K

kl-morph-analyser

Keeleliini teenus lausestatud tekstist morfoloogiliselt analüüsitud teksti koostamiseks.