README.MD 2.08 KB
Newer Older
Indrek Jentson's avatar
Indrek Jentson committed
1 2 3 4 5 6 7 8
# Teenus KL-WC

Käesolev teenus kasutab Linuxi käsurea utiliiti 'wc' ja tagastab etteantava tekstifaili kohta 
faili, milles on üks rida kujul
```
<ridade_arv> <sõnade_arv> <tähtede_arv> <maksimaalne_rea_pikkus>
```

9
## Projekti käivitamise ettevalmistamine dockeriga (Linuxis)
10
* Tee käesolevast projektist enda GIT-is koopia.
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
* Tutvu saadaoleva dokumentatsiooniga ja tee oma uue projekti failidesse vajalikud muudatused. Tavaliselt on vaja muuta faile
 * config_dist.js
 * Dockerfile
 * README.MD
* Salvesta tehtud muudatused
 * git commit -a
 * git push

## Püüa loodud projekti paigaldada
* Kui su serveris veel pole Dockerit, siis paigalda see: http://docs.docker.com/engine/installation/
* KÄIVITA REDIS SERVER:
 ```
 $ docker run --name kl_redis -d redis
 ```
* Lae alla oma teenuse Dockerfile
Indrek Jentson's avatar
Indrek Jentson committed
26
 * wget https://github.com/username/kl-wc/raw/master/Dockerfile
27
 * Muuda allalaetud faili vastavalt vajadusele. Näiteks muuda #Expose port parameetrit vastavalt sellele, millisel pordil hakkab loodud teenus töötama.
Indrek Jentson's avatar
Indrek Jentson committed
28
* Loo dockeri Image fail (kl_wc - Image nimi):
29
 ```
Indrek Jentson's avatar
Indrek Jentson committed
30
 $ docker build -t kl_wc .
31
 ```
32
* Loo teenuse seadistuste faili ja muude failide jaoks dockerivälised kaustad:
33
 ```
34
 $ cd /srv
Indrek Jentson's avatar
Indrek Jentson committed
35 36 37 38 39
 $ mkdir -p keeleliin-wc
 $ mkdir -p keeleliin-wc/config
 $ mkdir -p keeleliin-wc/wrapper
 $ mkdir -p keeleliin-wc/wrapper/files
 $ mkdir -p keeleliin-wc/wrapper/logs
40
 ```
Indrek Jentson's avatar
Indrek Jentson committed
41
* Käivita loodud kl_wc:
42
 ```
Indrek Jentson's avatar
Indrek Jentson committed
43
$ docker run --name kl_wc -d --link kl_redis:redis -p 3000:3000 -v /srv/keeleliin-wc/config:/config -v /srv/keeleliin-wc/wrapper/files:/wrapper/files -v /srv/keeleliin-wc/wrapper/logs:/wrapper/logs kl_wc
44
 ```
Indrek Jentson's avatar
Indrek Jentson committed
45
* Muuda vajaduse korral teenuse seadistusi failis /srv/keeleliin-wc/config/config.js. Jälgi, et config.js-is kirjeldatud teenuse port ja Dockerfile #Expose port oleksid sama väärtusega.
46 47
* Soovi korral saab konteineris teha toiminguid, aga eeldatavasti ei ole vaja midagi täiendavat teha:
 ```
Indrek Jentson's avatar
Indrek Jentson committed
48
 $ docker exec -it kl_wc bash
49 50 51 52
 ```
 * Konteinerist saab väljuda käsuga: Ctrl+P Ctrl+Q
* Kui muutsid midagi, siis uuenda teenust:
 ```
Indrek Jentson's avatar
Indrek Jentson committed
53
 $ docker exec kl_wc /wrapper/docker_update.sh
54
 ```