G1.txt 11.7 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<dokument id="EV2006G_G1">
<taustainfo>
<tyyp> kirjand </tyyp>
<autor>
<id> G1 </id>
<emakeel> vene </emakeel> <tase> kesk </tase> <kommentaar> </kommentaar>
</autor>
<parandaja>
<nimi>Elle Vaimann</nimi>
<emakeel>eesti</emakeel> <kommentaar/>
</parandaja>
</taustainfo>
<tekst>

16
17
<eksimus id="EV2006G_G1_e0001">
<algne id="EV2006G_G1_e0001_a1">
18
19
Eesti on väike riik, aga vaatamata sellele siin on palju erinevaid rahvuseid. Mitte ainult eestlased, vaid ka venelased, soomlased, ukrainlased, lätlased, sakslased ja muud teised.
</algne>
20
<parandus id="EV2006G_G1_e0001_p1">
21
22
Eesti on väike riik, aga vaatamata sellele on siin palju erinevaid rahvuseid. Mitte ainult eestlasi, vaid ka venelasi, soomlasi, ukrainlasi, lätlasi, sakslasi ja paljusid teisi.
</parandus>
23
<kommentaar id="EV2006G_G1_e0001_k1">
24
25
26
</kommentaar>
</eksimus>

27
28
<eksimus id="EV2006G_G1_e0002">
<algne id="EV2006G_G1_e0002_a1">
29
30
Mulle tundub, et venelased moodustavad suurema osa mitte eestlastest.
</algne>
31
<parandus id="EV2006G_G1_e0002_p1">
32
33
Mulle tundub, et venelased moodustavad suurema osa mitte-eestlastest.
</parandus>
34
<kommentaar id="EV2006G_G1_e0002_k1">
35
36
37
</kommentaar>
</eksimus>

38
39
<eksimus id="EV2006G_G1_e0003">
<algne id="EV2006G_G1_e0003_a1">
40
41
Varem oli see osa veel suurem, aga Eesti iseseisvusesaamiseks keegi läks ära oma sugulaste juurde või teisesse riigisse.
</algne>
42
<parandus id="EV2006G_G1_e0003_p1">
43
44
Varem oli see osa veel suurem, aga pärast Eesti iseseisvumist läksid mõned ära oma sugulaste juurde või teise riiki.
</parandus>
45
<kommentaar id="EV2006G_G1_e0003_k1">
46
47
48
</kommentaar>
</eksimus>

49
50
<eksimus id="EV2006G_G1_e0004">
<algne id="EV2006G_G1_e0004_a1">
51
52
Enamik neist kartsid uusi seadusi, missugused võiksid diskrimineerida nende õigused või lihtsalt mõtlesid, et ei saanuksid ära õppida uut keelt.
</algne>
53
<parandus id="EV2006G_G1_e0004_p1">
54
55
Enamik neist kartis uusi seadusi, mis oleksid võinud neid diskrimineerida, või nad lihtsalt mõtlesid, et ei oleks uut keelt ära õppida suutnud.
</parandus>
56
<kommentaar id="EV2006G_G1_e0004_k1">
57
58
59
</kommentaar>
</eksimus>

60
61
<eksimus id="EV2006G_G1_e0005">
<algne id="EV2006G_G1_e0005_a1">
62
63
Omal ajal need probleemid olid peamised, aga nüüd minu meelest kõik muutus.
</algne>
64
<parandus id="EV2006G_G1_e0005_p1">
65
66
Omal ajal olid need probleemid peamised, aga nüüd on minu meelest kõik muutunud.
</parandus>
67
<kommentaar id="EV2006G_G1_e0005_k1">
68
69
70
</kommentaar>
</eksimus>

71
72
<eksimus id="EV2006G_G1_e0006">
<algne id="EV2006G_G1_e0006_a1">
73
74
Praeguses Eestis on hea elada kõikidele inimestele, kes pole laiskvorst.
</algne>
75
<parandus id="EV2006G_G1_e0006_p1">
76
77
Praeguses Eestis on hea elada kõikidel inimestel, kes pole laiskvorstid.
</parandus>
78
<kommentaar id="EV2006G_G1_e0006_k1">
79
80
81
</kommentaar>
</eksimus>

82
83
<eksimus id="EV2006G_G1_e0007">
<algne id="EV2006G_G1_e0007_a1">
84
85
Kui tahadki leida tööd, siis leiad. Kui tahadki õppida, siis õpid. Isegi kui pole raha, sest igal juhul võib võtta õppe laenu pangast.
</algne>
86
<parandus id="EV2006G_G1_e0007_p1">
87
88
Kui tahad leida tööd, siis leiadki. Kui tahad õppida, siis õpidki. Isegi kui pole raha, sest igal juhul võib võtta pangast õppelaenu.
</parandus>
89
<kommentaar id="EV2006G_G1_e0007_k1">
90
91
92
</kommentaar>
</eksimus>

93
94
<eksimus id="EV2006G_G1_e0008">
<algne id="EV2006G_G1_e0008_a1">
95
96
Kui tahad keele teada, siis on kursused.
</algne>
97
<parandus id="EV2006G_G1_e0008_p1">
98
99
Kui tahad keele osata, siis selleks on kursused.
</parandus>
100
<kommentaar id="EV2006G_G1_e0008_k1">
101
102
103
</kommentaar>
</eksimus>

104
105
<eksimus id="EV2006G_G1_e0009">
<algne id="EV2006G_G1_e0009_a1">
106
107
Eesti on arenev riik, seepärast kõik on inimese käes. Võimalused on ääretud.
</algne>
108
<parandus id="EV2006G_G1_e0009_p1">
109
110
Eesti on arenev riik, seepärast on kõik inimese enda kätes. Võimalused on ääretud.
</parandus>
111
<kommentaar id="EV2006G_G1_e0009_k1">
112
113
114
</kommentaar>
</eksimus>

115
116
<eksimus id="EV2006G_G1_e0010">
<algne id="EV2006G_G1_e0010_a1">
117
118
On teatud, et noored on riigi tulevik. Seega palju sõltub meist. Aga kes on need „me“?
</algne>
119
<parandus id="EV2006G_G1_e0010_p1">
120
121
On teada, et noored on riigi tulevik. Seega, palju sõltub meist endist. Aga kes on need „meie“?
</parandus>
122
<kommentaar id="EV2006G_G1_e0010_k1">
123
124
125
</kommentaar>
</eksimus>

126
127
<eksimus id="EV2006G_G1_e0011">
<algne id="EV2006G_G1_e0011_a1">
128
129
Nagu üleval on kirjutatud enamik mitte eestlastest venelased on.
</algne>
130
<parandus id="EV2006G_G1_e0011_p1">
131
132
Nagu eespool on kirjutatud - enamik mitte-eestlastest on venelased.
</parandus>
133
<kommentaar id="EV2006G_G1_e0011_k1">
134
135
136
</kommentaar>
</eksimus>

137
138
<eksimus id="EV2006G_G1_e0012">
<algne id="EV2006G_G1_e0012_a1">
139
140
Tahaksin võrrelda elavaid Eestis vene ja eesti noori, sest nendevahelised suhted on olulised.
</algne>
141
<parandus id="EV2006G_G1_e0012_p1">
142
143
Tahaksin võrrelda Eestis elavaid vene ja eesti noori, sest nendevahelised suhted on olulised.
</parandus>
144
<kommentaar id="EV2006G_G1_e0012_k1">
145
146
147
</kommentaar>
</eksimus>

148
149
<eksimus id="EV2006G_G1_e0013">
<algne id="EV2006G_G1_e0013_a1">
150
151
Kui nad on toredad, siis ei takista mitte midagi head tuleviku arenemist, pole mingit muret edasisest elust.
</algne>
152
<parandus id="EV2006G_G1_e0013_p1">
153
154
Kui nad on toredad, siis ei takista mitte miski head tulevikku, pole mingit muret edasise elu pärast.
</parandus>
155
<kommentaar id="EV2006G_G1_e0013_k1">
156
157
158
</kommentaar>
</eksimus>

159
160
<eksimus id="EV2006G_G1_e0014">
<algne id="EV2006G_G1_e0014_a1">
161
162
Et ära teada seda, tuleb kasuks leida sarnasused ja erinevused.
</algne>
163
<parandus id="EV2006G_G1_e0014_p1">
164
165
Et seda teada saada, on kasulik leida sarnasusi ja erinevusi.
</parandus>
166
<kommentaar id="EV2006G_G1_e0014_k1">
167
168
169
</kommentaar>
</eksimus>

170
171
<eksimus id="EV2006G_G1_e0015">
<algne id="EV2006G_G1_e0015_a1">
172
173
Ise olen venelane mina.
</algne>
174
<parandus id="EV2006G_G1_e0015_p1">
175
176
Ise olen ma venelane.
</parandus>
177
<kommentaar id="EV2006G_G1_e0015_k1">
178
179
180
</kommentaar>
</eksimus>

181
182
<eksimus id="EV2006G_G1_e0016">
<algne id="EV2006G_G1_e0016_a1">
183
184
Sündisin Eestis siin Kohtla-Järvel.
</algne>
185
<parandus id="EV2006G_G1_e0016_p1">
186
187
Sündisin Eestis, siin Kohtla-Järvel.
</parandus>
188
<kommentaar id="EV2006G_G1_e0016_k1">
189
190
191
</kommentaar>
</eksimus>

192
193
<eksimus id="EV2006G_G1_e0017">
<algne id="EV2006G_G1_e0017_a1">
194
195
Kõik mu sugulased on Venemaal isegi lähedased.
</algne>
196
<parandus id="EV2006G_G1_e0017_p1">
197
198
Kõik mu sugulased, isegi kõige lähedasemad, on Venemaal.
</parandus>
199
<kommentaar id="EV2006G_G1_e0017_k1">
200
201
202
</kommentaar>
</eksimus>

203
204
<eksimus id="EV2006G_G1_e0018">
<algne id="EV2006G_G1_e0018_a1">
205
206
Vaatamata sellele ei taha ma sinna elada minna, sest minu lapsepõlv oli Eestis.
</algne>
207
<parandus id="EV2006G_G1_e0018_p1">
208
209
Vaatamata sellele ei taha ma sinna elama minna, sest minu lapsepõlv möödus Eestis.
</parandus>
210
<kommentaar id="EV2006G_G1_e0018_k1">
211
212
213
</kommentaar>
</eksimus>

214
215
<eksimus id="EV2006G_G1_e0019">
<algne id="EV2006G_G1_e0019_a1">
216
217
Siin ma sain keskharidust ja nüüd õpin ülikoolis.
</algne>
218
<parandus id="EV2006G_G1_e0019_p1">
219
220
Siin ma sain keskhariduse ja nüüd õpin ülikoolis.
</parandus>
221
<kommentaar id="EV2006G_G1_e0019_k1">
222
223
224
</kommentaar>
</eksimus>

225
226
<eksimus id="EV2006G_G1_e0020">
<algne id="EV2006G_G1_e0020_a1">
227
228
Paistab, et on mul samasugused võimalused nagu eestlastel.
</algne>
229
<parandus id="EV2006G_G1_e0020_p1">
230
231
Paistab, et mul on samasugused võimalused nagu eestlastel.
</parandus>
232
<kommentaar id="EV2006G_G1_e0020_k1">
233
234
235
</kommentaar>
</eksimus>

236
237
<eksimus id="EV2006G_G1_e0021">
<algne id="EV2006G_G1_e0021_a1">
238
239
Ma ei tunne vahe eestlaste ja venelaste vahel.
</algne>
240
<parandus id="EV2006G_G1_e0021_p1">
241
242
Ma ei tunne vahet eestlaste ja venelaste vahel.
</parandus>
243
<kommentaar id="EV2006G_G1_e0021_k1">
244
245
246
</kommentaar>
</eksimus>

247
248
<eksimus id="EV2006G_G1_e0022">
<algne id="EV2006G_G1_e0022_a1">
249
250
Mis meid eristab, on ainult mentaliteet, aga nõnda ongi huvitavam.
</algne>
251
<parandus id="EV2006G_G1_e0022_p1">
252
</parandus>
253
<kommentaar id="EV2006G_G1_e0022_k1">
254
255
256
</kommentaar>
</eksimus>

257
258
<eksimus id="EV2006G_G1_e0023">
<algne id="EV2006G_G1_e0023_a1">
259
260
Sarnasuseid on palju.
</algne>
261
<parandus id="EV2006G_G1_e0023_p1">
262
263
Sarnasusi on palju.
</parandus>
264
<kommentaar id="EV2006G_G1_e0023_k1">
265
266
267
</kommentaar>
</eksimus>

268
269
<eksimus id="EV2006G_G1_e0024">
<algne id="EV2006G_G1_e0024_a1">
270
271
Tihti olin mitmesugustes poliitika foorumites, kus kohas emotsionaalselt ja energiliselt vaieldi nii eestlasi kui venelasi. Olime seal võrdsed. Kõik võiksid oma sihtkohta öelda.
</algne>
272
<parandus id="EV2006G_G1_e0024_p1">
273
274
Tihti olen olnud mitmesugustes poliitikafoorumites, kus emotsionaalselt ja energiliselt vaidlesid nii eestlased kui ka venelased. Olime seal võrdsed. Kõik võisid oma arvamuse öelda.
</parandus>
275
<kommentaar id="EV2006G_G1_e0024_k1">
276
277
278
</kommentaar>
</eksimus>

279
280
<eksimus id="EV2006G_G1_e0025">
<algne id="EV2006G_G1_e0025_a1">
281
282
Sarnaste mõtetega olid need, kes on ühest regioonist, aga pole rahvuse pärast.
</algne>
283
<parandus id="EV2006G_G1_e0025_p1">
284
285
Sarnaste mõtetega olid need, kes olid samast regioonist, aga mitte tingimata samast rahvusest.
</parandus>
286
<kommentaar id="EV2006G_G1_e0025_k1">
287
288
289
</kommentaar>
</eksimus>

290
291
<eksimus id="EV2006G_G1_e0026">
<algne id="EV2006G_G1_e0026_a1">
292
293
Eesti ja vene noored mõistavad, et on keeli õppida vaja, et on haridust saada vaja, et on tööd teha vaja.
</algne>
294
<parandus id="EV2006G_G1_e0026_p1">
295
296
Eesti ja vene noored mõistavad, et on vaja keeli õppida, on vaja haridust saada ja on vaja tööd teha.
</parandus>
297
<kommentaar id="EV2006G_G1_e0026_k1">
298
299
300
</kommentaar>
</eksimus>

301
302
<eksimus id="EV2006G_G1_e0027">
<algne id="EV2006G_G1_e0027_a1">
303
304
Ma ei ütle konkreetselt , missugused sarnasused meil on eestlastega, aga ütlen täpselt, et erinevuseid on vähem.
</algne>
305
<parandus id="EV2006G_G1_e0027_p1">
306
307
Ma ei oska konkreetselt öelda, missugused sarnasused meil eestlastega on, aga tean täpselt, et erinevusi on vähem.
</parandus>
308
<kommentaar id="EV2006G_G1_e0027_k1">
309
310
311
</kommentaar>
</eksimus>

312
313
<eksimus id="EV2006G_G1_e0028">
<algne id="EV2006G_G1_e0028_a1">
314
315
Jah, mõnikord võib eristada välimuse poolest, aga on samasugune lugu näiteks hispaanlase või ameeriklasega.
</algne>
316
<parandus id="EV2006G_G1_e0028_p1">
317
318
Jah, mõnikord võib meid eristada välimuse järgi, aga samasugune lugu on näiteks hispaanlase või ameeriklasega.
</parandus>
319
<kommentaar id="EV2006G_G1_e0028_k1">
320
321
322
</kommentaar>
</eksimus>

323
324
<eksimus id="EV2006G_G1_e0029">
<algne id="EV2006G_G1_e0029_a1">
325
326
Eristab meid ka aktsent.
</algne>
327
<parandus id="EV2006G_G1_e0029_p1">
328
329
Meid eristab ka aktsent.
</parandus>
330
<kommentaar id="EV2006G_G1_e0029_k1">
331
332
333
</kommentaar>
</eksimus>

334
335
<eksimus id="EV2006G_G1_e0030">
<algne id="EV2006G_G1_e0030_a1">
336
337
Kui venelane räägib eesti keeles, siis kohe näha, et ta on venelane.
</algne>
338
<parandus id="EV2006G_G1_e0030_p1">
339
340
Kui venelane räägib eesti keeles, siis on kohe näha, et ta on venelane.
</parandus>
341
<kommentaar id="EV2006G_G1_e0030_k1">
342
343
344
</kommentaar>
</eksimus>

345
346
<eksimus id="EV2006G_G1_e0031">
<algne id="EV2006G_G1_e0031_a1">
347
348
Minu arvates on aktsent füüsiline omadus, mis eristab.
</algne>
349
<parandus id="EV2006G_G1_e0031_p1">
350
351
Minu arvates on aktsent füüsiline omadus, mis eristab meid üksteisest.
</parandus>
352
<kommentaar id="EV2006G_G1_e0031_k1">
353
354
355
356
Poolik lause.
</kommentaar>
</eksimus>

357
358
<eksimus id="EV2006G_G1_e0032">
<algne id="EV2006G_G1_e0032_a1">
359
360
Parem oleks vaadelda moraalsed erinevused vene ja eesti noorte vahel, missugused vist puuduvad.
</algne>
361
<parandus id="EV2006G_G1_e0032_p1">
362
363
Parem oleks vaadelda vene ja eesti noorte moraalseid erinevusi, mis vist küll puuduvad.
</parandus>
364
<kommentaar id="EV2006G_G1_e0032_k1">
365
366
367
</kommentaar>
</eksimus>

368
369
<eksimus id="EV2006G_G1_e0033">
<algne id="EV2006G_G1_e0033_a1">
370
371
Tundub, et iga põlvkonna järgi see vahe kustutab rohkem ja rohkem.
</algne>
372
<parandus id="EV2006G_G1_e0033_p1">
373
374
Tundub, et iga põlvkonnaga see vahe üha rohkem ja rohkem väheneb.
</parandus>
375
<kommentaar id="EV2006G_G1_e0033_k1">
376
377
378
379
</kommentaar>
</eksimus>
</tekst>
</dokument>