Commit 31787815 authored by Krista Liin's avatar Krista Liin
Browse files

Algfailid

parents
<taustainfo>
<tyyp> vastused </tyyp>
<autor>
<id> E1 </id>
<emakeel> vene </emakeel> <tase> kesk </tase> <kommentaar> </kommentaar>
</autor>
<parandaja>
<nimi>Elle Vaimann</nimi>
<emakeel>eesti</emakeel> <kommentaar></kommentaar>
</parandaja>
</taustainfo>
<tekst>
<eksimus>
<algne>
Seda videt on vga kerge phjendada: puud raagus, lpmatud vljad lumehange tis, loodus nis vlja elutuna.
</algne>
<parandus>
Seda videt on vga kerge phjendada: puud on raagus, lpmatud vljad lumehangi tis, loodus nib elutuna.
</parandus>
<parandus>
Seda videt on vga kerge phjendada: puud on raagus, lpmatud vljad lumehangesid tis, loodus nib olevat elutu.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus>
<algne>
Ma arvan, et vikeses maakohas elamise puudusi on rohkem, kui eelisi. Eelistusteks on vaikus ja looduse rohkus.
</algne>
<parandus>
Ma arvan, et vikese maakohas elamisel on puudusi rohkem kui eeliseid. Eelisteks on vaikus ja mbritsev loodus.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus>
<algne>
Muidugi on poliitilisi ja majanduslike raskusi, kuid ldjoontes on siin hea elada.
</algne>
<parandus>
Muidugi on poliitilisi ja majanduslikke raskusi, kuid ldjoontes on siin hea elada.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus>
<algne>
Haritute inimeste seas on alati meeldiv elada.
</algne>
<parandus>
Haritud inimeste seas on alati meeldiv elada.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus>
<algne>
Vga kahju, et viimaste aastate jooksul on ka haridus rahaga sltuvuses.
</algne>
<parandus>
Vga kahju, et viimaste aastate jooksul on ka haridus muutund rahast sltuvaks.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus>
<algne>
Koolides on vrkeelte petamise tase vga tusnud.
</algne>
<parandus>
Koolides on vrkeelte petamise tase vga palju tusnud.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus>
<algne>
Kigil Eestimaa elanikel on siin elada hea, muidu nad oleksid oma kodupaika uue vastu vahetanud.
</algne>
<parandus>
Kigil Eestimaa elanikel on siin hea elada, muidu oleksid nad oma kodupaiga uue vastu vahetanud.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
<taustainfo>
<tyyp> kirjand </tyyp>
<autor>
<id> E10 </id>
<emakeel> soome </emakeel> <tase> mramata </tase> <kommentaar> </kommentaar>
</autor>
<parandaja>
<nimi>Elle Vaimann</nimi>
<emakeel>eesti</emakeel> <kommentaar></kommentaar>
</parandaja>
</taustainfo>
<tekst>
<eksimus>
<algne>
Ma usun, et novelli tegevus toimub umbes neljakmnendate aastate lpus vi viiekmnendate alguses. Usun nii selleprast, et novellis on mainitud hobused.
</algne>
<parandus>
Ma usun, et novelli tegevus toimub umbes neljakmnendate aastate lpus vi viiekmnendate alguses. Arvan nii selleprast, et novellis on mainitud hobuseid.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus>
<algne>
Tol ajal oli maal ldiselt kasutusel hobused.
</algne>
<parandus>
Tol ajal olid maal ldiselt kasutusel hobused.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus>
<algne>
Rgiti rajoonidest, tle suunamisest, kolhoosidest, sellest kuidas auto tuli kutsuda kolhoosist ja isetegevuse levaatusest; sellist sna ei oska seostada millegi muu ajaga.
</algne>
<parandus>
Rgiti rajoonidest, tle suunamisest, kolhoosidest, sellest, kuidas kolhoosist tuli auto kutsuda, ja isetegevuse levaatusest; sellist snavara ei oska seostada hegi muu ajaga.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus>
<algne>
Halvaks selle teeb see, et sellises olukorras on oma elu elamine vimatu, mingit privaatsust ei ole.
</algne>
<parandus>
Halb on see, et sellises olukorras on oma elu elamine vimatu, mingit privaatsust ei ole.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus>
<algne>
Mehele selgus Evi plaanid ja phjused, miks ta oli tulnud.
</algne>
<parandus>
Mehele said selgeks Evi plaanid ja phjused, miks ta oli tulnud.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus>
<algne>
Usun, et ta oli vihane ka enda peale ja selleprast, kik see kokku sai ta saatma Evi autost vlja.
</algne>
<parandus>
Usun, et ta oli vihane ka enda peale ja kik see kokku viis selleni, et ta saatis Evi autost vlja.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
<taustainfo>
<tyyp> kirjand </tyyp>
<autor>
<id> E10a </id>
<emakeel> soome </emakeel> <tase> mramata </tase> <kommentaar> </kommentaar>
</autor>
<parandaja>
<nimi>Elle Vaimann</nimi>
<emakeel>eesti</emakeel> <kommentaar></kommentaar>
</parandaja>
</taustainfo>
<tekst>
<eksimus>
<algne>
Leitakse raha ehitada nn eurovanglat, et vangidel oleksid paremad ja inimlikumad eluolud.
</algne>
<parandus>
Leitakse raha ehitada nn eurovanglat, et vangidel oleksid paremad ja inimlikumad tingimused.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus>
<algne>
Muidugi on nemad ka inimesed aga, kas on ige pidada nende heaolu thtsamaks kui vaesuses elava vanamemme?
</algne>
<parandus>
Muidugi on nemad ka inimesed, aga kas on ige pidada nende heaolu thtsamaks kui vaesuses elava vanamemme oma?
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus>
<algne>
Meldakse vist, et kui tuleb Euroopa Liit, saab elu kohe paremaks.
</algne>
<parandus>
Meldakse vist, et kui tuleb Euroopa Liit, lheb elu kohe paremaks.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus>
<algne>
Kige parem elu on muidugi nendel, kellel on vimalik need kaks hea elu retsepti histada.
</algne>
<parandus>
Kige parem elu on muidugi nendel, kellel on vimalik need kaks hea elu retsepti hendada.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
<taustainfo>
<tyyp> kirjand </tyyp>
<autor>
<id> E11 </id>
<emakeel> lti </emakeel> <tase> mramata </tase> <kommentaar> </kommentaar>
</autor>
<parandaja>
<nimi>Elle Vaimann</nimi>
<emakeel>eesti</emakeel> <kommentaar></kommentaar>
</parandaja>
</taustainfo>
<tekst>
<eksimus>
<algne>
Aastakmnendi suhtes vib muidugi eksida, aga siiski arvan, et see on olnud sna prast sda. Kuid samas ajal kui elujrk on juba paranenud.
</algne>
<parandus>
Aastakmnendi suhtes vib muidugi eksida, aga siiski arvan, et see oli sna varsti prast sda. Kuid samas ajal, kui elujrg oli juba paranenud.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus>
<algne>
Rohkem puuduseid peale anonmsuse puudumist ja ehk veidi igavat elu ma kll ei tea, ei ole vhemalt kogenud.
</algne>
<parandus>
Peale anonmsuse puudumise ja ehk veidi igava elu ma rohkem puudusi kll ei tea, ei ole vhemalt kogenud.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus>
<algne>
Minu arvates likooli haridus siiski mrab sna palju.
</algne>
<parandus>
Minu arvates, likooli haridus mrab siiski sna palju.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus>
<algne>
Pealegi nii huvitav ja ka raske on haritud inimeseks saamise protsess.
</algne>
<parandus>
Pealegi on haritud inimeseks saamise protsess nii huvitav ja samas ka raske.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus>
<algne>
Seega ma arvan, et olla haritud on ikka hea olla.
</algne>
<parandus>
Seega ma arvan, et on ikka hea olla haritud.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus>
<algne>
Ja mul on limalt hea meel, et aina rohkem inimesi vrtustavad haridust.
</algne>
<parandus>
Ja mul on limalt hea meel, et aina rohkem inimesi vrtustab haridust.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
<taustainfo>
<tyyp> vastused </tyyp>
<autor>
<id> E12 </id>
<emakeel> vene </emakeel> <tase> kesk </tase> <kommentaar> </kommentaar>
</autor>
<parandaja>
<nimi>Elle Vaimann</nimi>
<emakeel>eesti</emakeel> <kommentaar></kommentaar>
</parandaja>
</taustainfo>
<tekst>
<eksimus>
<algne>
Maainimesed on avalikumad, sbralikumad ja mingil mral naiivsemad kui linnas elavad inimesed.
</algne>
<parandus>
Maainimesed on avalamad, sbralikumad ja mingil mral naiivsemad kui linnas elavad inimesed.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus>
<algne>
Seal tunnevad inimesed teineteist ja aitavad alati oma spradel eluprobleemidega hakkama saada.
</algne>
<parandus>
Seal tunnevad inimesed ksteist ja aitavad alati oma spradel eluprobleemidega hakkama saada.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus>
<algne>
Nii otsustas Evi snnitada last vras kohas, kus mittekeegi ei tunne teda.
</algne>
<parandus>
Nii otsustas Evi snnitada lapse vras kohas, kus mitte keegi ei tunne teda.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus>
<algne>
Ta oli ainuke inimene, kes kia lauluproovil, kuigi tal polnud ldse lauluhlt.
</algne>
<parandus>
Ta oli ainuke inimene, kes kis lauluproovis, kuigi tal polnud ldse lauluhlt.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
<taustainfo>
<tyyp> kirjand </tyyp>
<autor>
<id> E12a </id>
<emakeel> vene </emakeel> <tase> kesk </tase> <kommentaar> </kommentaar>
</autor>
<parandaja>
<nimi>Elle Vaimann</nimi>
<emakeel>eesti</emakeel> <kommentaar></kommentaar>
</parandaja>
</taustainfo>
<tekst>
<eksimus>
<algne>
Hariduse saamine muutus ha olulisemaks meie elus.
</algne>
<parandus>
Hariduse saamine on muutunud meie elus ha olulisemaks.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus>
<algne>
Juba lapseplvest lapsed on sunnitud vistlema, sooritades eksamid inglise keeles ja matemaatikas, et kige prestiiikamasse kooli sisse astuda.
</algne>
<parandus>
Juba lapseplvest saadik on lapsed sunnitud vistlema, sooritades eksameid inglise keeles ja matemaatikas, et kige prestiiikamasse kooli sisse saada.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus>
<algne>
Haritud olla, minu pilgu lbi, thendab seda, et inimene peab ennast tiendama kogu oma elu jooksul. Nimelt lugeda mitte ainult ilukirjandust, kuid ka teaduslikke tid, uurimusi, olla pdev paljudes asjades.
</algne>
<parandus>
Haritud olla thendab minu arvates seda, et inimene peab ennast tiendama kogu oma elu jooksul. Nimelt lugema mitte ainult ilukirjandust, vaid ka teaduslikke tid ja uurimusi, olema pdev paljudes asjades.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus>
<algne>
Tema peab kiges eeskujuks olema: kitumises, riides ja isegi kekirjas.
</algne>
<parandus>
Ta peab kiges eeskujuks olema: kitumises, riietuses ja isegi kekirjas.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
<taustainfo>
<tyyp> kirjand </tyyp>
<autor>
<id> E13 </id>
<emakeel> vene </emakeel> <tase> kesk </tase> <kommentaar> </kommentaar>
</autor>
<parandaja>
<nimi>Elle Vaimann</nimi>
<emakeel>eesti</emakeel> <kommentaar></kommentaar>
</parandaja>
</taustainfo>
<tekst>
<eksimus>
<algne>
Muidugi kui vtta asi majanduslikust vaatevinklist lhtudes, siis vib Eestist vga pikalt kirjutada. Kohe hakkab mingi pessimistlik tuju.
</algne>
<parandus>
Muidugi kui vaadata asja majanduslikust vaatevinklist, siis vib Eestist vga pikalt kirjutada. Kohe lheb meel kurvaks.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus>
<algne>
Inimesel, kellel on lemmikt olemas, vib, minu arvates, olla nnelik nii Eestis kui ka mujal.
</algne>
<parandus>
Inimene, kellel on oma lemmikt olemas, vib minu arvates olla nnelik nii Eestis kui ka mujal.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus>
<algne>
Eestimaa on just selline vike maakoht, millist ma kirjutasin teise ksimusele vastates.
</algne>
<parandus>
Eestimaa on just selline vike maa, millisest ma kirjutasin teisele ksimusele vastates.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus>
<algne>
Meie elus on mtet ainult siis, kui me neme ees mingit eesmrki.
</algne>
<parandus>
Meie elul on mtet ainult siis, kui meil on mingi eesmrk.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus>
<algne>
Eestis on piisavalt neid, kes leidis oma nne perekonnast.
</algne>
<parandus>
Eestis on piisavalt neid, kes on leidnud oma nne perekonnast.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus>
<algne>
Nagu ma juba tlesin, elu on kallis kingitus, mille eest peab alati hoolitseda. Peab mletama, et teist elu ei tule, midagi paremat ei maksa oodata.
</algne>
<parandus>
Nagu ma juba tlesin, elu on kallis kingitus, mille eest peab alati hoolitsema. Ei tohi unustada, et teist elu ei tule, midagi paremat ei maksa oodata.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
<taustainfo>
<tyyp> vastused </tyyp>
<autor>
<id> E14 </id>
<emakeel> vene </emakeel> <tase> kesk </tase> <kommentaar> </kommentaar>
</autor>
<parandaja>
<nimi>Elle Vaimann</nimi>
<emakeel>eesti</emakeel> <kommentaar></kommentaar>
</parandaja>
</taustainfo>
<tekst>
<eksimus>
<algne>
Kik tahavad olla nnelikud, aga sellisel tumedal ajal tuleb unustada oma unistusi ja ttada, videlda, et ellu jda.
</algne>
<parandus>
Kik tahavad olla nnelikud, aga sellisel raskel ajal tuleb unustada oma unistused ja ttada ning videlda selleks, et ellu jda.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus>
<algne>
Aga takistusi elus on ikkagi rohkem, kui inimesel judu.
</algne>
<parandus>
Aga takistusi on elus ikkagi rohkem kui inimesel judu.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus>
<algne>
Kik, mis oli varem ei eksisteeri. Sellest lihtsalt ei mletata.
</algne>
<parandus>
Kik, mis oli varem, ei eksisteeri enam. Seda lihtsalt ei mletata.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus>
<algne>
Nagu igal pool, vikeses maakonnas on ka oma elamise eelised ja puudused olemas.
</algne>
<parandus>
Nagu igal pool, on ka vikeses maakohas elamisel oma eelised ja puudused.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus>
<algne>
Kui minu kest keegi ksiks, kas tahaksin mina elada vikeses maakonnas, siis ma pigem vastaksin, et tahan.
</algne>
<parandus>
Kui minu kest keegi ksiks, kas ma tahaksin elada vikeses maakohas, siis ma vastaksin pigem, et tahan.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus>
<algne>
Linnas hk on saastatud, puid on vga vhe.
</algne>
<parandus>
Linnas on hk saastatud, puid on vga vhe.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus>
<algne>
Mis puutub vikeses maakohas elamise puudustest, siis viksin elda, et elutingimused vivad olla halvad.
</algne>
<parandus>
Mis puutub vikeses maakohas elamise puudustesse, siis viksin elda, et elamistingimused vivad seal olla halvad.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus>
<algne>
Hiljem mistsin, et ta on aus, klblik ja lahke inimene.
</algne>
<parandus>
Hiljem mistsin, et ta on aus, klbeline ja lahke inimene.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus>
<algne>
Aga ei saa andestada naisele, kes jttis oma vastusndinud lapse haiglasse vi riigile! Isegi siis, kui hiljem see naine kahetseb seda.
</algne>
<parandus>
Aga ei saa andestada naisele, kes jtab oma vastsndinud lapse haiglasse vi riigile! Isegi siis, kui see naine hiljem kahetseb oma tegu.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
<eksimus>
<algne>
Mulle tundub, et Lui ikkagi armastab Evit. Kui Lui ei armastaks, siis ei jtnud ta naist mitte haiglas, vaid kusagil tee serval.
</algne>
<parandus>
Mulle tundub, et Lui ikkagi armastab Evit. Kui Lui ei armastaks, siis ei oleks ta jtnud naist mitte haiglasse, vaid kusagile tee servale.
</parandus>
<kommentaar>
</kommentaar>
</eksimus>
<taustainfo>
<tyyp> kirjand </tyyp>
<autor>
<id> E14a </id>
<emakeel> vene </emakeel> <tase> kesk </tase> <kommentaar> </kommentaar>
</autor>
<parandaja>
<nimi>Elle Vaimann</nimi>
<emakeel>eesti</emakeel> <kommentaar></kommentaar>
</parandaja>
</taustainfo>