README.MD 2.39 KB
Newer Older
Indrek Jentson's avatar
Indrek Jentson committed
1
# Teenus KL-MORPH-ANALYSER
Indrek Jentson's avatar
Indrek Jentson committed
2

3
Käesolev teenus kasutab Vabamorf käsurea utiliiti ja tagastab etteantava **lausestatud tekstifaili** kohta 
4
5
tekstifaili, milles on iga lausestamise käigus eraldi reale asetatud sõne järel read selle sõne 
morfoloogilise analüüsi variantidega.
Indrek Jentson's avatar
Indrek Jentson committed
6

7
8
9
10
11
## Komponendi docker-compose'ga kasutamise ettevalmistamine (Linuxis)
* Eeldame, et serveris on juba olemas järgmised projektid:
 * https://gitlab.keeleressursid.ee/keeleliin/keeleliin-master.git
 * https://gitlab.keeleressursid.ee/keeleliin/server.git
 * https://gitlab.keeleressursid.ee/keeleliin/klient.git
12
 * https://gitlab.keeleressursid.ee/keeleliin/kl-lausestaja.git
13
14
15
16
17
* Tee käesolevast projektist enda serveri kettale kloon:
 ```
 $ git clone https://gitlab.keeleressursid.ee/keeleliin/kl-morph-analyser.git
 ```
* Tutvu saadaoleva dokumentatsiooniga ja kui vaja, siis tee projekti failidesse vajalikud muudatused. Tavaliselt on vaja muuta faile
18
19
 * config_dist.js
 * Dockerfile
20
 
21
22
* Salvesta tehtud muudatused
 ```
23
 $ git commit -a
24
 ```
25
26
27
28
* Täienda konfiguratsioonifaili keeleliin-master/docker-compose.yml vastavalt failis keeleliin-master/README.MD kirjapandud juhistele. 
Näiteks antud teenuse nimeks konfiguratsioonis on morpher.
Jälgi, et config.js-is kirjeldatud teenuse port, Dockerfile #Expose port ja docker-compose.yml'is olev service.morpher.port oleksid sama väärtusega.
* Valmista ette teenuse konteineri image:
29
 ```
30
31
 $ cd keeleliin-master
 $ docker-compose build morpher
32
 ```
33
* Kui keeleliini rakendus juba töötab, siis käivita uue teenuse konteiner nii:
34
 ```
35
 $ docker-compose up -d morpher
36
 ```
37
* Kui keeleliini rakendus veel ei tööta, siis kogu rakendust korraga käivitakse nii:
38
 ```
39
 $ docker-compose up -d
40
 ```
41
42
43
44
45
46
47
* Uue teenuse funktsioneerimist saab kontrollida, kui pöörduda veebilehitsejaga serveri teenusele määratud pordi poole. Kui serveri nimeks on 'kl-host' ja
teenuse pordiks näiteks 3011, siis peaks näha olema infot järgmistel lehtedel:
 * http://kl-host:3011/
 * http://kl-host:3011/api/v1/check
 * http://kl-host:3011/api/v1/statistics
 * http://kl-host:3011/api/v1/service/install
* Soovi korral saab teenuse konteineris teha toiminguid, aga eeldatavasti ei ole vaja midagi täiendavat teha:
48
 ```
49
 $ docker-compose exec morpher bash
50
 ```
51
* Keeleliini üksiku teenuse (või kogu rakenduse) saab seisma panna nii:
52
 ```
53
54
 $ docker-compose down morpher
 $ docker-compose down
Indrek Jentson's avatar
Indrek Jentson committed
55
 ```