README.MD 2.17 KB
Newer Older
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
# Teenus KL-PY-Tokenizer

Käesolev teenus kasutab teeki ESTNLTK ja tagastab etteantava tekstifaili kohta 
faili, milles ...

## Komponendi docker-compose'ga kasutamise ettevalmistamine (Linuxis)
* Eeldame, et serveris on juba olemas järgmised projektid:
 * https://gitlab.keeleressursid.ee/keeleliin/keeleliin-master.git
 * https://gitlab.keeleressursid.ee/keeleliin/server.git
 * https://gitlab.keeleressursid.ee/keeleliin/klient.git
* Tee käesolevast projektist enda serveri kettale kloon:
 ```
 $ git clone https://gitlab.keeleressursid.ee/keeleliin/kl-wc.git
 ```
* Tutvu saadaoleva dokumentatsiooniga ja kui vaja, siis tee projekti failidesse vajalikud muudatused. Tavaliselt on vaja muuta faile
16 17
 * config_dist.js
 * Dockerfile
18
 
19 20
* Salvesta tehtud muudatused
 ```
21
 $ git commit -a
22
 ```
23 24 25 26
* Täienda konfiguratsioonifaili keeleliin-master/docker-compose.yml vastavalt failis keeleliin-master/README.MD kirjapandud juhistele. 
Näiteks antud teenuse nimeks konfiguratsioonis on wordcount.
Jälgi, et config.js-is kirjeldatud teenuse port, Dockerfile #Expose port ja docker-compose.yml'is olev service.wordcount.port oleksid sama väärtusega.
* Valmista ette teenuse konteineri image:
27
 ```
28 29
 $ cd keeleliin-master
 $ docker-compose build wordcount
30
 ```
31
* Kui keeleliini rakendus juba töötab, siis käivita uue teenuse konteiner nii:
32
 ```
33
 $ docker-compose up -d wordcount
34
 ```
35
* Kui keeleliini rakendus veel ei tööta, siis kogu rakendust korraga käivitakse nii:
36
 ```
37
 $ docker-compose up -d
38
 ```
39 40 41 42 43 44 45
* Uue teenuse funktsioneerimist saab kontrollida, kui pöörduda veebilehitsejaga serveri teenusele määratud pordi poole. Kui serveri nimeks on 'kl-host' ja
teenuse pordiks näiteks 3006, siis peaks näha olema infot järgmistel lehtedel:
 * http://kl-host:3006/
 * http://kl-host:3006/api/v1/check
 * http://kl-host:3006/api/v1/statistics
 * http://kl-host:3006/api/v1/service/install
* Soovi korral saab teenuse konteineris teha toiminguid, aga eeldatavasti ei ole vaja midagi täiendavat teha:
46
 ```
47
 $ docker-compose exec wordcount bash
48
 ```
49
* Keeleliini üksiku teenuse (või kogu rakenduse) saab seisma panna nii:
50
 ```
51 52
 $ docker-compose down wordcount
 $ docker-compose down
53
 ```