README.MD 2.25 KB
Newer Older
Krista Liin's avatar
Krista Liin committed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
# Teenus KL-Lemmatiseerija

Käesolev teenus kasutab teeki ESTNLTK ja tagastab etteantava tekstifaili kohta 
faili, milles teksti iga sõna on asendatud tema lemmaga. Lemmad on tühikutega eraldatud.

## Komponendi docker-compose'ga kasutamise ettevalmistamine (Linuxis)
* Eeldame, et serveris on juba olemas järgmised projektid:
 * https://gitlab.keeleressursid.ee/keeleliin/keeleliin-master.git
 * https://gitlab.keeleressursid.ee/keeleliin/server.git
 * https://gitlab.keeleressursid.ee/keeleliin/klient.git
* Tee käesolevast projektist enda serveri kettale kloon:
 ```
 $ git clone https://gitlab.keeleressursid.ee/keeleliin/kl-wc.git
 ```
* Tutvu saadaoleva dokumentatsiooniga ja kui vaja, siis tee projekti failidesse vajalikud muudatused. Tavaliselt on vaja muuta faile
 * config_dist.js
 * Dockerfile
 
* Salvesta tehtud muudatused
 ```
 $ git commit -a
 ```
* Täienda konfiguratsioonifaili keeleliin-master/docker-compose.yml vastavalt failis keeleliin-master/README.MD kirjapandud juhistele. 
Näiteks antud teenuse nimeks konfiguratsioonis on wordcount.
Jälgi, et config.js-is kirjeldatud teenuse port, Dockerfile #Expose port ja docker-compose.yml'is olev service.wordcount.port oleksid sama väärtusega.
* Valmista ette teenuse konteineri image:
 ```
 $ cd keeleliin-master
 $ docker-compose build wordcount
 ```
* Kui keeleliini rakendus juba töötab, siis käivita uue teenuse konteiner nii:
 ```
 $ docker-compose up -d wordcount
 ```
* Kui keeleliini rakendus veel ei tööta, siis kogu rakendust korraga käivitakse nii:
 ```
 $ docker-compose up -d
 ```
* Uue teenuse funktsioneerimist saab kontrollida, kui pöörduda veebilehitsejaga serveri teenusele määratud pordi poole. Kui serveri nimeks on 'kl-host' ja
teenuse pordiks näiteks 3006, siis peaks näha olema infot järgmistel lehtedel:
 * http://kl-host:3006/
 * http://kl-host:3006/api/v1/check
 * http://kl-host:3006/api/v1/statistics
 * http://kl-host:3006/api/v1/service/install
* Soovi korral saab teenuse konteineris teha toiminguid, aga eeldatavasti ei ole vaja midagi täiendavat teha:
 ```
 $ docker-compose exec wordcount bash
 ```
* Keeleliini üksiku teenuse (või kogu rakenduse) saab seisma panna nii:
 ```
 $ docker-compose down wordcount
 $ docker-compose down
 ```