README.MD 2.51 KB
Newer Older
1
# Teenus KL-Lausestaja
Indrek Jentson's avatar
Indrek Jentson committed
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Käesolev teenus kasutab Perli skripti EstCG/rlausestaja.pl ja tagastab etteantava tekstifaili kohta 
faili, milles on igal real üks sõne ning lause algust ja lõppu tähistavad märgendid <s> ja </s>.

EstSG lähtekood on pärit repositooriumist https://github.com/EstSyntax/EstCG.

Sisendfaili näide:
```
Mitmekesisus on elu vaieldamatu omapära.
```

Väljundfaili näide:
Indrek Jentson's avatar
Indrek Jentson committed
14
```
15
16
17
18
19
20
21
22
<s>
Mitmekesisus
on
elu
vaieldamatu
omapära
.
</s>
Indrek Jentson's avatar
Indrek Jentson committed
23
24
```

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
## Komponendi docker-compose'ga kasutamise ettevalmistamine (Linuxis)
* Eeldame, et serveris on juba olemas järgmised projektid:
 * https://gitlab.keeleressursid.ee/keeleliin/keeleliin-master.git
 * https://gitlab.keeleressursid.ee/keeleliin/server.git
 * https://gitlab.keeleressursid.ee/keeleliin/klient.git
* Tee käesolevast projektist enda serveri kettale kloon:
 ```
 $ git clone https://gitlab.keeleressursid.ee/keeleliin/kl-wc.git
 ```
* Tutvu saadaoleva dokumentatsiooniga ja kui vaja, siis tee projekti failidesse vajalikud muudatused. Tavaliselt on vaja muuta faile
35
36
37
38
39
 * config_dist.js
 * Dockerfile
 * README.MD
* Salvesta tehtud muudatused
 ```
40
 $ git commit -a
41
 ```
42
43
44
45
* Täienda konfiguratsioonifaili keeleliin-master/docker-compose.yml vastavalt failis keeleliin-master/README.MD kirjapandud juhistele. 
Näiteks antud teenuse nimeks konfiguratsioonis on wordcount.
Jälgi, et config.js-is kirjeldatud teenuse port, Dockerfile #Expose port ja docker-compose.yml'is olev service.wordcount.port oleksid sama väärtusega.
* Valmista ette teenuse konteineri image:
46
 ```
47
48
 $ cd keeleliin-master
 $ docker-compose build wordcount
49
 ```
50
* Kui keeleliini rakendus juba töötab, siis käivita uue teenuse konteiner nii:
51
 ```
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
 $ docker-compose up -d wordcount
 ```
* Kui keeleliini rakendus veel ei tööta, siis kogu rakendust korraga käivitakse nii:
 ```
 $ docker-compose up -d
 ```
* Uue teenuse funktsioneerimist saab kontrollida, kui pöörduda veebilehitsejaga serveri teenusele määratud pordi poole. Kui serveri nimeks on 'kl-host' ja
teenuse pordiks näiteks 3006, siis peaks näha olema infot järgmistel lehtedel:
 * http://kl-host:3006/
 * http://kl-host:3006/api/v1/check
 * http://kl-host:3006/api/v1/statistics
 * http://kl-host:3006/api/v1/service/install
* Soovi korral saab teenuse konteineris teha toiminguid, aga eeldatavasti ei ole vaja midagi täiendavat teha:
 ```
 $ docker-compose exec wordcount bash
 ```
* Keeleliini üksiku teenuse (või kogu rakenduse) saab seisma panna nii:
 ```
 $ docker-compose down wordcount
 $ docker-compose down
72
 ```