisi, kultuurilis
<parandus>
Kaasaegne televisioon pakub inimestele palju erinevaid asju: ajaloolisi ning kultuurilisi telesaateid, filme, seriaale, teatrietendusi ja palju muud.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentar>
</eksimus>
<eksimus>
......@@ -33,6 +35,8 @@ On olemas palju kanaale ning iga üks nendest püüab meelitada televaatajaid en
<parandus>
On olemas palju kanaleid ning igaüks neist püüab televaatajaid enda juurde meelitada.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentar>
</eksimus>
<eksimus>
......@@ -42,6 +46,8 @@ Kuid ikka muutub meie televisioon iga aastaga rohkem ning rohkem "ajaveete" või
<parandus>
Kuid ikka muutub meie televisioon iga aastaga ikka rohkem ning rohkem ajaviitevõimaluseks.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentar>
</eksimus>
<eksimus>
......@@ -51,6 +57,8 @@ Seda võiks ka hästi aru saada.
<parandus>
Sellest võiks ka hästi aru saada.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentar>
</eksimus>
<eksimus>
......@@ -60,6 +68,8 @@ Meie elu muutub ajaga raskemaks. Ta võtab inimest palju tervist ning närve.
<parandus>
Meie elu muutub aja jooksul üha raskemaks. Ta võtab inimeselt palju tervist ning närve.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentar>
</eksimus>
<eksimus>
......@@ -69,6 +79,8 @@ Kasvanud tööpuudus, inflatsioon, vähesed sotsiaalsed kindlustused - kõik see
<parandus>
Kasvanud tööpuudus, inflatsioon, vähesed sotsiaalsed tagatised - kõik see mõjutab inimest halvasti.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentar>
</eksimus>
<eksimus>
......@@ -78,6 +90,8 @@ Maailma valitseb üldine ebakindlustus, inimene ei tea, mis toimub homme ning ka
<parandus>
Maailmas valitseb üldine ebakindlus, inimene ei tea, mis toimub homme ning kas ta seda homset päeva üldse näeb.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentar>
</eksimus>
<eksimus>
......@@ -87,6 +101,8 @@ Särane ebakindlustuse tõttu otsivad inimesed midagi alatist, kindlat.
<parandus>
Säärase ebakindluse tõttu otsivad inimesed midagi püsivat, kindlat.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentar>
</eksimus>
<eksimus>
......@@ -96,6 +112,8 @@ Tihti leiavad nad seda televisioonist, mis pakkub suures hulgas filme ning seria
<parandus>
Tihti leiavad nad seda televisioonist, mis pakub suurel hulgal filme ning seriaale "heast elust".
</parandus>
<kommentaar>
</kommentar>
</eksimus>
<eksimus>
......@@ -105,6 +123,8 @@ Lülitades teleri üles näeb inimene, et selle "igavese" "Santa-Barbara" "surem
<parandus>
Lülitades teleri sisse, näeb inimene, et selle igavese "Santa Barbara" "surematud" tegelased on jälle kõik oma raskused ületanud ning mõneks ajaks rahu ning õnne saavutanud.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentar>
</eksimus>
<eksimus>
......@@ -114,6 +134,8 @@ See annab lootus, et ka siin, "tõelises" elus saab kõik korda.
<parandus>
See annab lootuse, et ka siin, "tõelises" elus saab kõik korda.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentar>
</eksimus>
<eksimus>
......@@ -123,6 +145,8 @@ Juhtub ka nii, et võõraid probleeme jalgides unustavad inimesed hetkeks oma ra
<parandus>
Juhtub ka nii, et võõraid probleeme jälgides unustavad inimesed hetkeks oma raskused ja ebaõnnestumised.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentar>
</eksimus>
<eksimus>
......@@ -135,6 +159,8 @@ Minu arvates ei saa olla halb kõik see, mis teeb inimesele rõõmu ning ei sega
<parandus>
Kõik see, mis teeb inimestele rõõmu ega sega teisi, ei saa minu arvates halb olla.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentar>
</eksimus>
<eksimus>
......@@ -144,6 +170,8 @@ See on juba väga halb, aga kes teab, kuidas seda tendentsi tagasi pöörduda...
<parandus>
See on juba väga halb, aga kes teab, kuidas seda tendentsi muuta...
</parandus>
<kommentaar>
</kommentar>
</eksimus>
<eksimus>
......@@ -153,6 +181,8 @@ Minu meelest on praegune televisioon samal ajal ka ajaraiskamine, sest meelelahu
<parandus>
Minu meelest on praegune televisioon samal ajal ka ajaraiskamine, sest meelelahutus ja ajaraiskamine käivad praegu tihti käsikäes.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentar>
</eksimus>
<eksimus>
......@@ -162,6 +192,8 @@ Minu elus oli ka niisugune ajajärks, kui televisioon võtas minult väga palju
<parandus>
Minu elus oli ka niisugune ajajärk, kui televisioon võttis minult väga palju aega.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentar>
</eksimus>
<eksimus>
......@@ -171,6 +203,8 @@ Mina ise seda ei markanud ning olen alati imestunud miks vabaaega mul nii vähe
<parandus>
Mina ise seda ei märganud ning imestasin kogu aeg, miks mul nii vähe vaba aega oli.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentar>
</eksimus>
<eksimus>
......@@ -180,6 +214,8 @@ Selline "aega märkamatu söömine" on minu meelest televisiooni üks halvemates
<parandus>
Selline märkamatu "ajasöömine" on minu meelest üks televisiooni halvematest külgedest.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentar>
</eksimus>
<eksimus>
......@@ -189,6 +225,8 @@ Praegu ikka pakkub televisioon enesetäiendamise saateid vahemates kogudes kui n
<parandus>
Praegu pakub televisioon siiski enesetäiendamiseks sobivaid saateid vähemal määral kui näiteks filme või seriaale, kuid nagu öeldakse, kes otsib, see leiab.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentar>
</eksimus>
<eksimus>
......@@ -198,6 +236,8 @@ Kaasaaegsed lapsed vaatavad telerit mitu korda rohkem kui loevad raamatuid.
<parandus>
Kaasaegsed lapsed vaatavad telerit mitu korda rohkem, kui loevad raamatuid.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentar>
</eksimus>
<eksimus>
......@@ -207,6 +247,8 @@ Võib-olla ei saa ikka seda soovi praegu elule viida.
<parandus>
Võib-olla ei saa seda soovi siiski praegu ellu viia.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentar>
</eksimus>
</tekst>
</dokument>
......@@ -293,6 +293,11 @@ for folder in files:
errors[i] = errors[i].replace('__NL__', '\n')
if not '<kommentaar>' in errors[i]:
errors[i] += '\n<kommentaar>\n</kommentar>'
new_errors.append(errors[i])
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment