README.MD 1.63 KB
Newer Older
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
## Projekti käivitamise ettevalmistamine dockeriga (Linuxis)
* NB! kl_teenus asemel kasuta alljärgnevalt oma teenuse nimetust!
* Tee käesolevast projektist enda GIT-is kas koopia või haru.
* Tutvu saadaoleva dokumentatsiooniga ja tee oma uue projekti failidesse vajalikud muudatused. Tavaliselt on vaja muuta faile
 * config_dist.js
 * Dockerfile
 * README.MD
* Salvesta tehtud muudatused
 * git commit -a
 * git push

## Püüa loodud projekti paigaldada
* Kui su serveris veel pole Dockerit, siis paigalda see: http://docs.docker.com/engine/installation/
* KÄIVITA REDIS SERVER:
 ```
 $ docker run --name kl_redis -d redis
 ```
* Lae alla oma teenuse Dockerfile
 * wget https://github.com/username/kl_teenus/raw/master/Dockerfile
 * Muuda allalaetud faili vastavalt vajadusele. Näiteks muuda #Expose port parameetrit vastavalt sellele, millisel pordil hakkab loodud teenus töötama.
* Loo dockeri Image fail (kl_teenus - Image nimi):
 ```
 $ docker build -t kl_teenus .
 ```
* Soovi korral loo teenuse seadistuste faili jaoks dockeriväline kaust:
 ```
 $ mkdir -p /etc/wrapper/kl_teenus
 ```
* Käivita loodud kl_teenus:
 ```
$ docker run --name kl_teenus -it -d --link kl_redis:redis -p 3000:3000 -v /etc/wrapper/kl_teenus:/config kl_teenus
 ```
* Muuda vajaduse korral teenuse seadistusi failis /etc/wrapper/kl_teenus/config.js
* Soovi korral saab konteineris teha toiminguid, aga eeldatavasti ei ole vaja midagi täiendavat teha:
 ```
 $ docker exec -it kl_teenus bash
 ```
 * Konteinerist saab väljuda käsuga: Ctrl+P Ctrl+Q
* Kui muutsid midagi, siis uuenda teenust:
 ```
 $ docker exec kl_teenus /src/docker_update.sh
 ```