liigitus2.py 24.8 KB
Newer Older
rabauti's avatar
rabauti committed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
#/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-


import os
import sys
import re
import difflib
import copy

from estnltk import Text
from difflib import Differ

#proovime mõned lihtsamad vead tuvastada
#Lähtefail ../korpus_tsv

#loeme kõik laused sisse, teeme dict

#item{'senetenceID'}['a'] = {'id': 'sentence'}
#item{'senetenceID'}['p'][0..n] = {'id': 'sentence'}originals 	= {} 
corrections 	= {} 

script_name = (os.path.realpath(__file__))
script_dir = os.path.dirname(script_name)

def intersection(lst1, lst2):
	if not lst1 or not len(lst1): return []
	if not lst2 or not len(lst2): return []
	return list(set(lst1) & set(lst2))


def get_data_from_ndiff(ndiff_list):
	added = []
	deleted = []
	added_pos = []
	deleted_pos = []
	line_nr_new = -1
	line_nr_old = -1
	for line in ndiff_list:
		token = line.rstrip()[2:]

		if line.startswith('-'):
			line_nr_old += 1
			deleted.append(token)
			deleted_pos.append(line_nr_old)
			continue
				
		if line.startswith('+'):
			line_nr_new += 1
			added.append(token)
			added_pos.append(line_nr_new)
			continue
		
		if line.startswith('?'): continue
		
		line_nr_old += 1
		line_nr_new += 1
	changed = True
	if not len(added_pos) and not len(deleted_pos):
		changed = False
	
		
	return ({'added':added , 'added_pos':added_pos, 'deleted':deleted, 'deleted_pos':deleted_pos, 'changed':changed, 'pos_intersection':sorted(intersection(added_pos,deleted_pos ))})


filename = script_dir +'/../korpus_tsv/korpus.tsv'
#outdir = script_dir +'/korpus_xml'

file_input = open(filename, 'r')for line in file_input:
	
	line = line.rstrip()
	line_arr = line.split('\t')
	
	if not len(line_arr) == 2:
		print ('ERROR :' , line)
		exit(1)
	
	uid = line_arr[0]
	text = line_arr[1]
	
	uid_arr = uid.split('_')
	uid_ending = uid_arr.pop()
	uid2 = '_'.join(uid_arr)
	el_type = uid_ending[0]
	
	if el_type == 'a':
		originals[uid2] = {'id': uid, 'text':text.strip()}
	
	if el_type == 'p':
		if not uid2 in corrections:
			corrections[uid2] = []
		corrections[uid2].append({'id': uid, 'text':text.strip()})

		
		

collected_flags = {}
#paranduste klassifitseerimine
errorDecriptions = {
	
	'tundmatu' : {'name':'Tundmatu', 'order':'1' } 
	, 'puudub' : {'name':'Parandus puudub', 'order':'1' } 
	, 'tühik' : {'name':'Tühik kirjavahemärgi ees v taga', 'order':'1' } 
	, 'punktuatsioon' : {'name':'Kirjavahemärk lisatud/eemaldatud', 'order':'1' } 
	, 'sõnadejärg' : {'name':'Sõnadejärjekord parandatud', 'order':'1' } 
	, 'sõnalisatud' : {'name':'Lisati puuduv sõna', 'order':'1' } 
	, 'sõnaeemaldatud' : {'name':'Kustutati sõna', 'order':'1' } 
}

# alustame parandustest
d = Differ()
d2 = difflib.HtmlDiff( tabsize=4, wrapcolumn=40 )

stats = {}
stats['total'] = 0
stats['lahendamata1'] = 0
stats['lahendamata2'] = 0
	
filename2 = 'tulemus/tundmatu.html'
file_out = open(filename2, 'w')

file_out.write( """<html> <meta charset="UTF-8"><head></head>
<style>
table  {
	margin-top: 50px;
	width: 1000px;
	border-collapse: collapse;
	}
table, th, td 
{
	border: 1px solid black;
	vertical-align:top;
	padding: 5px;
}
</style>
<body>
""") 

file_out.write( '<h1>%s</h1>' % ('Tuvastamata veaga'))

file_out.write( '<table style="padding:5px">')
linenr = 0
for uid in sorted(corrections.keys()):
	
	linenr +=1
rabauti's avatar
rabauti committed
154
	#if linenr > 1000: continue
rabauti's avatar
rabauti committed
155
156
157
	to_print = 0

	
rabauti's avatar
rabauti committed
158
	
rabauti's avatar
rabauti committed
159
160
161
	

	for (i, correction) in enumerate(corrections[uid]):
rabauti's avatar
rabauti committed
162
163
164
		
		correction_sets = []
		
rabauti's avatar
rabauti committed
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
		stats['total'] += 1
		flags = []
		
		text1 = Text(originals[uid]['text'])
		originals[uid]['tokenized'] = ' '.join(text1.word_texts)

		text2 = Text(correction['text'])
		#text2_words = text2.word_texts
		
		corrections[uid][i]['tokenized'] = ' '.join(text2.word_texts)
		ndiff_result = difflib.ndiff("\n".join(text1.word_texts).splitlines(1), "\n".join(text2.word_texts).splitlines(1))
		ndiff_result_list = list(ndiff_result)
		unified_diff_result = difflib.unified_diff("\n".join(text1.word_texts).splitlines(1), "\n".join(text2.word_texts).splitlines(1))

		html_diff_result = []
		for line in unified_diff_result:
			if line.startswith('-'):
				html_diff_result.append('<span style="color:red">%s</span>' % line)
			elif line.startswith('+'):
				html_diff_result.append('<span style="color:green">%s</span>' % line)
			elif line.startswith('?'):
				html_diff_result.append('<span style="color:gray">%s</span>' % line)
			else:
				html_diff_result.append('%s' % line)
		corrections[uid][i]['unified_diff_result'] = list(unified_diff_result)		
		corrections[uid][i]['html_diff_result'] = html_diff_result
		
		
		#algsed tööks vajalikud massiivid
		#text1
		#text2 
		
		#ndiff_result
		#unified_diff_result
		#et originaal säiliks töötame edasi koopiatega
		
		#finished
		
		finished = 0
		text1_copy = Text(originals[uid]['text'])
		text2_copy= Text(correction['text'])
		
		text1_lemmas = text1_copy.lemmas
		text2_lemmas = text2_copy.lemmas
		
		
		text1_word_texts = text1_copy.word_texts
		text2_word_texts = text2_copy.word_texts
		
		text1_postags = text1_copy.postags
		text2_postags = text2_copy.postags
	
		text1_forms = text1_copy.forms
		text2_forms = text2_copy.forms
	
	
		
		ndiff_result_list_copy = copy.copy(ndiff_result_list)
		
		added = []
		deleted = []
		
		added_pos = []
		deleted_pos = []
		
		
		
		
		# esiteks lihtne kontroll, et tokeniseerimata originaal ja tokeniseerimata parandus ei erine omavahel
		if originals[uid]['text'] == correction['text']:
			flags.append('puudub')
			finished = 1
		if not finished and originals[uid]['tokenized'] == correction['tokenized']:
			flags.append('tühik')
			finished = 1
		
		#vaatame, kas kirjavahemärkidega tehti midagi
		if not finished:
			ndiff_data = get_data_from_ndiff(ndiff_result_list_copy)
			added_pos = [text1_postags[index] for index in ndiff_data['deleted_pos']]
			deleted_pos = [text2_postags[index] for index in ndiff_data['added_pos']]
			
			added_pos_uniq = list(set([text1_postags[index] for index in ndiff_data['deleted_pos']]))
			deleted_pos_uniq = list(set([text2_postags[index] for index in ndiff_data['added_pos']]))
			
			#print ('added_pos_uniq', added_pos_uniq)
			#print ('deleted_pos_uniq', deleted_pos_uniq)
			rowsets = {}
			#muudatused on seatud ainult kirjavahemärkidega
			if ''.join(added_pos_uniq) in ['Z', ''] and ''.join(deleted_pos_uniq) in ['Z', '']:
				flags.append('punktuatsioon')
				#correction_sets.append( {'type':'punktuatsioon', 'added': ndiff_data['added'], 'deleted': ndiff_data['deleted'] })
				
				
				finished = 1
			#muudatused on ka kirjavahemärkidega
			elif 'Z' in added_pos + deleted_pos:
				flags.append('punktuatsioon')
				
				#teeme siin sellise sammu, kus eemaldame kõik kirjavahemärgid ja saame uuesti võrrelda
				for (ind, pos) in reversed(list( enumerate(text1_postags))):
					
					if pos == 'Z':
						text1_lemmas.pop(ind)
						text1_word_texts.pop(ind)
						text1_postags.pop(ind)
						text1_forms.pop(ind)
						
				removed = []
				for (ind, pos) in reversed(list( enumerate(text2_postags))):
					if pos == 'Z':
						text2_lemmas.pop(ind)
						text2_word_texts.pop(ind)
						text2_postags.pop(ind)
						text2_forms.pop(ind)
				
				new_ndiff_result = difflib.ndiff("\n".join(text1_word_texts).splitlines(1), "\n".join(text2_word_texts).splitlines(1))
				#print ("+++++++")
				#print ("".join(ndiff_result_list_copy))
				ndiff_result_list_copy = list(new_ndiff_result)
				if not len(ndiff_result_list_copy):
					finished = 1
				#print ("".join(ndiff_result_list_copy))
				
		if not finished:
			#sõnade järjekorra kontrollimine
			# kui sõna on lause alguses, siis võrdleme seda lowercase
			ndiff_data = get_data_from_ndiff(ndiff_result_list_copy)
			
			#keerame esimesed sõnad lowercase
			if 0 in ndiff_data['added_pos']:
				#print (ndiff_data['added'][0])
				ndiff_data['added'][0] = ndiff_data['added'][0].lower()
				#print (ndiff_data['added'][0])
				
			if 0 in ndiff_data['deleted_pos']:
				#print (ndiff_data['deleted'][0])
				ndiff_data['deleted'][0] = ndiff_data['deleted'][0].lower()
				#print (ndiff_data['deleted'][0])
rabauti's avatar
rabauti committed
304
			
rabauti's avatar
rabauti committed
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
			if (sorted(ndiff_data['added']) == sorted(ndiff_data['deleted'])):
				flags.append('sõnajärg')
				correction_sets.append( {'type':'sõnajärg', 'added': ndiff_data['added'], 'deleted': ndiff_data['deleted'] })
				
				finished = 1
				
			elif intersection(ndiff_data['added'], ndiff_data['deleted']):
				flags.append('sõnajärg')
				
				deleted_elements_ind = []
				added_elements_ind = []
				#kustutame ära need sõnad, mis vahetasid asukohta
				for token in intersection(ndiff_data['added'], ndiff_data['deleted']):
					#kustutame ainult esimese esinemise
					deleted_elements_ind.append(ndiff_data['deleted_pos'][ndiff_data['deleted'].index(token)])
					added_elements_ind.append(ndiff_data['added_pos'][ndiff_data['added'].index(token)])
rabauti's avatar
rabauti committed
321
322
				
				
rabauti's avatar
rabauti committed
323
					
rabauti's avatar
rabauti committed
324
				deleted_log = []
rabauti's avatar
rabauti committed
325
326
				for ind in reversed(sorted(deleted_elements_ind)):
					text1_lemmas.pop(ind)
rabauti's avatar
rabauti committed
327
					deleted_log.insert(0, text1_word_texts.pop(ind))
rabauti's avatar
rabauti committed
328
329
330
					text1_postags.pop(ind)
					text1_forms.pop(ind)

rabauti's avatar
rabauti committed
331
				added_log = []
rabauti's avatar
rabauti committed
332
333
				for ind in reversed(sorted(added_elements_ind)):
					text2_lemmas.pop(ind)
rabauti's avatar
rabauti committed
334
					added_log.insert(0, text2_word_texts.pop(ind))
rabauti's avatar
rabauti committed
335
336
337
					text2_postags.pop(ind)
					text2_forms.pop(ind)
			
rabauti's avatar
rabauti committed
338
				correction_sets.append( {'type':'sõnajärg', 'added': added_log, 'deleted': deleted_log })
rabauti's avatar
rabauti committed
339
				new_ndiff_result = difflib.ndiff("\n".join(text1_word_texts).splitlines(1), "\n".join(text2_word_texts).splitlines(1))
rabauti's avatar
rabauti committed
340
			
rabauti's avatar
rabauti committed
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
				#print ("+++++++")
				#print ("".join(ndiff_result_list_copy))
				ndiff_result_list_copy = list(new_ndiff_result)
				ndiff_data = get_data_from_ndiff(ndiff_result_list_copy)
				if not ndiff_data['changed']:
					finished = 1
				#print ("".join(ndiff_result_list_copy))
			
			
		if not finished:
			ndiff_data = get_data_from_ndiff(ndiff_result_list_copy)
			if not len(ndiff_data['added']):
				flags.append('sõnaüle')
rabauti's avatar
rabauti committed
354
				correction_sets.append( {'type':'sõnaüle', 'added': [], 'deleted': ndiff_data['deleted'] })
rabauti's avatar
rabauti committed
355
356
357
				finished =1
			elif not len(ndiff_data['deleted']):
				flags.append('sõnapuudu')
rabauti's avatar
rabauti committed
358
				correction_sets.append( {'type':'sõnapuudu', 'added': ndiff_data['added'], 'deleted': [] })
rabauti's avatar
rabauti committed
359
360
				finished =1
		
rabauti's avatar
rabauti committed
361
362
363
364
		
		##################
		#	kokku-lahku 
		##################
rabauti's avatar
rabauti committed
365
366
		if not finished:
			
rabauti's avatar
rabauti committed
367
			ndiff_data = get_data_from_ndiff(ndiff_result_list_copy)
rabauti's avatar
rabauti committed
368
369
			if "".join(text1_word_texts) == "".join(text2_word_texts):
				flags.append('kokku-lahku')
rabauti's avatar
rabauti committed
370
				correction_sets.append( {'type':'kokku-lahku', 'added': ndiff_data['added'], 'deleted': ndiff_data['deleted'] })
rabauti's avatar
rabauti committed
371
372
373
374
				finished =1
			else:
				#otsin lisatud sõnade seas sõnu, mis on järjest positsioonidel ja mille kokkuliitmisel saab mõne kustutatud sõna
				#otsin kustutatud sõnade seas sõnu, mis on järjest positsioonidel ja mille kokkuliitmisel saab mõne lisatud sõna
rabauti's avatar
rabauti committed
375
				
rabauti's avatar
rabauti committed
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
				#added_pos = [text1_postags[index] for index in ndiff_data['deleted_pos']]
				#deleted_pos = [text2_postags[index] for index in ndiff_data['added_pos']]
				
				joined = {}
				
				
				text1_word_texts_old = []
				
				#kokku liidetud sõnad
				while not text1_word_texts == text1_word_texts_old:
					
					new_ndiff_result = difflib.ndiff("\n".join(text1_word_texts).splitlines(1), "\n".join(text2_word_texts).splitlines(1))
					ndiff_result_list_copy = list(new_ndiff_result)
					text1_word_texts_old = copy.copy(text1_word_texts)
					ndiff_data = get_data_from_ndiff(ndiff_result_list_copy)
					
					
					remove_added = []
					remove_deleted = []
					
					for pos in reversed(ndiff_data['deleted_pos']):
						ind = ndiff_data['deleted_pos'].index(pos)
						if pos+1 in ndiff_data['deleted_pos']:

							joinedword = ndiff_data['deleted'][ind] + ndiff_data['deleted'][ind+1]
							if joinedword in ndiff_data['added']:
								#print (ndiff_data['deleted'], ndiff_data['added'])
								remove_added.append(ndiff_data['added_pos'][ndiff_data['added'].index(joinedword)])
								remove_deleted.append(pos)
								remove_deleted.append(pos+1)
								#print (remove_deleted, remove_added)
							break
					
					if len(remove_deleted):
						flags.append('kokku-lahku')
rabauti's avatar
rabauti committed
411
412
						
						deleted_log = []
rabauti's avatar
rabauti committed
413
						for ind in reversed(sorted(remove_deleted)):
rabauti's avatar
rabauti committed
414
							
rabauti's avatar
rabauti committed
415
							text1_lemmas.pop(ind)
rabauti's avatar
rabauti committed
416
							deleted_log.insert(0, text1_word_texts.pop(ind))
rabauti's avatar
rabauti committed
417
418
							text1_postags.pop(ind)
							text1_forms.pop(ind)
rabauti's avatar
rabauti committed
419
420
							
						added_log = []
rabauti's avatar
rabauti committed
421
422
						for ind in reversed(sorted(remove_added)):	
							text2_lemmas.pop(ind)
rabauti's avatar
rabauti committed
423
							added_log.insert(0, text2_word_texts.pop(ind))
rabauti's avatar
rabauti committed
424
425
							text2_postags.pop(ind)
							text2_forms.pop(ind)
rabauti's avatar
rabauti committed
426
427
428
						correction_sets.append( {'type':'kokku-lahku', 'added': added_log, 'deleted': deleted_log })		
						
							
rabauti's avatar
rabauti committed
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
							
					text1_word_texts_old = copy.copy(text1_word_texts)
				
				text1_word_texts_old = []
				#lahku tõstetud sõnad
				while not text1_word_texts == text1_word_texts_old:
					
					new_ndiff_result = difflib.ndiff("\n".join(text1_word_texts).splitlines(1), "\n".join(text2_word_texts).splitlines(1))
					ndiff_result_list_copy = list(new_ndiff_result)
					text1_word_texts_old = copy.copy(text1_word_texts)
					ndiff_data = get_data_from_ndiff(ndiff_result_list_copy)
					
					
					remove_added = []
					remove_deleted = []
					for pos in reversed(ndiff_data['added_pos']):
						ind = ndiff_data['added_pos'].index(pos)
						if pos+1 in ndiff_data['added_pos']:

							joinedword = ndiff_data['added'][ind] + ndiff_data['added'][ind+1]
							if joinedword in ndiff_data['deleted']:
								#print (ndiff_data['added'], ndiff_data['deleted'])
								remove_deleted.append(ndiff_data['deleted_pos'][ndiff_data['deleted'].index(joinedword)])
								remove_added.append(pos)
								remove_added.append(pos+1)
								#print (remove_added, remove_deleted)
							break
					
					if len(remove_deleted):
						flags.append('kokku-lahku')
rabauti's avatar
rabauti committed
459
						deleted_log = []
rabauti's avatar
rabauti committed
460
461
						for ind in reversed(sorted(remove_deleted)):
							text1_lemmas.pop(ind)
rabauti's avatar
rabauti committed
462
							deleted_log.insert(0, text1_word_texts.pop(ind))
rabauti's avatar
rabauti committed
463
464
							text1_postags.pop(ind)
							text1_forms.pop(ind)
rabauti's avatar
rabauti committed
465
						added_log = []
rabauti's avatar
rabauti committed
466
467
						for ind in reversed(sorted(remove_added)):	
							text2_lemmas.pop(ind)
rabauti's avatar
rabauti committed
468
							added_log.insert(0, text2_word_texts.pop(ind))
rabauti's avatar
rabauti committed
469
470
							text2_postags.pop(ind)
							text2_forms.pop(ind)
rabauti's avatar
rabauti committed
471
						correction_sets.append( {'type':'kokku-lahku', 'added': added_log, 'deleted': deleted_log })
rabauti's avatar
rabauti committed
472
473
474
475
476
477
478
479
					text1_word_texts_old = copy.copy(text1_word_texts)
					
				new_ndiff_result = difflib.ndiff("\n".join(text1_word_texts).splitlines(1), "\n".join(text2_word_texts).splitlines(1))
				ndiff_result_list_copy = list(new_ndiff_result)
				ndiff_data = get_data_from_ndiff(ndiff_result_list_copy)
				if not ndiff_data['changed']:
					finished = 1
		
rabauti's avatar
rabauti committed
480
481
482
483
		###############
		#	suurväike
		#	paralleelvorm
		###############
rabauti's avatar
rabauti committed
484
485
		if not finished:
			#sama sõna muu vorm
rabauti's avatar
rabauti committed
486
487
			ndiff_data = get_data_from_ndiff(ndiff_result_list_copy)
			
rabauti's avatar
rabauti committed
488
489
			if (text1_lemmas == text2_lemmas and text1_forms == text2_forms and ' '.join(text1_word_texts).lower()==' '.join(text2_word_texts).lower() ):
				flags.append('suurväike')
rabauti's avatar
rabauti committed
490
				correction_sets.append( {'type':'suurväike', 'added': ndiff_data['added'], 'deleted': ndiff_data['deleted'] })
rabauti's avatar
rabauti committed
491
492
493
				finished =1
			elif (text1_lemmas == text2_lemmas and text1_forms == text2_forms and not text1_word_texts==text2_word_texts ):
				flags.append('paralleelvorm')
rabauti's avatar
rabauti committed
494
				correction_sets.append( {'type':'paralleelvorm', 'added': ndiff_data['added'], 'deleted': ndiff_data['deleted'] })
rabauti's avatar
rabauti committed
495
496
497
				finished =1
			
			else:
rabauti's avatar
rabauti committed
498
				
rabauti's avatar
rabauti committed
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
				resolved_pos = []
				
				casediff = 0
				worddiff = 0
				for token_pos in intersection(ndiff_data['added_pos'], ndiff_data['deleted_pos']):
					if text1_lemmas[token_pos] == text2_lemmas[token_pos] and text1_forms[token_pos] == text2_forms[token_pos]:
						if text1_word_texts[token_pos].lower() == text2_word_texts[token_pos].lower():
							casediff +=1
						else:
							worddiff +=1
						resolved_pos.append(token_pos)
				
rabauti's avatar
rabauti committed
511
512
				deleted_log = []
				added_log = []
rabauti's avatar
rabauti committed
513
514
				for ind in reversed(sorted(resolved_pos)):
					text1_lemmas.pop(ind)
rabauti's avatar
rabauti committed
515
					deleted_log.insert(0, text1_word_texts.pop(ind))
rabauti's avatar
rabauti committed
516
517
518
					text1_postags.pop(ind)
					text1_forms.pop(ind)
					text2_lemmas.pop(ind)
rabauti's avatar
rabauti committed
519
					added_log.insert(0, text2_word_texts.pop(ind))
rabauti's avatar
rabauti committed
520
521
522
					text2_postags.pop(ind)
					text2_forms.pop(ind)
				
rabauti's avatar
rabauti committed
523
524
525
526
527
528
529
530
				if len (resolved_pos):
					if casediff:
						flags.append('suurväike')
						correction_sets.append( {'type':'suurväike', 'added': added_log, 'deleted':deleted_log})
					if worddiff:
						flags.append('paralleelvorm')
						correction_sets.append( {'type':'paralleelvorm', 'added': added_log, 'deleted': deleted_log})
			
rabauti's avatar
rabauti committed
531
532
533
534
535
				new_ndiff_result = difflib.ndiff("\n".join(text1_word_texts).splitlines(1), "\n".join(text2_word_texts).splitlines(1))
				ndiff_result_list_copy = list(new_ndiff_result)		
				ndiff_data = get_data_from_ndiff(ndiff_result_list_copy)
				if not ndiff_data['changed']:
					finished = 1
rabauti's avatar
rabauti committed
536
537
538
539
540
541
		
	
	
		###################
		#	valevorm
		####################
rabauti's avatar
rabauti committed
542
543
		if not finished:
			#sama sõna muu vorm
rabauti's avatar
rabauti committed
544
			ndiff_data = get_data_from_ndiff(ndiff_result_list_copy)
rabauti's avatar
rabauti committed
545
546
547
			#vaatas kogu teksti
			if (text1_lemmas == text2_lemmas and not text1_word_texts==text2_word_texts ):
				flags.append('valevorm')
rabauti's avatar
rabauti committed
548
				correction_sets.append( {'type':'valevorm', 'added': ndiff_data['added'], 'deleted': ndiff_data['deleted'] })
rabauti's avatar
rabauti committed
549
550
551
				finished =1
			#vaatame samal positsioonil asuvaid asendusi
			else:
rabauti's avatar
rabauti committed
552
				
rabauti's avatar
rabauti committed
553
				resolved_pos = []
rabauti's avatar
rabauti committed
554
				for token_pos in ndiff_data['pos_intersection']:
rabauti's avatar
rabauti committed
555
556
557
558
559
560
					if len(intersection(text1_lemmas[token_pos].split('|'), text2_lemmas[token_pos].split('|'))):
					# if text1_lemmas[token_pos] == text2_lemmas[token_pos]:
						resolved_pos.append(token_pos)
						
				
				
rabauti's avatar
rabauti committed
561
562
563
				
				deleted_log = []
				added_log = []
rabauti's avatar
rabauti committed
564
565
				for ind in reversed(sorted(resolved_pos)):
					text1_lemmas.pop(ind)
rabauti's avatar
rabauti committed
566
					deleted_log.insert(0, text1_word_texts.pop(ind))
rabauti's avatar
rabauti committed
567
568
569
					text1_postags.pop(ind)
					text1_forms.pop(ind)
					text2_lemmas.pop(ind)
rabauti's avatar
rabauti committed
570
					added_log.insert(0, text2_word_texts.pop(ind))
rabauti's avatar
rabauti committed
571
572
573
					text2_postags.pop(ind)
					text2_forms.pop(ind)
				
rabauti's avatar
rabauti committed
574
575
576
				if len (resolved_pos):
					flags.append('valevorm')
					correction_sets.append( {'type':'valevorm', 'added': added_log, 'deleted': deleted_log})
rabauti's avatar
rabauti committed
577
578
579
580
581
				new_ndiff_result = difflib.ndiff("\n".join(text1_word_texts).splitlines(1), "\n".join(text2_word_texts).splitlines(1))
				ndiff_result_list_copy = list(new_ndiff_result)
				ndiff_data = get_data_from_ndiff(ndiff_result_list_copy)
				if not ndiff_data['changed']:
					finished = 1
rabauti's avatar
rabauti committed
582
583
584
585
586
587
		
		
	
		###################
		#	valelemma
		####################
rabauti's avatar
rabauti committed
588
589
		if not finished:
			#sama vorm muu sõna
rabauti's avatar
rabauti committed
590
591
			ndiff_data = get_data_from_ndiff(ndiff_result_list_copy)
			
rabauti's avatar
rabauti committed
592
593
			if (text1_forms == text2_forms and not text1_lemmas==text2_lemmas ):
				flags.append('valelemma')
rabauti's avatar
rabauti committed
594
				correction_sets.append( {'type':'valelemma', 'added': ndiff_data['added'], 'deleted': ndiff_data['deleted'] })
rabauti's avatar
rabauti committed
595
596
597
598
				finished =1
				
			#vaatame samal positsioonil asuvaid asendusi
			else:
rabauti's avatar
rabauti committed
599
				
rabauti's avatar
rabauti committed
600
				resolved_pos = []
rabauti's avatar
rabauti committed
601
				for token_pos in ndiff_data['pos_intersection']:
rabauti's avatar
rabauti committed
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
					sub_type = ''
					if text1_forms[token_pos] == text2_forms[token_pos] and not text1_lemmas[token_pos]==text2_lemmas[token_pos]:
						resolved_pos.append(token_pos)
					elif intersection(text1_forms[token_pos].split('|'), text2_forms[token_pos].split('|')) and not text1_lemmas[token_pos]==text2_lemmas[token_pos]:
						sub_type = '2'
						resolved_pos.append(token_pos)
					elif len(intersection(text1_forms[token_pos].split('|'), text2_forms[token_pos].split('|'))) and not len(intersection( text1_lemmas[token_pos].split('|'), text2_lemmas[token_pos].split('|'))):
						sub_type = '3'
						resolved_pos.append(token_pos)
					
				
rabauti's avatar
rabauti committed
613
					
rabauti's avatar
rabauti committed
614
				
rabauti's avatar
rabauti committed
615
616
				deleted_log = []
				added_log = []
rabauti's avatar
rabauti committed
617
618
				for ind in reversed(sorted(resolved_pos)):
					text1_lemmas.pop(ind)
rabauti's avatar
rabauti committed
619
					deleted_log.insert(0, text1_word_texts.pop(ind))
rabauti's avatar
rabauti committed
620
621
622
					text1_postags.pop(ind)
					text1_forms.pop(ind)
					text2_lemmas.pop(ind)
rabauti's avatar
rabauti committed
623
					added_log.insert(0, text2_word_texts.pop(ind))
rabauti's avatar
rabauti committed
624
625
626
					text2_postags.pop(ind)
					text2_forms.pop(ind)
				
rabauti's avatar
rabauti committed
627
628
629
				if len (resolved_pos):
					flags.append('valelemma')
					correction_sets.append( {'type':'valelemma'+sub_type, 'added': added_log, 'deleted': deleted_log})
rabauti's avatar
rabauti committed
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
				new_ndiff_result = difflib.ndiff("\n".join(text1_word_texts).splitlines(1), "\n".join(text2_word_texts).splitlines(1))
				ndiff_result_list_copy = list(new_ndiff_result)
				ndiff_data = get_data_from_ndiff(ndiff_result_list_copy)
				if not ndiff_data['changed']:
					finished = 1
				
		
			
		if not finished:
			
			flags.append('0')
			unified_remained_diff_result = difflib.unified_diff("\n".join(text1_word_texts).splitlines(1), "\n".join(text2_word_texts).splitlines(1))

			html_diff_result = []
			for line in unified_remained_diff_result:
				if line.startswith('-'):
					html_diff_result.append('<span style="color:red">%s</span>' % line)
				elif line.startswith('+'):
					html_diff_result.append('<span style="color:green">%s</span>' % line)
				elif line.startswith('?'):
					html_diff_result.append('<span style="color:gray">%s</span>' % line)
				else:
					html_diff_result.append('%s' % line)
			
			corrections[uid][i]['remained_diff'] = html_diff_result
		
		
		if finished :
			corrections[uid][i]['remained_diff'] = ''
		
		
		
		# tokeniseertud originaal ja tokeniseerimata originaal ei erine omavahel
		# esimene, mida kontrollime on lisatud v eemaldatud kirjavahemärkide olemasolu
		#, kui leiame, et need on olemas, siis võtame diff tulemusest 
		
		ndiff_data = get_data_from_ndiff(ndiff_result_list_copy)
		
		if len(flags)==1 and flags[0] == '0' and ndiff_data['added_pos'] == ndiff_data['deleted_pos']:
			flags=['00']
		
		
		corrections[uid][i]['correction_sets'] = correction_sets
		
		corrections[uid][i]['flags'] = flags	
		corrections[uid][i]['flags_label'] = "_".join(sorted(flags))
		if corrections[uid][i]['flags_label'] == '0' or corrections[uid][i]['flags_label'] == '00':
			corrections[uid][i]['remained_diff'] = ''
		
		
		
		
		
		rows_html = ''
		rows_html += '<tr><td colspan="3">&nbsp;</td><td><a href="diff/%s.html" target="_blank">Võrdlus:</a></td>\n' %( correction['id'])

		rows_html += '<tr><td><b>%s</b></td><td>%s</td><td>%s</td><td rowspan="2">%s</td></tr>\n' %( uid, originals[uid]['text'], originals[uid]['tokenized'], "<br/>".join(correction['html_diff_result']) )
		rows_html += '<tr><td><b>%s</b></td><td>%s</td><td>%s</td></tr>\n' %( correction['id'], correction['text'], correction['tokenized'])

		rows_html += '<tr><td colspan="4">&nbsp;</td></tr>\n'
		
		
		
		kkey = "_".join(sorted(flags))
		if not kkey in collected_flags:
			collected_flags[kkey] = 0
		collected_flags[kkey] += 1
		#print (flags, correction['text'])
		if '0' in flags and kkey == '0':
			stats['lahendamata1'] +=1
		elif '0' in flags:
			stats['lahendamata2'] +=1
file_out.write('</table>')
file_out.write ('</body></html>') 
file_out.close()	
	
	
	
for label in collected_flags:
	#juba on olemas selline fail
	#if label == 'tundmatu': continue 
	
	print (label)
	filename2 = 'tulemus/%s.html' % label
	file_out = open(filename2, 'w')
	
	file_out.write( '<html> <meta charset="UTF-8"><head></head>') 
	file_out.write( """
	<style>

	table  {
		margin-top: 50px;
		width: 1000px;
		border-collapse: collapse;

		}
	table, th, td 
	{
		border: 1px solid black;
	
		vertical-align:top;
		padding: 5px;
	}
	</style>

	<body>
	""") 
	
	file_out.write( '<h1>%s (%d)</h1>' % (label,collected_flags[label]))
	file_out.write( '<h3>Kontrolliti %d parandust</h3>' % (stats['total']))
	file_out.write( '<h3>Viga tuvastatud: %d</h3>' % (stats['total']- stats['lahendamata1']-stats['lahendamata2']))
	file_out.write( '<h3>Viga tuvastamata: %d</h3>' % (stats['lahendamata1']))
	file_out.write( '<h3>Viga osaliselt tuvastamata: %d</h3>' % (stats['lahendamata2']))
	
	for label2 in sorted(collected_flags):
		file_out.write( '<span>%s <a href="%s.html">(%d)</a></span><br/>' % (label2,label2,collected_flags[label2]))
	
	
	file_out.write( '<table style="padding:5px">')
	for uid in sorted(corrections.keys()):
		for (i, correction) in enumerate(corrections[uid]):
			if not 'flags' in correction : continue
			if not len (correction['flags']): continue
			
			if not label == correction['flags_label']: continue
			rows_html = ''
			
			
			
			rows_html += '<tr><td>&nbsp;</td><td colspan="2">%s</td><td><a href="../morf/%s.html" target="_blank">Võrdlus:</a></td>\n' %( label, correction['id'])
			
			rows_html += '<tr><td><b>%s</b></td><td>%s</td><td>%s</td><td rowspan="2">%s</td></tr>\n' %( uid, originals[uid]['text'], originals[uid]['tokenized'], "<br/>".join(correction['html_diff_result']) + '<hr/>' + "<br/>".join(correction['remained_diff']))
			rows_html += '<tr><td><b>%s</b></td><td>%s</td><td>%s</td></tr>\n' %( correction['id'], correction['text'], correction['tokenized'])
			
			for corr_set in corrections[uid][i]['correction_sets']:
				
rabauti's avatar
rabauti committed
766
				rows_html += '<tr><td>&nbsp;</td><td>%s</td><td><span style="color:red">%s</span> ---&gt; <span style="color:green">%s</td><td></td></tr>\n' % (corr_set['type'], ' '.join(corr_set['deleted']) , ' '.join(corr_set['added'] ) )
rabauti's avatar
rabauti committed
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
			
			rows_html += '<tr><td colspan="4">&nbsp;</td></tr>\n'
			
			
			file_out.write(rows_html)
		
		
		
	file_out.write('</table>')
	
	
	
	
	file_out.write ('</body></html>') 
	file_out.close()
	
exit()