Dockerfile 566 Bytes
Newer Older
1
# DOCKERi skript Tokenizeri ehitamiseks
2

3
FROM    registry.gitlab.keeleressursid.ee/keeleliin/keeleliin-service-base:estnltk
4
5
6
7

# Määratleme aktiivse töökataloogi

WORKDIR /wrapper
8
9
10
11

# SIIA ALLA lisa kõik installeerimise käsud, mis on vajalikud sisulist tööd tegeva tarkvara X paigaldamiseks.
# Tarkvara X paigaldamine algab 

12
COPY config_dist.js /wrapper/config_dist.js
13
COPY tokenizer.py /wrapper
Indrek Jentson's avatar
Indrek Jentson committed
14

15
16
# Tarkvara X paigaldamine lõppeb

17
# Expose port
18
19
EXPOSE  3003

20
VOLUME ["/config", "/wrapper/logs", "/wrapper/files", "/wrapper/tmp"]
21

22
CMD /wrapper/docker_start.sh